ใช้น้ำใจในการดูแลอาใจใส่ไม่ใช่เพื่อหวังอังเปา

ใช้น้ำใจในการดูแลเอาใจใส่ ไม่ใช่เพื่อหวังอั่งเปา

ผู้ป่วยโรคมะเร็งไตจากประเทศอินโดนีเซียได้ทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งไตมาเป็นเวลาหลายปี และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นระยะเวลานาน ตอนนี้สามารถควบคุมเซลล์มะเร็งไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เที่ยวนี้คุณหลิวไปโรงพยาบาลเพื่อติดตามผลการรักษา ในครั้งแรกผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งได้ใช้เทคโนโลยีการรักษาด้วยความเย็นกับเทคโนโลยีภูมิคุ้มกันบำบัดทำให้มะเร็งมีขนาดเล็กลง จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะใช้วิธีการฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสี125 และการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ขณะเดียวกันก็ใช้การรักษาด้วยยีนบำบัดรักษาเนื้องอกโดยตรง

ในระหว่างการรักษา พยาบาลหยูเจียได้ดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณหลิวเป็นอย่างดี ทำให้คุณหลิวมีความรู้สึกว่าได้รับการรักษาทางจิตใจด้วย นอกจากนี้คุณหลิวยังได้มอบซองอั่งเปาจำนวนเงินห้าร้อยหยวนแก่พยาบาลหยูเจียเพื่อแสดงน้ำใจเนื่องจากได้การรับบริการที่ดี และพยาบาลหยูเจียก็ได้มอบเงินนี้แก่การเงินของทางโรงพยาบาลด้วย

ช่วงเช้าของวันที่ 9 เมษายน ผู้นำทั้งหกท่านของโรงพยาบามะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้มาที่ห้องคุณหลิวเพื่อมอบกระเช้าผลไม้และขอบคุณคุณหลิวที่ไว้วางใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล อวยพรให้กำลังใจแก่คุณหลิว อีกทั้งให้ความเชื่อมั่นในการเอาชนะมะเร็งเพื่ออนาคตที่สดใส ครอบครัวของคุณหลิวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลได้ถ่ายภาพหมู่ด้วยกัน คำชื่นชมจากผู้ป่วยนั้น เป็นดั่งแรงขับเคลื่อนที่ดีต่อโรงพยาบาล เป็นพลังงานเพื่อเดินอยู่บนหนทางอันยาวไกลในการรักษามะเร็ง


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน