การรักษามะเร็งตับ

มะเร็งตับสามารถทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิต ดังนั้นสำหรับมะเร็งตับแล้ว การรีบรักษาแต่เนิ่นๆ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ วิธีการรักษามะเร็งตับเหมาะสมหรือไม่ จึงเป็นหนึ่งข้อสำคัญที่เป็นตัวกำหนดระยะเวลาการมีชีวิตของผู้ป่วย

การรักษามะเร็งตับ


วิธีการรักษามะเร็งตับแบบดั้งเดิม

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับนั้น วิธีการรักษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะเป็นวิธีการผ่าตัด ฉายแสงและคีโม แต่ว่าการผ่าตัดในปัจจุบันก็มีข้อด้อยอยู่ไม่น้อย เช่น แผลผ่าตัดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ การทำงานของตับถูกทำร้ายค่อนข้างมาก เป็นต้น ขณะเดียวกัน ในจำนวนผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายมีเพียง 13% เท่านั้นที่มีโอกาสใช้วิธีการผ่าตัด เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาในปัจจุบันที่ต้องเปิดท้องเพื่อตัดตับออก ข้อดีของการรักษาแบบเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดคือ ทำให้บาดแผลมีขนาดเล็ก หลังทำการรักษาฟื้นฟูเร็ว ระยะเวลาที่ต้องอยู่โรงพยาบาลสั้น เป็นต้น ส่วนการรักษาด้วยคีโมและการฉายแสง นำมาซึ่งประสิทธิภาพการรักษา แต่ขณะเดียวกันก็ทำลายเซลล์ปกติในร่างกายเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งตับในระยะแรก

การรักษามะเร็งแบบบูรณาการ

ปัจจุบันเทคโนโลยีการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กระดับสากลนำมาซึ่งความหวังใหม่ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง รูปแบบวิธีการักษาแบบบาดแผลเล็กมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น เทคโนโลยีการใช้ความเย็น การฝังแร่ไอโอดีน การรักษาเฉพาะจุด การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นต้น แต่ละวิธีมีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งเมื่อบูรณาการเข้ากับแพทย์แผนจีน ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่สบายให้กับผู้ป่วย ยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยและเสริมประสิทธิภาพของการรักษาอีกด้วย

ปัจจุบันวิธีการรักษาแบบเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดถูกนำมาใช้ในการรักษามะเร็งตับอย่างกว้างขวางผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวชี้ให้เห็นว่า สำหรับมะเร็งตับนั้น มีการนำวิธีการรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดมาใช้รักษามะเร็งมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มักจะให้ยาเคมีไปสกัดกั้นเส้นเลือดแดงของตับเป็นหลัก ผลการรักษามีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเร็ว เป็นวิธีการรักษาที่ดีเมื่อใช้กับผู้ป่วยมมะเร็งตับระยะสุดท้าย

ข้อได้เปรียบของการรักษามะเร็งตับด้วยวิธีการเฉพาะจุด

1.ผลข้างเคียงของยาที่ตกค้างมีน้อยมาก การรักษาด้วยการอุดหลอดเลือดเฉพาะจุด ไม่เพียงแต่จะเพิ่มระดับความเข้มข้นของยาที่อยู่ในเนื้องอกซึ่งจะมีความเข้มข้นหลายสิบเท่าเมื่อเปรียบเทียบการทำเคมีบำบัดทั่วทั้งร่างกาย แต่ยาดังกล่าวจะไปสกัดกั้นเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเนื้องอกด้วย ดังนั้นการจัดการพร้อมกันทั้งสองทางจึงให้ประสิทธิภาพดี ผลข้างเคียงน้อยกว่าการทำเคมีบำบัดทั้งตัว

2.การรักษามะเร็งตับด้วยวิธีการเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดมีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด ผลการสำรวจทางคลีนิกแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการรักษาจะเห็นได้ว่าค่า AFP ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื้องอกหดตัวเล็กลง และความเจ็บปวดน้อยลง เป็นต้น

3.การรักษามะเร็งตับด้วยวิธีการเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด ไม่จำเป็นต้องให้ดมยาสลบ ผู้ป่วยยังคงรู้สึกตัวอยู่ การดำเนินการรักษาง่าย และปลอดภัยวางใจได้

4.ภาพถ่ายการวินิจฉัยมีความชัดเจน สามารถทำการตรวจซ้ำได้ เพื่อสะดวกต่อการเปรียบเทียบในหลายๆ ครั้ง

กรณีตัวอย่าง

เฉินกุ้ยเหลียง ผู้ป่วยมะเร็งตับจากโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดและเคมีบำบัดหลายครั้ง ได้รับความทุกข์ทรมานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ให้คีโม ซึ่งมีผลข้างเคียงอย่างมาก ทั้งคลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง เป็นต้น ซึ่งมักจะเป็นอาการที่ปรากฏขึ้นอยู่บ่อยๆ แต่ว่าหลังจากที่เขายืดหยัดที่จะทำการรักษาต่อไป มะเร็งตับก็ยังกลับมาเป็นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ประสิทธิภาพการรักษาไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง ต่อมาได้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวด้วยวิธีการฝังแร่ไอโอดีน การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด และภูมิคุ้มกันบำบัด หลังจากนั้นไม่กี่เดือน สีหน้าของเขาก็แดงระเรื่อสดชื่นขึ้นมาก อาการก็ค่อยๆ ดีขึ้น แพทย์เจ้าของไข้บอกว่าทำการรักษาเสริมอีกเล็กน้อยก็จะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งตับของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวขอเตือนว่า: จนถึงปัจจุบันจะยังไม่มีแผนการรักษาที่เป็นเอกภาพแน่นอนที่สามารถใช้กับผู้ป่วยมะเร็งตับทุกคนได้ ดังนั้นการรักษามะเร็งตับจึงเป็นการรักษาแบบปัจเจกบุคคล ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับแต่ละกรณีล้วนจำเป็นที่จะต้องมีแผนกศัลยกรรม แผนกรังสีวินิจฉัย แผนกการรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด แผนกเนื้องอกวิทยา แผนกอายุรกรรมด้านมะเร็ง เป็นต้น หลากหลายวิชาบูรณาการส่งเสริมซึ่งกันและกัน การเลือกแผนการรักษาในระยะแรกมีอิทธิพลอย่างมากผลต่อการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยมะเร็งตับ ด้วยเหตุนี้การพบเร็ว วินิจฉัยเร็ว รักษาให้เร็วและการป้องกันจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน