ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
អ្នកស្រីXu រយៈពេល6ឆ្នាំក្នុងការប្រឆាំងជម្ងឺមហារីកសុដន់ ធ្វើការព្យាបាលដោយការចាក់បញ្ចូល

ប្រទះឃើញលក្ខណៈជំងឺ ការព្យាបាលតាមឱសថចិន

អ្នកស្រីXu Yulan អ្នកជំងឹមហារីកសុដន់អាយុ64ឆ្នាំមកពីទីក្រុងហូជីម៉ិញប្រទេសវៀតណាម

។ អ្នកដែលឃើញនូវសា្នមញញឹមរបស់គាត់ហើយ គ្មាននរណាគេចង់អោយគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយមហារីកឡើយ ប៉ុនែ្តវាសនាតែងលេងសើចជាមួយមនុស្ស អ្នកស្រី Xu Yulan ដែលមានគ្រួសារដ៏សុភមង្គល នៅឆំា្ន2004ខណៈពេលចៃដន្យមួយបានប្រទះឃើញសុដន់ខាងឆ្វេងមានដុំសាច់មួយដុំ ពេលនោះគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍លើវាឡើយ មួយឆ្នាំក្រោយមក អ្នកស្រីXu Yulan បានសង្កេតឃើញដុំសាច់នោះកាន់តែធំឡើងៗ នៅក្រោយការបំផុសរបស់សមាជិកក្រុមគ្រួសារ គាត់បានទៅមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសវៀតណាមធ្វើការពិនិត្យព្យាបាល ក្រោយការពិនិត្យបានប្រទះឃើញថាជាមហារីកសុដន់ នៅពេលដែលផ្តល់ដំណឹងទៅនោះលោកគ្រូពេទ្យក៏អោយរួសរាន់ធ្វើការវះកាត់ តែអ្នកស្រីXu Yulan មិនចង់បាត់បង់លក្ខណៈសំខាន់ជាស្រី្តរបស់ខ្លួនដូចនេះបានបដិសេធន៍នឹងលោកគ្រូពេទ្យ ហើយរកវិធីព្យាបាលផ្សេងៗដោយខ្លួនឯង។ តែវិធីផ្សេងនោះគ្មានប្រសិទ្ធិភាពសោះ ដុំសាច់នៅសុដន់ខាងឆ្វេងក៏រីកធំធាត់ប៉ុនមេដៃ អ្នកស្រីXu Yulan និងសមាជិកក្រុមគ្រួសារមានការភ័យខ្លាចក៏មិនដឹងត្រូវធ្វើដូចមេ្តចអោយល្អ?

 មហារីកសុដន់

ជួបប្រទះនាសម័យទំនើប ការជ្រើសរើសក៏ទំនើបដែរ

គ្រួសារដែលធា្លប់តែមានសំនើចក្អាកក្អាយ តែដោយសារជំងឺរបស់អ្នកស្រីXu Yulan មិនបានទទូលការព្យាបាលហើយបាត់បង់នូវសំលេងទាំងនេះ។ រហួតដល់ថ្ងៃមួយ កូនប្រសារស្រីរបស់អ្នកស្រីXu Yulan បានឃើញការផ្សាយនៅលើកាសែតអំពីមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ក្នុងនោះមានការណែនាំអំពី “ការព្យាបាលដោយស្នាមរបួសតូចបំផុត និង ការសំយោគបញ្ចូលជាមួយពេទ្យចិនបុរាណ និងពេទ្យសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្ន” ។ វិធីបែបថ្មីទាំងនេះបានទាក់ទាញការចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពូកគេ ប៉ុនែ្តដោយអ្នកស្រីXu Yulan គិតគូរទៅលើសា្ថនភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងលទ្ធផលនៃព្យាបាលក៏បដិសេធន៍សារជាថ្មី។ ពេលនោះអ្នកស្រីGuo ដែលធា្លប់ទទូលការព្យាបាលនៅមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក បានយកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនឆ្លងកាត់ប្រាប់ដល់អ្នកស្រីXu Yulan ដូច្នេះនៅក្រោយការគាំទ្ររបស់សា្វមី និងសមាជិកក្រុមគ្រួសារ អ្នកស្រីXu Yulan បានមកដល់កា្វងចូវប្រទេសចិនទទួលការព្យាបាល។

ថ្ងៃទី31 ខែឧសភា ឆ្នាំ2012 ពេលចូលសំរាកមន្ទីរពេទ្យហើយ អ្នកស្រីXu Yulan បានរៀបចំទទួលការពិនិត្យមួយសេរី ហើយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថា ជាមហារីកសុដន់ខាងឆ្វេង។ យោងតាមអាយុ ប្រវត្តិ និងអាការៈ-ល- អ្នកជំនាញនៃមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកឆ្លងកាត់តាមការពិនិត្យបានកំនត់ផែនការរួមមួយ។ លោកគ្រូពេទ្យMa បាននាំអ្នកបកប្រែមកអត្ថធិប្បាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ ប្រាប់គាត់មុនពេលធ្វើការវះកាត់មួយថ្ងៃ អំពីសា្ថនភាពជំងឺផែនការព្យាបាល ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល-ល- និង ឆ្លើយតបនឹងសំនួរសព្វបែបសព្វយ៉ាងរបស់គាត់ដោយមានចិត្តអំនត់ ហើយលូងលោមគាត់អោយរក្សានូវទឹកចិត្តស្រស់ស្រាយ ព្យាយាមប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកនេះ។ ការលើកទឹកចិត្តរបស់ លោកគ្រូពេទ្យMa និង អ្នកបកប្រែផ្តល់នូវកំលាំងចិត្តអោយគាត់យ៉ាងខំា្លង។ គាត់មានអារម្មណ៍ទុកចិត្តលើលោក គ្រូពេទ្យ និង ជឿជាក់លើមន្ទីរពេទ្យនេះ។

រព្យាបាលជំងឺមហារីកសុដន់

ការខិតខំតស៊ូព្យាបាល អាការៈជំងឺមានភាពធូរស្រាល

គ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកមហារីកបានធ្វើការព្យាបាលដោយការចាក់បញ្ចូល2ដងដល់អ្នកស្រីXu Yulan ក្រោយមកធ្វើការពិនិត្យតាមCTស្គេន ឃើញថាដុំសាច់មានការរួមតួច។ កំឡុងពេលស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ លោកគ្រូពេទ្យ និង គិលានុប្បដ្ឋាយិកាទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់តាមដានសុខភាព ការរស់នៅ ការបរិភោគអាហារ និង បញ្ហាក្នុងចិត្តគាត់ជានិច្ច។ នៅក្រោមការតាមដានដ៏មានជំនាញរបស់លោកគ្រូពេទ្យ និង ការថែទាំយ៉ាងដិតដល់របស់គិលានុប្បដ្ឋាយិកា សារពាង្គកាយ និង អារម្មណ៍របស់គាត់បានធូរសា្រយបនិ្តចម្តងៗ។ ការឈឺចាប់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក៏មានការកាត់បន្ថយ ការសំរាន្តលក់កាន់ស្ងប់ល្អ។ ភាពរស់រាយរាក់ទាក់របស់គាត់បានត្រលប់មកវិញ ហើយតែងទៅនិយាយគ្នាលេងជាមួយអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពីបទពិសោធន៍ដែលប្រឆាំងនឹងមហារីក និង ការព្យាបាល ព្រមទាំងស្វះស្វែងចូលរូមកម្មវិធីដើរកំសាន្ត និងទិញទំនិញ។

ថ្វីត្បិតតែឥឡូវមិនទាន់ជៀសផុសពីភាពទោម្នេញរបស់មហារីកបានទាំងស្រុង។ ផ្លូវប្រឆាំងនឹងមហារីកនៅវែង ប៉ុនែ្តអ្នកស្រីXu Yulanបានបង្ហាញថាគាត់មិនអោយជំងឺមហារីកវាយផ្តូរ

ឡើយ ខ្លូនគាត់ផ្ទាល់កាន់តែរឹងមាំ និង កាន់តែមានជំនឿចិត្តនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺមហារីក។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ