มะเร็งต่อมไทรอยด์

โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์คืออะไร?

มะเร็งต่อมไทรอยด์ คือ การเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งของเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ มาจากเนื้องอกร้ายซึ่งเกิดขึ้นจากเซลล์เยื่อบุผิวต่อมไทรอยด์ สามารถแบ่งประเภทตามพยาธิวิทยาได้เป็น มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Papillary และมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด follicular

อัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์และอัตราการอยู่รอดเป็นอย่างไร?

โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์เป็น 1% ของโรคมะเร็งทั้งหมด โดยเด็กและหญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จะเป็นผู้ที่มีอัตราการเกิดโรคสูง เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิงเป็น 1 : 2.4 ซึ่งหลังการผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Papillary นั้น อัตราการอยู่รอด 5 ปี จะสูงถึง 90% เลยทีเดียว  

มะเร็งต่อมไทรอยด์

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์มีอะไรบ้าง?

สาเหตุของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์นั้นยังคงไม่ชัดเจน อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านอาหารการกิน ( อาหารที่มีไอโอดีนสูงหรือขาดไอโอดีน ) มีประวัติเคยสัมผัสกับรังสี ฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้น เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงมาจากก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์ชนิดดี เช่น คอหอยพอก อาการไฮเปอร์ไทรอยด์ ( hyperthyroidism ) เนื้องอกต่อมไทรอยด์ชนิดธรรมดา โดยเฉพาะโรคต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรังฮาชิโมโต ( Hashimoto's thyroiditis )

อาการของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์มีอะไรบ้าง?

1. ต่อมไทรอยด์ใหญ่ขึ้นกะทันหันในระยะเวลาสั้นๆ

2. เสียงแหบ กลืนอาหารลำบาก หายใจไม่สะดวก

3. ก้อนเนื้อค่อนข้างแข็ง คลำแล้วรู้สึกหยาบ

4. ก้อนเนื้อเคลื่อนไหวจำกัดหรืออยู่กับที่ ไม่ขึ้นลงตามการกลืน

5. ขณะเดียวกันบริเวณด้านข้างของลำคอสามารถคลำพบก้อนเนื้อบวมหรือก้อนเนื้อเล็กๆ หลายก้อน

อาการมะเร็งมะเร็งต่อมไทรอยด์

วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์มีอะไรบ้าง?

1. การตรวจโดยนิวไคลด์รังสี : การตรวจด้วยวิธีนี้สามารถทราบถึงรูปร่าง ตำแหน่งของมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้อย่างแน่ชัด รวมถึงการทำงานของต่อมไทรอยด์ด้วย

2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ : สามารถแยกแยะลักษณะเนื้องอกก้อนเล็กๆ ของต่อมไทรอยด์ได้

3. การตรวจอัลตราซาวด์ : การตรวจด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่สามารถตรวจวัดรูปร่าง ขนาด จำนวนของก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์ แต่ยังสามารถวินิจฉัยแน่ชัดว่าแท้จริงแล้วเป็นก้อนซีสต์หรือเป็นก้อนเนื้อแข็ง

4. การตรวจทางเซลล์วิทยา : สำหรับการตรวจด้วยวิธีนี้จะมีอัตราความแม่นยำสูงมากในการวินิจฉัยมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Papillary

5. การตรวจเอกซเรย์ : โดยหลักแล้วใช้สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างหลอดลมกับต่อมไทรอยด์

6. การตรวจ CT : สามารถแสดงให้เห็นรูปร่าง ขนาดของมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงความสัมพันธ์กับคอหอย หลอดลมและหลอดอาหาร อีกทั้งสามารถมองเห็นขอบเขตที่มีการรุกล้ำของมะเร็งได้อีกด้วย

วิธีการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์แบบดั้งเดิม

1. การรักษาโดยการผ่าตัด : การผ่าตัดกำจัดเนื้อเยื่อเซลล์มะเร็งและกำจัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอที่อาจเกิดการลุกลาม

2. การรักษาโดยการฉายรังสี : การรักษาโดยการฉายรังสีเหมาะสำหรับมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด follicular

3. การรักษาโดยเคมีบำบัด : มักใช้เป็นการรักษาแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย ซึ่งไม่สามารถผ่าตัดหรือมีการลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ไกลออกไป

4. การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน : วิธีการรักษาด้วยแพทย์แผนจีน สามารถควบคุมการเติบโตของมะเร็ง ยกระดับสมรรถภาพภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ ลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉายรังสีและเคมีบำบัด

การวินิจฉัยมะเร็งมะเร็งต่อมไทรอยด์

การดูแลพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์หลังการผ่าตัด

1. ในช่วงเวลา 1 – 2 วัน หลังการผ่าตัด ควรให้ผู้ป่วยทานอาหารเหลว เพื่อลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการกลืนอาหาร

2. ควรแนะนำให้ผู้ป่วยกึ่งนั่งกึ่งนอน เพื่อป้องกันบาดแผลจากการผ่าตัด เป็นประโยชน์ต่อการระบายของเหลวจากบาดแผล

3. หลีกเลี่ยงการไอแบบรุนแรง พูดคุยมากเกินไป เวลาตื่นนอนควรใช้มือพยุงบริเวณศีรษะเอาไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดึง

4. ควรจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสงบและสบาย เพื่อลดความกระวนกระวายใจของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์

5. คอยสังเกตบาดแผลบริเวณลำคออย่างละเอียดว่ามีอาการบวมหรือไม่

6. หากปรากฏอาการเสียงแหบ หายใจไม่สะดวก ควรรีบแจ้งให้แพทย์มาช่วยเหลือทันที

รักษามะเร็งมะเร็งต่อมไทรอยด์

สามารถได้รับการสนับสนุนด้านใดได้บ้าง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ใช้การรักษาปรับสมดุลโดยแพทย์แผนจีนร่วมกับเทคโนโลยีการตรวจและรักษาแบบเจาะจงและบาดแผลเล็ก คิดค้นรูปแบบใหม่ในการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์โดยบูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยยาแพทย์แผนจีนนั้นเป็นการรักษาแบบเฉพาะของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว จะเชื่อมโยงกับขั้นตอนการรักษาทั้งหมด ประสานกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันการรักษาได้พิสูจน์ว่า ยาแผนจีนรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ไม่เพียงแต่สามารถใช้กับผู้ป่วยที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัด ผู้ป่วยที่กลับมาเป็นซ้ำหลังการผ่าตัดแล้วค่อยทำการรักษาเท่านั้น ยังสามารถช่วยบรรเทาอาการร่างกายอ่อนแอ อ่อนเพลียไม่มีแรง เป็นต้น ซึ่งมาจากการรักษาโดยการผ่าตัด การฉายรังสี เคมีบำบัด เป็นต้น ได้อีกด้วย นอกจากนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยียาแผนจีนประสานกับเทคโนโลยีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เช่น การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นต้น มาทำการรักษาโดยยึดตามสภาพจริงของผู้ป่วย ก็จะได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแห่งประเทศจีนได้ตั้งสำนักงานขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ทุกปีสำนักงานจะรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจำนวนมาก ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและฟื้นตัวมาจากหลายประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย เป็นต้น หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถสอบถามได้ทางออนไลน์ ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือไปยังสำนักงานของเราที่อยู่ในประเทศของท่าน เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว คำถามของท่านจะได้รับคำตอบที่น่าพอใจแน่นอน

เมื่อเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว นอกจากผู้เชี่ยวชาญจะกำหนดแผนการรักษาของท่านโดยเฉพาะแล้วนั้น ในระหว่างการรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจะดูจากสภาพร่างกาย ความแตกต่างด้านความเคยชินในการบริโภค เพื่อจัดรายการอาหารที่มีสารอาหารให้กับผู้ป่วย อาหารทางแพทย์แผนจีน การจัดอาหารการกินที่เหมาะสม จะช่วยยกระดับสมรรถนะภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ที่นี่อาการของผู้ป่วยจะได้รับการควบคุมและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน