ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้เขียนจดหมายขอบคุณโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ฉันเป็นคนประเทศกัมพูชาที่ใช้ชีวิตอยู่ใน จังหวัดสีหนุวิลล์ ฉันได้มารักษาโรคที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวและต้องขอขอบคุณจากใจจริงต่อทางโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือรักษาที่ทันสมัยและเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีความกระตือรือร้นและขยันขันแข็ง เจ้าหน้าที่พยาบาลได้ดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเป็นอย่างดีโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ และฐานะ แต่บริการผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และบริการอย่างกระตือรือร้น หลังจากที่ฉันกลับประเทศแล้ว ฉันจะประชาสัมพันธ์แนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวประเทศจีน ให้ผู้ป่วยมะเร็งชาวกะมพูชาคนอื่นๆ

สุดท้ายนี้ ฉันขออวยพรจากใจจริง ขอให้เจ้าหน้าที่พยาบาลมีแต่ความสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และขอให้กิจการของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเจริญก้าวหน้าต่อไป

  น่าพอลี่ ผู้ป่วยชั้น 5 จากประเทศกัมพูชา

  2012 - 4 - 9มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน