แถลงข่าวในกรุงเทพฯในปี 2013

แถลงข่าวในกรุงเทพฯในปี 2013
วันที่3ม.ค2013 นายเผิงเสี่ยวชื่อ หัวหน้าคณะแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวได้แถลงข่าวการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่ ไม่ใช้การผ่าตัดของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ จุดประสงค์หลักเพื่อให้ทุกคนร่วมแบ่งปัน"การรักษามะเร็งรูปแบบใหม่ ด้วยวิธีการผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่ใช้การผ่าตัด " ในงานแถลงข่าวครั้งนี้มีสื่อที่มีชื่อเสียงจากหลายสำนักพิมพ์มาร่วมฟังการบรรยาย พร้อมกับลงข่าวในงานครั้งนี้ด้วย
ในช่วงระหว่างการแถลงข่าว นายเผิงเสี่ยวชื่อ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงการมาจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว เพื่ออธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าอะไรคือวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยการผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน ได้อย่างตรงตามเป้าหมาย วิธีการรักษานี้คือการนำแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันมาผสมผสานในการรักษาโรคมะเร็ง โดยผ่านเทคโนโลยีการทำคีโม การทำความเย็น การฝังแร่ไอโอดีน125 เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเนื้องอก โดยการผสมผสานแพทย์แผนจีนมาดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการรักษามะเร็ง เมื่อนำวิธีการรักษาและการดูอย่างใกล้ชิดมารวมกัน...[อ่านเพิ่มเติม]

มีผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมาให้การบรรยายเกี่ยว

ผึงเสียวชื่อ

หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่

สมาชิกสมาคมการแพทย์จีน มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยการแพทย์จงชาน จบการศึกษาทีประเทศแคนาดา ทำงานทางการแพทย์และการวิจัยมะเร็งเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะรักษามะเร็งร้ายแรงหลากหลายประเภท ด้วยวิธีเคมีบำบัด การรักษาการหลั่ง การรักษาโมเลกุลเฉพาะส่วนเป็นต้น

ซุนม่อชูน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จีนและตะวันตก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จีนและตะวันตกโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่ ประกอบอาชีพวินิจฉัยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลอันดับแนวหน้าประมาณ20ปี ความสามารถพิเศษคือการรักษาำมะเร็งหลากหลายด้วยการรวมกันการแพทย์แผนจีนและตะวันตก

กับ 12 เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาโรคมะเร็งแบบให้บาดแผลเล็ก

เทคโนโลยี PET/CT
เทคโนโลยี PET/CT

เทคโนโลยี PET/CT ถือเป็นเครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีเพียงวิธีเดียว ณ ขณะนี้ที่นำลักษณะทางกายวิภาคมาใช้ในการดำเนินการ ผลัดเปลี่ยนและถ่ายภาพจากร่างกาย มีข้อดีคือไม่มีแผลบาดเจ็บในขณะที่ตรวจ มีความไวในการตรวจสอบมะเร็งระดับโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมากหรือมะเร็งในระยะแรกๆ ผลการวินิจฉัยแม่นยำมากกว่า 90% ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวกล่าวว่า เครื่องมือ PET/CT มีประโยชน์อย่างมากกับการวางแนวทางในการรักษาในขั้นต่อๆไป การประยุกต์ใช้ การตรวจคัดกรองมะเร็ง :สำหรับผลตรวจ CT และ MRI ที่ไม่แน่ชัดหรือได้สองแง่ แพทย์จะแนะนำให้ทำ PET/CT เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ในทางการแพทย์นั้นเครื่องมือ PET/CT เป็นเครื่องมือคัดกรองมะเร็งที่มีความแม่นยำมากที่สุด ทางเลือกในการรั...[อ่านเพิ่มเติม]

เคมีบำบัดสีเขียว
เคมีบำบัดสีเขียว

เคมีบำบัด คือวิธีการรักษาที่ใช้ยาเคมีฆ่าเซลล์มะเร็งและยับยั้งการเจริญเติบโตและการแตกตัวของเซลล์มะเร็ง ปัจจุบัน เคมีบำบัด การผ่าตัดและรังสีรักษายังเป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบดั้งเดิม ๓ วิธี แต่เคมีบำบัดแบบดั้งเดิมมักจะทำให้ผู้ป่วยไม่ค่อยสบาย โดยทั่วไปจะมีผลแทรกซ้อนปรากฏขึ้น เช่น อาการพะอืดพะอาจนอาเจียร อีกทั้ง ยังทำให้เกิดความเสียหายลดลงภูมิคุ้มกันและทำร้ายเซลล์เนื้อเยื่อปกติด้วย โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่าโจวได้ปรับปรุงวิธีการทำเคมีบำบัดแบบเก่า วิธีการประกอบสารเคมีจะรับ“ ต่อต้านโรคมะเร็งโดยไม่มีพิษ” เป็นหลักการ ใช้เหมาะสำหรับการรักษาเนื้อร้ายหลายชนิด นอกจากสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งโดยผ่านการเลือกสรร ยังสามารถบรรเทาความเสียหายจากอาการแทรกซ้อน หลีกเลี่ยงการสูญเสียของแซลล์ปกติ ดึง...[อ่านเพิ่มเติม]

การรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง
การรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง

นิยาม อาศัยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่วยนำทาง แทงเข็มพิเศษผ่านทางผิวหนังเข้าไปยังตัวมะเร็งโดยตรงซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก ปล่อยไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านเข้าไปในเข็ม และใช้วิธีการทางฟิสิกส์ทำให้ก้อนเนื้อละลายหายไป เนื่องจากวิธีนี้จะจับก้อนมะเร็งโดยตรง ผลที่ได้จึงมีประสิทธิภาพ และไม่ทำลายเซลล์ปกติ การรักษาด้วยคลื่นความถี่สูงนั้นจะได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนการผ่าตัด ดังนั้นวิธีนี้จึงถูกเรียกว่า “มีดละลายมะเร็ง” มีดที่ไม่ต้องใช้ผ่าจริง หลักการรักษา การทำคลื่นความถี่สูงต้องมีเข็มพิเศษเป็นขั้วไฟฟ้าและมีระบบควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ 125 องศาเซลเซียส และสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในเนื้องอกซึ่งรับรองได้ว่าการรักษามีความปลอดภัยสูง เมื่อทำการรักษาจะใช้...[อ่านเพิ่มเติม]

การรักษาด้วยความร้อน
การรักษาด้วยความร้อน

นิยาม กระแสความถี่สองกระแสที่ไม่เหมือนกันตัดผ่านในร่างกาย จุดที่ตัดกันนั้นจะส่งผลรบกวนสนามไฟฟ้าทำให้เซลล์มะเร็งมีมีอุณหภูมิระดับ42.5 องศาเซลเซียส ถึง 43.5 องศาเซลเซียส ทำต่อเนื่องกันอย่างต่ำ 40 นาที ทำให้เซลล์มะเร็งถูกระงับการเจริญเติบโตและทำให้เซลล์นั้นตายได้ ทั้งทำให้เซลล์นั้นได้รับพิษเคมีโดยตรง อีกทั้งเสริมผลการรักษาคีโมและฉายแสงให้ดีขึ้นได้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง หลักการ เนื่องจากสภาพของเนื้องอกมีเส้นเลือดของเนื้อเยื่อเจริญเติบโตและหลอดเลือดมีความต้านทานมากกว่าที่อื่นและประสาทรับความรู้สึกความร้อนแย่กว่าเส้นเลือดปกติ จึงลำบากในการระบายความร้อน เมื่อทำการรักษาด้วยการให้ความร้อนเนื้อเยื่อก้อนเนื้อมีอุณหภูมิสูงกว่าเนื้อเยื่อปกติประมา...[อ่านเพิ่มเติม]

ยีนบำบัด
ยีนบำบัด

1.โรคมะเร็ง——เป็นโรคที่เกิดจากเครือข่ายของโมเลกุล ลักษณะสำคัญของเซลล์มะเร็งนั้นคือ เนื่องจากความไม่แน่นอนและผิดปกติของยีนในร่างกาย ก่อให้เกิดการแบ่งเซลล์อย่างต่อเนื่องและเกิดการกลายพันธุ์ใหม่ๆ เซลล์มะเร็งเป็นกลุ่มเซลล์กลายพันธุ์ที่มีลักษณะทางชีวภาพแตกต่างกันออกไป ยีนในเซลล์มะเร็งที่กลายพันธุ์นั้นไม่เพียงแต่มีจำนวนมากมายที่มีลักษณะความแตกต่างกันไปหลายชนิดและยังอยู่ที่เครือพลวัตซับซ้อนทางชีวภาพ ในเซลล์นั้น ทั้งยีนและโปรตีนจะประกอบเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนรวมถึงการส่งสัญญาณในระบบร่างกาย การควบคุมยีน และระบบการเผาผลาญในร่างกายก็จะผิดปกติ ยีนที่กลายพันธุ์นั้นตำแหน่งที่อยู่ก็จะแตกต่างกันออกไป ระดับความแตกต่างของยีนในโครงสร้างของเซลล์ จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเซลล์ไม่เหมือนกัน นี...[อ่านเพิ่มเติม]

มีดโฟตอน-ฉายแสงสามมิติ
มีดโฟตอน-ฉายแสงสามมิติ

นิยาม มีดโฟตอนเป็นเทคโนโลยีหนึ่งในการรักษาทางด้านรังสีวิทยาใหม่ล่าสุดของโลก มีข้อได้เปรียบที่สุดคือฉายรังสีสามมิติที่เป้าหมายอย่างแม่นยำ และกำหนดเขตที่ฉายรังสีโดยอัตโนมัติ เนื้อเยื่อที่ใกล้เคียงกับเนื้องอกได้รับปริมาณรังสีน้อยลง แต่ทีตัวเนื้องอกจะได้รับปริมาณรังสีมากยื่งขึ้น ซึ่งสามารถทำลายเนื้องอกได้อย่างดี และภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสีน้อยลง กระบวนการทำการรักษา ขั้นตอนที่หนึ่ง กำหนดตำแหน่งเนื้องอก โดยใช้เครื่องถ่ายภาพการแพทย์ เช่น เครื่อง CT เครื่อง MRI หรือเอกซเรย์สามมิติกำหนดบริเวณเนื้องอกและอวัยวะสำคัญที่ใกล้เคียงกับเนื้องอก กระบวนการนี้เรียกว่าการกำหนดเป้าหมายสามมิติ ขั้นตอนที่สอง กำหนดแผนการรักษา โดยใช้ระบบการรักษาสามมิติ กำหนดทิศทางรังสีโฟตอนที่ยิงเข้าไปเนื้องอก การคำนว...[อ่านเพิ่มเติม]

การฉายแสงเลเซอร์
การฉายแสงเลเซอร์

1. วิธีนี้ได้ประโยชน์จากการทำงานของเลเซอร์กับสารไวแสงPHOTOFRIN สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการรักษาที่ไม่มีความเจ็บปวด ในปี 1996 องค์กร FDA ประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้นำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และในปี 2003 องค์กร SFDA ประเทศจีนก็อนุมัติให้นำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเช่นกัน ฉีดสารไวแสง PHOTOFRIN เข้าไปในเส้นเลือดดำของผู้ป่วย เนื้อเยื่อมะเร็งจะดูดซึมยาไวแสง PHOTOFRIN ในปริมาณมาก แต่เนื้อเยื่อปกติจะดูดซึมสารไวแสงในปริมาณน้อย หลังจากนั้นจะยิงเลเซอร์เข้าไปที่ตัวมะเร็งซึ่งสารไวแสงนี้จะทำปฏิกิริยากับเลเซอร์ ส่งผลให้มีการทำลายเซลล์มะเร็ง เซลล์มะเร็งจะถูกทำลายไป และก้อนเนื้อก็จะค่อยๆ หายไป 2.ระบบการรักษา ทำการผ่าตัด → ทำคีโม → การฉายรังสี → ทำการกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน → ทำการรักษาด้วยเลเซอร์ ซึ่งเป็...[อ่านเพิ่มเติม]

สเต็มเซลล์
สเต็มเซลล์

เซลล์ต้นกำเนิดคืออะไร เซลล์ต้นกำเนิดเปรียบได้เหมือนต้นไม้ที่มีทั้งกิ่ง ใบ ดอกและผลเหมือนกัน ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงนำความหมายนี้มาใช้ในการนิยามคำว่า “เซลล์ต้นกำเนิด” เซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่และมีความสามารถพัฒนาเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่จำเพาะได้ เป็นเซลล์ต้นกำเนิดของร่างกายที่เมื่ออยู่ในเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่แน่นอนแล้วจะสามารถแบ่งเป็นเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่มีความสามารถหลากหลาย ทางโลกการแพทย์เรียกเซลล์นี้ว่าเป็นเซลล์สารพัดประโยชน์ อะไรคือการฟื้นฟูเซลล์ต้นกำเนิด การกำเนิดใหม่ของเซลล์ต้นกำเนิดคือการนำเซลล์จากร่างกายเรามาปลูกถ่าย พูดง่ายๆได้ว่าในร่างกายของส่วนไหนผิดปกติ ก็จะปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดไปแทนที่ส่วนนั้น เพื่อให้ได้รับผลการ...[อ่านเพิ่มเติม]

ภูมิคุ้มกันบำบัด
ภูมิคุ้มกันบำบัด

การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด——คือการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้วิธีทางชีวภาพ โดยฉีดเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งสามารถที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งได้โดยตรงหรือช่วยกระตุ้นการทำงานภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการต่อต้านมะเร็งในร่างกาย ขั้นตอนการทำภูมิคุ้มกันบำบัด 1.เจาะเลือดของผู้ป่วย 2.แบ่งเซลล์ 3.เพาะเลี้ยงเซลล์12-14วันในห้องปฎิบัติการ 4.ตรวจเชื้อไวรัส 5.เก็บเซลล์ 6.ฉีดเซลล์กลับเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย จำนวนเซลล์มากกว่า 10000 ล้านเซลล์ขึ้นไป การทำลายเซลล์เนื้องอกแบบธรรมชาติ โดยใช้เซลล์ NK นิยาม เซลล์ NK ที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิด ไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นโดยการทำงานของแอนติเจน สามารถฆ่าทำลายเซลล์มะเร็งและเชื้อไวรัสได้โดยตรง มีบทบาทสำคัญในกระบวนการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ข้อดี 1.สา...[อ่านเพิ่มเติม]

การฝังแร่ไอโอดีน 125I
การฝังแร่ไอโอดีน 125I

( 1) ไม่มีความเจ็บปวด ไม่เสียเลือดมาก (2)อาการแทรกซ้อนน้อย (3)ยืดชีวิตของคนไข้ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 1.หลักการรักษา แร่ไอโอดีน 125 กัมมันตรังสีเป็นธาตุพลังงานนิวเคลียร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะปล่อยรังสีแกรมมาอยู่บริเวณรอบๆ ก้อนเนื้อเท่านั้นและมีเวลาการทำงานเป็นเวลานาน มีประโยชน์เหมือนการฉายรังสี มีความหนาประมาณ 0.8 มม.ความยาวประมาณ0.4ซม การรักษาด้วยวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ได้ผลเท่ากับการผ่าตัด จุดเด่น (1)รังสีจะส่งผลต่อเซลล์มะเร็งเท่านั้น ไม่ทำลายเนื้อเยื่อปกติ (2)แร่ไอโอดีน 125 มีความสามารถในการแผ่รังสี 180 วัน สามารถทำให้เนื้องอกยุบลงได้ 2.วิธีการทำ การคำนวณปริมาณรังสีที่จะให้ จะประเมินจากการทำ CT MRI และการเอกซเรย์สามมิติ ก่อนทำการรักษาผู้ป่วยแต่ละคน โดยใช้อัลตราซาวด์ หรือ CT สแกนกำหนดตำแหน่งที่ต้องรักษา...[อ่านเพิ่มเติม]

การรักษาด้วยความเย็น
การรักษาด้วยความเย็น

นิยาม วิธีการรักษาด้วยความเย็นเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานความโบราณและความล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่หลายพันปีก่อน คนโบราณรู้จากเอาน้ำแข็งมารักษาแผลอักเสบและแผลที่โดนมีดบาด การประดิษฐ์เครื่องมือรักษาโรคมะเร็งชนิดนี้ได้แรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีด้านอวกาศที่ก้าวหน้าของสหรัฐอเมริกา ถูกเรียกว่าเป็น “มีดฮีเลียมอาร์กอน” เป็นเทคโนโลยีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถทำการรักษาด้วยความเย็นต่ำและความร้อนในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความละเอียดสูง ได้รับการอนุมัติจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกาให้สามารถนำไปรักษาโรคมะเร็งได้ วิธีการรักษา “มีดฮีเลียมอาร์กอน” เป็นวิธีที่ใช้ “ความเย็น+ความร้อน” มารักษาเนื้องอก เมื่อหัวเข็มปล่อยก๊าซอาร์กอนอย่างรวดเร็วทำให้อุณหภูมิเนื้อเยื่อของก้อนมะเร็งติดลบ...[อ่านเพิ่มเติม]

การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด
การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด

1.หลักการ วิธีการให้ยาผ่านทางสายยางไปยังเซลล์มะเร็งโดยตรง โดยใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพทางการแพทย์ในการรักษา อย่างเช่นเครื่องCT-SCAN โดยอาศัยเครื่องถ่ายภาพทางการแพทย์ นำสายยางพิเศษเข้าไปยังหลอดเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงเนื้องอกเพื่อจะสามารถใส่ยาเข้าไปที่เนื้องอกได้ ผลดีคือไม่ต้องผ่าตัด ทำร้ายร่างกายน้อย ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว มีประสิทธิภาพสูง วิธีนี้ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษามะเร็งอย่างกว้างขวางแล้ว เมื่อทำการรักษาให้ยาผ่านทางสายยางไปยังเซลล์มะเร็งโดยตรง ส่วนใหญ่ใช้เครื่อง DSA นำทาง เลือกยาที่ต่อต้านมะเร็งตามสายพันธุ์แล้วสวนเข้าไปในเนื้องอกรวมถึงใส่ยาอุดหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงเนื้องอกด้วย เปรียบเทียบกับการทำคีโมทั่วไปโดยให้ยาผ่านเส้นเลือดดำ ความเข้มข้นของยาจะสูงกว่า2-8เท่าและสามารถอุดเส้นเลื...[อ่านเพิ่มเติม]

เทคโนโลยี PET/CT เคมีบำบัดสีเขียว การรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง การรักษาด้วยความร้อน ยีนบำบัด มีดโฟตอน-ฉายแสงสามมิติ การฉายแสงเลเซอร์ สเต็มเซลล์ ภูมิคุ้มกันบำบัด การฝังแร่ไอโอดีน 125I การรักษาด้วยความเย็น การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด

ที่เด่นในด้านการต้านมะเร็ง

ชื่อ :BEENNY GOZALI เพศ:ชาย อายุ:66ปี สัญชาติ:ประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ :BEENNY GOZALI เพศ:ชาย อายุ:66ปี สัญชาติ:ประเทศอินโดนีเซีย

ผลการวินิจฉัย:มะเร็งปอดข้างขวา ขนาด4.3X3.7cm ต่อมน้ำเหลืองบวมโต
แผนการรักษา:การทำความเย็น+การฝังแร่+การเพาะเลือด
ผลการรักษา:ผลตรวจPET/CTแสดงให้เห็นเซลล์มะเร็งได้ถูกควบคุมไม่แพร่กระจายยังต่อมน้ำเหลืองของอวัยวะคั่นระหว่างปอดและปอดทั้งสองข้าง การตรวจสารชีวเคมีในเนื้องอกเป็นปกติ
คำแนะนำ:ข้าพเจ้าเคยรวมกลุ่มคนไข้โรคมะเร็งหลายท่านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้โรคมะเร็งและให้กำลังใจทุกคนเพื่อสู้ต่อไปข้าพเจ้าเชื่อว่าพยายามช่วยเหลือบุคคลอื่นๆนั้นสามารถทำให้ชีวิตพบแต่ความสุข
ชื่อ :JANET SANTILLANA เพศ:หญิง อายุ:54ปี สัญชาติ:ประเทศฟิลิปปินส์

ชื่อ :JANET SANTILLANA เพศ:หญิง อายุ:54ปี สัญชาติ:ประเทศฟิลิปปินส์

ผลการวินิจฉัย:โรคมะเร็งต่อมปอดข้างซ้ายลุกลามในปอด(T1N0M1)ระยะสุดท้าย
แผนการรักษา:การทำคีโม+การทำความเย็น+การเพาะเลือด+ยาจีนแผนโบราณ
ผลการรักษา:หลังการรักษาโดยรวมเซลล์มะเร็งปอดข้างซ้ายได้ตายไป ไม่พบการแพร่กระจายยังต่อมน้ำเหลืองของอวัยวะคั่นระหว่างปอดและปอดสองข้าง
คำแนะนำ :พยายามทำจิตใจมองโลกในแง่ดี พยายามไม่คิดตัวเองเป็นมะเร็ง ทุกวันเต็มไปด้วยความสุข
ชื่อ: CHAU THI CHUNG เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี สัญชาติ: สัญชาติเวียดนามโฮจิมินห์

ชื่อ: CHAU THI CHUNG เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี สัญชาติ: สัญชาติเวียดนามโฮจิมินห์

การวินิจฉัย: มะเร็งที่เต้านมขวา ขนาด 5X6CM แพร่กระจายยังปอดสองข้างหลายจุดและลามไปต่อมน้ำเหลืองกับรักแร้ด้านขวา
แผนการรักษา: การทำคีโม+การเพาะเลือด
ผลการรักษา: มะเร็งที่ต่อมเต้านมและปอดมีขนาดเล็กลง ขนาดก้อนที่เต้านมจากขนาดเท่าไข่ไก่กลับกลายเป็นขนาดเท่าเม็ดถั่วเหลือง
คำแนะนำ: เป็นโรคมะเร็ง ไม่ต้องกังวลกับการรักษาของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว
ชื่อ: LANA JAHAN เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี์

ชื่อ: LANA JAHAN เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี์

การวินิจฉัย: มะเร็งรังไข่และทวารหนัก, กระเพาะปัสสาวะ, ตับและแพร่กระจายไปที่ กล้ามเนื้อกระบังลม
แผนการรักษา: การทำคีโม+การเพาะเลือด
ผลการรักษา: มะเร็งรังไข่และลำไส้ตรง, กระเพาะปัสสาวะ, และการแพร่กระจายที่ตับลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน หยุดการแพร่กระจายที่กล้ามเนื้อกระบังลม ตอนเข้ารับการรักษาท้องมีขนาดใหญ่คล้ายกับอุ้มท้องลูกแฝด ปัจจุบันท้องมีขนาดปกติ อาการป่วยไม่เลวร้าย เหมือนกับได้ให้ชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ความคิดเห็น: คิดว่าโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวดีมาก แพทย์ที่นี่ทำงานกันเป็นทีม ทำให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายและมีความมั่นใจมากขึ้น
ชื่อ: HENDRA LIANTO เพศ: ชาย อายุ: 31ปี สัญชาติ: สัญชาติอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา

ชื่อ: HENDRA LIANTO เพศ: ชาย อายุ: 31ปี สัญชาติ: สัญชาติอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา

การวินิจฉัย: บนปอดข้างซ้ายมีก้อนมะเร็ง ขนาด2.3x2.1cm.
แผนการรักษา: การทำคีโม+การเพาะเลือด+การทำความเย็น+การผ่าตัดเนื้อบางส่วนออก +ยาแผนจีนโบราณ
ผลการรักษา:ผลการเอกซ์เรย์PET/CTหลังทำการผ่าตัดไม่พบเซลล์มะเร็ง
คำแนะนำ:เพียงให้ความมั่นใจแพทย์ ทำให้มีความหวังและแรงกำลังที่จะเอาชนะโรคภัยได้

สื่อข่าวจากประเทศไทยรายงาน

Facebook
Youtube
E-mail