วิธีใหม่ในการรักษาเนื้องอกในสมอง : วิธีการรักษาด้วยเลเซอร์และการรักษาแบบเจาะจงจุด

เนื้องอกในสมองเป็นอันตรายต่อชีวิต

เราเรียกเนื้องอกที่อยู่ในกะโหลกศีรษะว่า เนื้องอกในสมอง เมื่อหลายปีมานี้ ผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองมีมากขึ้น ซึ่งโรคนี้มีสัดส่วนถึง 5% ในบรรดาโรคเนื้องอก และมีสัดส่วน 70% ในโรคเนื้องอกสำหรับเด็ก ส่วนโรคเนื้องอกอื่นๆ ที่จะกลายเป็นเนื้องอกในสมองมีสัดส่วน 20% ถึง 30% เมื่อมีเนื้องอกอยู่ในสมอง จะทำให้กะโหลกศีรษะขยายตัวเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกหรือมะเร็ง ก็จะทำให้กะโหลกศีรษะมีความดันสูงขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางตลอดจนอันตรายถึงชีวิตของผู้ป่วย

ถีงแม้ว่าอาการของโรคเนื้องอกในสมองจะรุนแรงมาก แต่ผู้ป่วยไม่ต้องเป็นห่วง เนื่องจากปัจจุบันวิธีการรักษาเนื้องอกในสมองมีมากมาย เช่น การรักษาโดยการผ่าตัด การทำคีโม การฉายรังสี การใช้รังสีแกมม่า การใช้เลเซอร์ การอุดหลอดเลือดเฉพาะจุด ฯลฯ ต่างก็มีส่วนช่วยในการรักษา ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะรักษาโดยการผ่าตัด แต่การผ่าตัดเป็นอันตรายต่อร่างกาย อีกทั้งเนื้อเยื่อส่วนสมองจะมีความซับซ้อนมาก การผ่าตัดจึงมีความเสี่ยงสูง ส่วนใหญ่จะเกิดอาการข้างเคียงหลังผ่าตัด เช่นการตัดเนื้องอกไม่ถี่ถ้วน เซลล์เนื้องอกที่เหลืออยู่จะโตขึ้นใหม่หลังผ่าตัด ทำให้เป็นโรคเนื้องอกได้อีก ส่วนผู้ป่วยโรคมะเร็งในสมอง หลังรักษาโดยการผ่าตัดจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น เซลล์เนื้องอกส่วนใหญ่จะไม่ไวต่อทั้งการฉายรังสีและการทำคีโม และการรักษาโดยวิธีเหล่านี้จะทำลายเซลล์ปกติของผู้ป่วยด้วย 

เนื้องอกในสมอง


บูรณาการการรักษาแบบริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถรักษาเนื้องอกในสมองได้ดี

วิธีการรักษาแบบใดแบบหนึ่งไม่สามารถรักษาเนื้องอกในสมองได้ดีซึ่งระเบียบการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเน้นอยู่ตลอดคือ การเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดร่วมใช้ในการรักษาตามอาการของผู้ป่วยแต่ละคนและถ้ามีวิธีการรักษาและยาที่หลากหลาย เราควรเลือกยังไง? หลังผ่านการวิจัยด้านวิธีการรักษาและประสบการณ์ทางการรักษาในหลายปีมานี้ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสังเกตเห็นว่า การรักษาโดยการใช้เลเซอร์และการบำบัดอย่างเจาะจงจุด ผสมกับการรักษาโดยแพทย์แผนจีนโบราณ สามารถคุมอาการโรคของผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองได้ดี ซึ่งการรักษาแบบบูรณาการนี้ยังสามารถรักษาโรคเนื้องอกในสมองที่เกิดเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองได้ดีอีกด้วย

วิธีการใช้เลเซอร์ผสมกับยาการบำบัดอย่างเจาะจงจุด

เทคนิคการรักษาด้วยรังสีแกมม่าและการใช้เลเซอร์เป็นความก้าวหน้าในประวัติของการรักษาโรคเนื้องอกในสมอง ซึ่งเทคนิคสองอย่างนี้กำหนดมุมผ่านคอมพิวเตอร์ จากนั้นกำจัดเนื้องอกโดยใช้รังสี ที่ต่างกันก็คือเทคนิคการรักษาด้วยรังสีแกมม่า มีกำลังค่อนข้างมาก เหมาะกับการรักษาครั้งเดียวสำหรับผู้ป่วยที่เนื้องอกมีขนาดน้อยกว่า 3 เซนติเมตร แต่เทคนิคชนิดนี้จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายที่ค่อนข้างมาก ในทางกลับกันการใช้เลเซอร์ จะมีกำลังค่อนข้างน้อย สามารถใช้ซ้ำกันได้เพื่อกำจัดเนื้องอกอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากมีพลังน้อย ผลข้างเคียงก็จะมีน้อยด้วย ผู้ป่วยส่วนมากจึงทนได้

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้นำเข้าระบบการรักษาด้วยรังสีที่ทันสมัยในโลก และติดตั้งอุปกรณ์การรักษาที่ใช้ในรังสีบำบัด—— เครื่องคันเร่งแบบตรง ทั้งนี้ช่วยให้การรักษาโดยใช้รังสีทำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นวิธีการรักษาด้วยรังสีที่ละเอียดมากโดยปรับสายรังสีให้ตารังสีอยู่บนเนื้องอกอย่างถูกต้องโดยผ่านการคำนวณจากคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าเนื้องอกเป็นรูปแบบใดก็สามารถปรับได้ ถึงแม้เนื้องอกจะมีรูปแบบหลากหลาย แต่แพทย์ก็สามารถค้นหามุมได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยความชำนาญของตน ซึ่งสามารถรักษาเนื้อเยื่อในสมองที่ยังแข็งแรงอยู่ให้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็กำจัดมะเร็งอย่างแม่นยำ

การรักษาอย่างเจาะจงจุดของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแม้เป็นการรักษาโดยการใช้เคมีชนิดหนึ่ง แต่แท้จริงแล้วการทำคีโมทั่วไปมีผลข้างเคียงถึง 90% ส่วนการรักษาอย่างเจาะจงจุดมีแค่ 10% เนื่องจากยาคุมทิศทางกำจัดเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้น มีการเจาะจงในการกำจัดมะเร็ง สามารถรักษาได้อย่างถูกต้อง ไม่ทำลายเนื้อเยื่อที่เป็นปกติ จึงไม่ทำให้เม็ดโลหิตขาวลดลงอย่างรวดเร็ว และไม่ทำลายภูมิต้านทานของร่างกาย โอกาสที่จะมีผลข้างเคียงเช่น อาเจียน ผมร่วง เบื่ออาหารก็จะน้อยลง หลังทำการวิจัยหลายครั้งและรวบรวมประสบการณ์ทางการรักษามานาน โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสามารถควบคุมทิศทางในการส่งยาเข้าสู่เซลล์มะเร็งในสมองได้อย่างถูกต้อง ผสานกับการใช้เลเซอร์ สามารถรักษาเนื้องอกในสมองได้ดี ทั้งยังใช้สมุนไพรจีนมาบำรุงร่างกายตามสภาพร่างกายที่แตกต่างกันของผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของผู้ป่วย ทำลายสภาพแวดล้อมของเซลล์มะเร็ง พร้อมป้องกันไม่ให้เซลล์กลายเป็นมะเร็งอีก และยังช่วยให้เซลล์กลับเป็นปกติได้

ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ขนาด จำนวนและตำแหน่งของเนื้องอกในสมองมีผลกระทบต่อการรักษาอย่างมาก ถ้าเป็นเนื้องอกที่มีขนาดเล็กกว่า 3 เซนติเมตร จะได้รับการรักษาที่ดี ขณะเดียวกันแพทย์ก็ต้องวางแผนการรักษาที่เหมาะสมตามสภาพของผู้ป่วย เพราะไม่ได้มีเพียงสองวิธีนี้ที่เหมาะกับการรักษาโรคเนื้องอกในสมองทุกชนิด

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวใช้การรักษาแบบบูรณาการช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก คุณโม้ ผู้ป่วยจากประเทศอินโดนีเซีย มีอายุ 58 ปี เป็นโรคมะเร็งปอดลามไปถึงสมอง เขามารักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2011 หลังทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ทีมผู้เชี่ยวชาญได้วางแผนการรักษาสำหรับโรคมะเร็งปอดโดยใช้ความเย็นและการทำคีโมแบบการอุดหลอดเลือดเฉพาะจุด และรักษาโรคเนื้องอกในสมองโดยใช้วิธีการใช้เลเซอร์ผสมผสานกับการรักษาอย่างเจาะจงจุด หลังจากผ่านการรักษามาหลายระยะ คุณโม้ก็รู้สึกมีสติขึ้น สภาพจิตใจก็ดีขึ้น การกิน การนอน การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะก็กลับมาเป็นปกติ น้ำหนักมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก อาการโรคดีรับการควบคุมได้ดี นอกจากคุณโม้แล้ว ยังมีคุณเฉิน ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดลามไปถึงสมองจากประเทศอินโดนีเซีย คุณเถา ผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองจากเวียดนาม คุณกั้วจากประเทศเวียดนาม ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดข้างขวาและลามไปถึงปอดข้างซ้าย สมอง และกระดูก เป็นต้น การรักษาเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ว่า การรักษาแบบบูรณาการของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นวิธีการรักษาที่มีความพิเศษมากมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน