มะเร็งกระดูก

โรคมะเร็งกระดูกคืออะไร?


โรคมะเร็งกระดูกเป็นชื่อรวมของโรคเนื้องอกกระดูกที่เป็นเนื้อร้าย โรคมะเร็งกระดูกที่พบได้บ่อยคือ เนื้องอกกระดูก ( Osteosarcoma ) เนื้องอกกระดูกอ่อน ( Chrondrosarcoma ) เนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อนที่เกิดขึ้นในกระดูก ( Fibrosarcoma ) เป็นต้น โรคมะเร็งกระดูกสามารถเกิดขึ้นจากองค์ประกอบการเกิดโลหิตของเซลล์กระดูกหรือโครงกระดูก กระดูกอ่อนและองค์ประกอบชนิดเส้นใยหรือส่วนประกอบของเยื่อหุ้มกระดูก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรคร้ายแรงในร่างกาย

ในการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งกระดูกแบ่งเป็นมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ ( เกิดจากเซลล์กระดูกโดยตรง ) และมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ ( เกิดจากโรคมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ แล้วแพร่กระจายมาที่กระดูก ) มะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิส่วนใหญ่เกิดบริเวณกระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลังและกระดูกโคนขา เป็นต้น มะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิเป็นมะเร็งที่พบได้ค่อนข้างน้อย โรคมะเร็งกระดูกส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายมาจากตำแหน่งอื่นหรือเนื้อเยื่ออื่น ( เช่น ต่อมเต้านม ต่อมไทรอยด์และต่อมลูกหมาก เป็นต้น ) มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า โรคมะเร็งระยะแพร่กระจายมากระดูกอัตราการเกิดโรคมะเร็งกระดูกสูงแค่ไหน

อัตราการเกิดโรคกระดูกมีประมาณ 0.2% ของโรคมะเร็งทั้งหมด ทุกๆ ปีทั่วโลกจะมีประมาณ 2,890 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งกระดูก และประมาณ 1,410 คน ที่เสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งกระดูก โรคมะเร็งกระดูกที่พบได้บ่อยที่สุดคือเนื้องอกกระดูก ( Osteosarcoma ) ประมาณ 30% ของโรคมะเร็งกระดูก อัตราการเกิดโรคมะเร็งกระดูกในวัยรุ่นค่อนข้างสูง ช่วงอายุการเกิดโรคส่วนใหญ่อยู่ที่อายุ 10 – 20 ปี อัตราการเกิดโรคมะเร็งกระดูกระหว่างเพศชายกับเพศหญิงอยู่ที่ 2:1

โรคมะเร็งกระดูก

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งกระดูกคืออะไร

สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งกระดูกยังไม่สามารถชี้ชัดได้ทั้งหมด เมื่อก่อนเชื่อว่าอาการบาดเจ็บเรื้อรังชนิดไม่รุนแรงและการติดเชื้อเรื้อรังจะทำให้เกิดโรคมะเร็งกระดูก ในขณะเดียวกันการเกิดโรคมะเร็งกระดูกยังมีความเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตที่มากเกินไปของโครงกระดูก การกระทบของโรคอักเสบเรื้อรัง พันธุกรรม การติดเชื้อไวรัสชนิดพิเศษ การไหลเวียนเลือดในกระดูกไม่คล่องและการได้รับรังสี เป็นต้น

อาการแสดงของโรคมะเร็งกระดูกในระยะแรกมีอะไรบ้าง


1. โครงกระดูกมีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา

2. มีอาการปวดหลังอย่างต่อเนื่องและปวดอย่างไม่มีสาเหตุ

3. มีอาการกระดูกหักหนึ่งที่หรือหลายที่โดยไม่มีสาเหตุชัดเจน

4. เพราะก้อนเนื้องอกกดทับหลอดเลือดเส้นประสาท ทำให้ปลายแขนและขารู้สึกชา

5. บริเวณผิวกระดูกพบก้อนเนื้อลักษณะแข็ง อาการมีทั้งเจ็บและไม่เจ็บ

6. มีอาการตัวร้อน น้ำหนักลดลง อ่อนเพลียและความสามารถในการทำกิจวัตรต่างๆ ลดลง

7. บริเวณกระดูกและข้อต่อมีอาการปวดหรือบวม เจ็บปวดตื้อๆ อย่างต่อเนื่อง หรือเจ็บปวดเฉพาะเวลาถูกกดทับอาการโรคมะเร็งกระดูก

วิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูกมีอะไรบ้าง

1. การตรวจสแกนกระดูก : โดยฉีดสารทึบแสงเข้าไปเล็กน้อย และใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดพิเศษในการตรวจ เพื่อแสดงรูปภาพของกระดูก


2. การตรวจโดยอุปกรณ์ภาพถ่ายทางการแพทย์ : เช่น การเอกซเรย์ การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT ) การตรวจโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( MRI ) เป็นต้น สามารถช่วยเหลือแพทย์ในการประเมินวิเคราะห์ตำแหน่งของมะเร็งได้

3.การตรวจชิ้นเนื้อ : โดยการเก็บเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจเกี่ยวกับมะเร็งกระดูก ซึ่งรวมถึง

(1) การเจาะตรวจเนื้อเยื่อ : แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กเจาะลงไปที่ก้อนมะเร็งและเก็บเนื้อเยื่อชิ้นเล็กๆ ออกมาตรวจ

(2) การตัดชิ้นเนื้อ : แพทย์จะผ่าเปิดผิวหนัง และผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อก้อนมะเร็งทั้งก้อนหรือเฉพาะส่วนออกมา เพื่อไปตรวจมะเร็งกระดูก


การรักษาโรคมะเร็งกระดูกโดยการผ่าตัดมีอะไรบ้าง


การรักษาโรคมะเร็งกระดูกโดยการผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาที่ค่อนข้างพบบ่อย ซึ่งรวมถึง

1. การผ่าตัดโดยการขูด : การผ่าตัดโดยการขูดผนังกระดูกที่มีเนื้องอก ขูดเนื้อเยื่อมะเร็งที่ผนังกระดูกออกให้หมด

2. การผ่าตัดออก : โดยผ่าตัดจากฐานของเนื้องอกที่โตออกมาด้านนอกกระดูก

3. การผ่าตัดออกทั้งท่อน : โดยผ่าตัดท่อนก้านกระดูกที่มีก้อนมะเร็งอยู่ทั้งหมดออกไปทั้งท่อน


การวินจฉัยโรคมะเร็งกระดูก

วิธีการดูแลพยาบาลโรคมะเร็งกระดูกมีอะไรบ้าง


การดูแลด้านโภชนาการ

1. รับประทานอาหารที่มีสารอาหารอย่างพอเหมาะ ทานอาหารหลากหลายประเภท

2. ควรรับประทานผักและผลไม้สดใหม่ให้มาก

3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีรสเผ็ด

การดูแลด้านจิตใจ

1.สร้างบรรยากาศที่มีความสนิทสนมและสภาพแวดล้อมที่สบาย ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกมีความรู้สึกปลอดภัย

2.แนะนำความรู้เกี่ยวกับโรคให้ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกในเวลาที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสร้างความเชื่อมั่นในการต้านมะเร็ง

3.ครอบครัวควรแสดงความห่วงใยและสนับสนุนผู้ป่วย เพื่อลดความเหงาและความรู้สึกหมดหวัง เป็นต้นวิธีการรักษามะเร็งกระดูกที่เหมาะสมที่สุด

ทีมผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงซึ่งรวบรวมแพทย์ศัลยกรรมด้านมะเร็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉายแสงมะเร็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก พยาบาลผู้ดูแลแผนกมะเร็งและเจ้าหน้าที่ล่าม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะร่วมกันกำหนดแผนการรักษาโดยประเมินจากสภาพร่างกายและอาการของผู้ป่วยมะเร็งกระดูก เพื่อยกระดับผลการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รักษาโรคมะเร็งกระดูก

การรักษามะเร็งกระดูกแบบแพทย์แผนจีน

การรักษาแบบแพทย์แผนจีนมีประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของร่างกายและช่วยในการต้านมะเร็ง หากบูรณาการข้อดีของการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษามากกว่าการรักษาด้วยวิธีเดียว “การรักษาแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบัน” สามารถให้ยาทางหลอดเลือดแดงอย่างต่อเนื่องและการพ่นยาละอองจีน เป็นต้น และหากผสานกับเทคโนโลยีการรักษามะเร็งอื่นๆ อีก ก็จะสามารถยกระดับผลการรักษามะเร็งได้อีกด้วย

สามารถได้รับการสนับสนุนด้านใดได้บ้าง


ทีมผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวอาศัยประสบการณ์ในการรักษามะเร็งกระดูก ฉีกรูปแบบการรักษาแบบดั้งเดิม สร้างรูปแบบการรักษาใหม่ “ เจาะจงบาดแผลเล็ก บูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบัน ” ขณะเดียวกัน ทางโรงพยาบาลของเราจะอาศัยอาการของผู้ป่วยมากำหนดแผนการรักษา การนำยาแพทย์แผนจีนมารักษาเนื้องอกกระดูก ( Osteosarcoma ) สามารถหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉายแสงและการให้คีโมแบบดั้งเดิม และยังมีประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของร่างกายและช่วยในการต้านมะเร็ง สามารถลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยได้ อีกทั้งการรักษาด้วยยาแพทย์แผนจีน ไม่เพียงแต่ไม่มีผลข้างเคียง ยังสามารถบรรเทาอาการข้างเคียงของผู้ป่วยที่ทำการฉายแสงและการให้คีโมมาก่อนหน้านี้ด้วย โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวนำการรักษาแบบแพทย์แผนจีนมาประสานกับสิบสองวิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เช่น การรักษาโดยการฝังแร่ การรักษาด้วยความเย็น การใช้คลื่นความถี่สูง และการรักษาด้วยเลเซอร์ เป็นต้น เพื่อรวมข้อดีของแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันไว้ด้วยกัน รักษามะเร็งกระดูกจากภายในสู่ภายนอก ผลการรักษาได้รับการยกระดับไปอีกก้าวหนึ่ง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแห่งประเทศจีนได้ตั้งสำนักงานขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ทุกปีสำนักงานจะรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจำนวนมาก ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและฟื้นตัวมาจากหลายประเทศทั่วโลก

ด้านหนึ่งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเสนอการบริการด้านการแพทย์ที่ครบวงจรให้แก่ผู้ป่วย อีกด้านหนึ่งยกระดับประสิทธิภาพทางการแพทย์ให้สูงขึ้น โดยไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ป่วย อีกทั้งช่องทางการติดต่อระหว่างแพทย์และผู้ป่วยมีหลายช่องทาง ได้แก่ ทางออนไลน์ ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือการพบปะกัน เพื่อขยายช่องทางการบริการให้คำปรึกษา ช่วยให้พวกเขาต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน