ยีนบำบัด

 1.โรคมะเร็ง——เป็นโรคที่เกิดจากเครือข่ายของโมเลกุล

 ลักษณะสำคัญของเซลล์มะเร็งนั้นคือ เนื่องจากความไม่แน่นอนและผิดปกติของยีนในร่างกาย ก่อให้เกิดการแบ่งเซลล์อย่างต่อเนื่องและเกิดการกลายพันธุ์ใหม่ๆ เซลล์มะเร็งเป็นกลุ่มเซลล์กลายพันธุ์ที่มีลักษณะทางชีวภาพแตกต่างกันออกไป

 ยีนในเซลล์มะเร็งที่กลายพันธุ์นั้นไม่เพียงแต่มีจำนวนมากมายที่มีลักษณะความแตกต่างกันไปหลายชนิดและยังอยู่ที่เครือพลวัตซับซ้อนทางชีวภาพ ในเซลล์นั้น ทั้งยีนและโปรตีนจะประกอบเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนรวมถึงการส่งสัญญาณในระบบร่างกาย การควบคุมยีน และระบบการเผาผลาญในร่างกายก็จะผิดปกติ

 ยีนที่กลายพันธุ์นั้นตำแหน่งที่อยู่ก็จะแตกต่างกันออกไป ระดับความแตกต่างของยีนในโครงสร้างของเซลล์ จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเซลล์ไม่เหมือนกัน นี้ก็เป็นลักษณะของเซลล์มะเร็ง โดยกล่าวอีกได้ว่า โรคมะเร็งความจริงเป็นโรคระดับโมเลกุล ระดับความผิดปกติและความซับซ้อนของโมเลกุลจะเป็นตัวกำหนดรูปร่างและลักษณะของตัวก้อนมะเร็ง


 2. .หลักการพื้นฐาน

 วิธีการจัดการถึงจุดกำเนิดโรค คือการเริ่มต้นตั้งแต่สาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็ง (สาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติจากโมเลกุลของโปรตีนในเซลล์มะเร็ง หรือจากบางส่วนของยีน) เมื่อรู้ตำแหน่งของมะเร็งที่แน่ชัดแล้ว ก็จะใช้ยาที่มีลักษณะเหมาะสมกับตัวมะเร็งนั้นๆ ซึ่งตัวยาจะมีผลต่อเซลล์ที่มีความผิดปกติ(เซลล์มะเร็ง)เท่านั้น ทำให้เซลล์มะเร็งสลายไป วิธีนี้จะไม่ทำลายเซลล์ปกติอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ เซลล์มะเร็งด้วย พูดง่ายๆ ก็คือ วิธีนี้เป็นวิธีที่เมื่อหาเซลล์มะเร็งได้แล้วใช้ยีน เพื่อทำให้มะเร็งหายไป

 ยีนบำบัด ต่อจุดกำเนิดของโรค เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลอย่างดีเลิศ

การผ่าตัด

การฉายรังสีแบบดั้งเดิม、การใช้ยาเคมีแบบดั้งเดิม

การใช้ยีนบำบัดเจาะจงเซลล์มะเร็ง

มีการบุกรุกร่างกาย มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

เป็นการเยียวยาด้วยการใช้ยาที่มีความเป็นพิษ ยานี้อาจมีผลข้างเคียงสูง ทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ จะถูกกำจัดหมด

ความแม่นยำในการกำหนดเป้าหมายของของเซลล์มะเร็งและสารก่อมะเร็ง เช่น เอ็นไซม์ โปรตีน เป็นต้น กำหนดไว้เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่กำลังเจริญเติบโต

 ขั้นตอนวิธีการใช้ยีน

 1.ค้นพบสาเหตุการก่อโรคมะเร็ง

 2.การเลือกเวกเตอร์ยีน

 3.การเลือกใช้หรือกำหนดเป้าหมายของเซลล์

 4.วิธีการถ่ายโอนยีน

 5. การคัดกรองและเลือกเซลล์

 6. การถ่ายเทกลับคืนสู่ร่างกาย

 จุดเด่น

 1.ยานี้จะมุ่งเป้าที่ตำแหน่งของเนื้องอกที่มีการกำหนดเป้าหมายไว้

 2.ยาจะคงอยู่ในตำแหน่งที่มีความเข้มข้นของตัวยาสูง

 3.ยานี้จะออกฤทธิ์เป็นเวลานาน

 4.เพิ่มความสามารถในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า

 5.ไม่มีผลต่อเนื้อเยื้อปกติ สามารถบรรเทาอาการปวดและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยได้

 6.ไม่มีผลต่อเซลล์ปกติ ได้ผลดี พิษน้อย เซลล์มะเร็งไม่ดื้อยา

 7.สามารถใช้วิธีนี้วิธีเดียวหรือร่วมกับวิธีอื่นๆได้ และใช้ร่วมกับเทคนิคแบบดั้งเดิม (เคมี รังสี)ยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี เป็นต้น

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน