มะเร็งคอ

โรคมะเร็งกล่องเสียงคืออะไร?

โรคมะเร็งกล่องเสียง หมายถึง เนื้องอกร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวเยื่อเมือกของกล่องเสียง โรคมะเร็งกล่องเสียงที่พบบ่อยที่สุดคือโรคมะเร็งกล่องเสียงชนิด squamous cell carcinoma

อัตราการเกิดโรคมะเร็งกล่องเสียงสูงแค่ไหน

อัตราการเกิดโรคมะเร็งกล่องเสียงนั้นประมาณ 1% - 5% ของมะเร็งทั้งหมดในร่างกาย ในแผนกหู คอ จมูก มะเร็งกล่องเสียงจะอยู่ในอันดับที่สาม รองลงมาจากโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกและโรคมะเร็งโพรงจมูก โรคมะเร็งไซนัส มักเกิดในช่วงอายุ 50 - 70 ปี พบในเพศชายค่อนข้างมาก


โรคมะเร็งคอ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งกล่องเสียงมีอะไรบ้าง?

1. การสูบบุหรี่ : การเผาไหม้ของบุหรี่สามารถทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง อีกทั้งควันของบุหรี่จะทำให้ขนพัดโบกหยุดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวช้าลง เยื่อเมือกมีเลือดคั่งและมีถุงน้ำ ทำให้เยื่อบุผิวหนาขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์ ( squamous metaplasia ) กลายเป็นพื้นฐานการก่อมะเร็ง

2. ดื่มสุรามากเกินไป : จะไปกระตุ้นเยื่อเมือกเป็นเวลานาน ทำให้กลายเป็นมะเร็งได้

3. อาการอักเสบเรื้อรัง เช่น คออักเสบเรื้อรังหรือทางเดินหายใจอักเสบ

4. มลพิษทางอากาศ : การสูดดมอากาศเป็นพิษ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นควันจากอุตสาหกรรมการผลิตเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดโรคมะเร็งกล่องเสียงได้ง่าย

5. การติดเชื้อไวรัส : เชื้อไวรัสสามารถทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงและแบ่งเซลล์ผิดปกติ ไวรัสยังสามารถถ่ายโอนยีนทางพันธุกรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งในคนรุ่นต่อไปได้ ซึ่งการติดเชื้อ HPV-16 และ 18 จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเกิดโรคมะเร็งกล่องเสียง

6. รอยโรคก่อนเกิดมะเร็ง : บริเวณกล่องเสียงมีอาการผิวหนังหนาแข็งและมีเนื้องอกดีเกิดขึ้น การเกิดเนื้องอกกล่องเสียงจากเชื้อ HPV ซ้ำไปซ้ำมาสามารถเปลี่ยนเป็นรอยโรคก่อนเกิดมะเร็งได้

7. การฉายรังสี : การรักษาโดยการฉายรังสีก้อนบวมบริเวณคอสามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

8. ฮอร์โมนเพศ : ผลการทดลองที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงจะมีเซลล์ตัวรับสัญญาณเอสโตรเจนรีเซบเตอร์ ( Estrogen receptor, ER ) เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

รูปแบบการแพร่กระจายและลุกลามของโรคมะเร็งกล่องเสียงมีอะไรบ้าง?

1. การแพร่กระจายโดยตรง : โรคมะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้ายมักจะแพร่กระจายโดยแทรกซึมลงไปในชั้นเยื่อเมือก

2. การลุกลามไปยังน้ำเหลือง : ตำแหน่งที่มีการลุกลามบ่อยจะอยู่ที่บริเวณหลอดเลือดแดงส่วนบนของคอที่แยกไปยังต่อมน้ำเหลือง ต่อมาจะแพร่กระจายขึ้นไปตามหลอดเลือดดำในลำคอและบริเวณส่วนล่างของต่อมน้ำเหลือง

3. การแพร่กระจายทางหลอดเลือด : สามารถแพร่กระจายไปตามการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกาย เช่น ปอด ตับ ไต กระดูก สมอง เป็นต้น

อาการของโรคมะเร็งคอ

วิธีการตรวจวินิจฉัยมีอะไรบ้าง

1. การตรวจบริเวณคอ

2. การตรวจโดยส่องกล้องดูคอหอย

3. การตรวจภาพถ่ายทางการแพทย์

(1) การตรวจเอกซเรย์

(2) การตรวจโดย CT หรือ MRI

(3) การตรวจอัลตราซาวด์

การรักษาโรคมะเร็งกล่องเสียงแบบแพทย์แผนจีน

จากการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์จีนมานานหลายปีพบว่า การรักษามะเร็งแบบแพทย์แผนจีนมีประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของร่างกายและช่วยในการต้านมะเร็ง หากบูรณาการข้อดีของการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษามากกว่าการรักษาด้วยวิธีเดียว “การรักษาแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบัน” สามารถรักษามะเร็งกล่องเสียงผ่านหลายรูปแบบ เช่น การให้ยาจีนทางหลอดเลือดแดงอย่างต่อเนื่อง การให้ยาพ่นจีน การฉีดยาจีนตรงตำแหน่งฝังเข็ม เป็นต้น แล้วจึงประสานกับวิธีการรักษาเพื่อฟื้นฟูร่างกายแบบแพทย์แผนจีน ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นรูปแบบการรักษามะเร็งแบบบูรณาการในระดับแถวหน้า


การวินิจฉัยโรคมะเร็งคอ

ยังสามารถรักษาด้วยวิธีใดได้อีกบ้าง

1. การรักษาโดยการผ่าตัด : การรักษาโดยการผ่าตัดเป็นวิธีทางเลือกอันดับแรกของการรักษาโรคมะเร็งกล่องเสียง หลักๆ แล้วจะประกอบด้วยการผ่าตัดกล่องเสียงทั้งหมด การผ่าตัดกล่องเสียงบางส่วน การผ่าตัดกล่องเสียงในแนวดิ่ง เป็นต้น ซึ่งการผ่าตัดย่อมแตกต่างกันโดยผู้เชี่ยวชาญจะยึดตามสภาพอาการเป็นหลัก

2. การรักษาโดยการฉายรังสี : การรักษาโดยการฉายรังสีเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งกล่องเสียงระยะที่ 1 หรือผู้ที่มีสภาพร่างกายค่อนข้างอ่อนแอและไม่เหมาะกับการผ่าตัด รวมทั้งผู้ที่ฉายรังสีก่อนผ่าตัด ซึ่งหลังจากการฉายรังสีแล้วสามารถเปล่งเสียงได้

3. การรักษาโดยเคมีบำบัด : สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ โดยทั่วไปจะรักษาโดยเคมีบำบัดหรือใช้การฉายรังสีร่วมกับเคมีบำบัด

4. การรักษาแบบบาดแผลเล็ก : เทคโนโลยีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก ( เช่น เทคโนโลยีการรักษาด้วยความร้อน เทคโนโลยีการรักษาด้วยความเย็น เทคโนโลยีการรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด เทคโนโลยีการฉายแสงเลเซอร์ เป็นต้น ) สามารถยกระดับอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งรักษาสมรรถนะของกล่องเสียงไว้ได้ ซึ่งในปัจจุบันอัตราการรอดชีวิต 5 ปีของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงและการรักษาสมรรถนะของกล่องเสียงไว้ได้มีถึงประมาณ 70%

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวระบุว่า การรักษามะเร็งกล่องเสียงไม่สามารถเน้นการรักษาเฉพาะตำแหน่งหรือใช้วิธีการรักษาเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่การรักษามะเร็งกล่องเสียงต้องอาศัยระยะอาการของผู้ป่วย ประเภทของเนื้อเยื่อ พฤติกรรมทางชีววิทยาของก้อนมะเร็ง รวมทั้งสภาพร่างกาย เพื่อบูรณาการการรักษาหลายแขนง เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี การให้เคมีบำบัด การแพทย์แผนจีน การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด เป็นต้น จึงจะได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การดูแลพยาบาลหลังการผ่าตัดมะเร็งกล่องเสียงมีอะไรบ้าง

(1) เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวหลังจากผ่าตัด จัดให้อยู่ในท่ากึ่งนอน เพื่อให้หายใจและระบายของเหลวได้ดีขึ้น

(2) สามารถใช้น้ำแข็งประคบบริเวณคอ เพื่อสมานแผล

(3) ควรระวังให้การระบายของเหลวไหลคล่อง ป้องกันไม่ให้แผ่นผิวหนังตาย ควรสังเกตเป็นประจำหรือบันทึกลักษณะของของเหลวและปริมาณ เมื่อพบอาการผิดปกติควรแจ้งแพทย์ทันที

(4) ผู้ป่วยที่รับการฉายรังสีและเคมีบำบัดหลังการผ่าตัด ควรได้รับการดูแลพยาบาลตามกฎระเบียบ

(5) ดูแลสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง


การรักษาโรคมะเร็งคอ

สามารถได้รับการสนับสนุนด้านใดได้บ้าง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวรักษามะเร็งกล่องเสียง โดยรับรองผลการรักษาว่าจะพยายามรักษาสมรรถนะของกล่องเสียงไว้ให้ได้มากที่สุด ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งผลการปฏิบัติมากมายพิสูจน์ให้เห็นว่า การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่สำคัญในการตรวจและรักษามะเร็งกล่องเสียง

การรักษามะเร็งกล่องเสียงแบบเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดจะใช้รูปแบบการให้ยาทางหลอดเลือดหรืออุดตันหลอดเลือด การให้ยารักษามะเร็งเข้าไปทางหลอดเลือดแดง จะใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดในการไปให้ถึงบริเวณก้อนมะเร็ง ยกระดับความเข้มข้นของตัวยาเฉพาะส่วน เพิ่มประสิทธิภาพให้นานขึ้น และยังลดการทำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียงอีกด้วย การอุดหลอดเลือดคือการนำของเหลวหรือของแข็งอุดหลอดเลือดเฉพาะเข้าไปในหลอดเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงก้อนมะเร็ง หลอดเลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงก้อนมะเร็งจะถูกอุดตัน ตัดทางสารอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงมะเร็ง จึงบรรลุเป้าหมายของการรักษา เมื่อผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงรับการรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดก่อนการผ่าตัด ก็จะสามารถทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลง ลดขอบเขตการผ่าตัด ทำให้การผ่าตัดราบรื่น สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ สามารถรักษาแบบประคับประคอง ลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย ยืดอายุให้ยาวนานขึ้น

การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดเป็นวิธีหนึ่งในการรักษามะเร็งกล่องเสียง ซึ่งมีข้อดีคือ มีความปลอดภัย ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะในร่างกาย รักษาสมรรถนะของกล่องเสียงให้เป็นปกติได้ เป็นต้น แน่นอนว่าการรักษามะเร็งกล่องเสียงยังมีอีกหลายวิธีให้เลือก การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดก็ไม่ได้เหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงทุกคน ด้วยเหตุนี้ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงแต่ละคน ก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งก่อนกำหนดแผนการรักษา แพทย์จะดูจากสภาพของผู้ป่วยที่แน่ชัด เช่น ประเภท ระยะอาการ มีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองหรือไม่ เป็นต้น เพื่อเลือกรูปแบบการรักษาที่เหมาะสมที่สุด

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแห่งประเทศจีนได้ตั้งสำนักงานขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ทุกปีสำนักงานจะรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจำนวนมาก ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและฟื้นตัวมาจากหลายประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย เป็นต้น หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถสอบถามได้ทางออนไลน์ ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือไปยังสำนักงานของเราที่อยู่ในประเทศของท่าน เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว คำถามของท่านจะได้รับคำตอบที่น่าพอใจแน่นอน

เมื่อเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว นอกจากผู้เชี่ยวชาญจะกำหนดแผนการรักษาของท่านโดยเฉพาะแล้วนั้น ในระหว่างการรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจะดูจากสภาพร่างกาย ความแตกต่างด้านความเคยชินในการบริโภค เพื่อจัดรายการอาหารที่มีสารอาหารให้กับผู้ป่วย อาหารทางแพทย์แผนจีน การจัดอาหารการกินที่เหมาะสม จะช่วยยกระดับสมรรถนะภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ที่นี่อาการของผู้ป่วยจะได้รับการควบคุมและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน