การวินิจฉัยมะเร็งกล่องเสียง

ถ้าหากดูแค่จากอาการของมะเร็งกล่องเสียงแล้วบอกว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียงนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่การวินิจฉัยมะเร็งกล่องเสียงก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน มีเพียงการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องเท่านั้น คุณหมอจึงจะสามารถประเมินอาการของผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม และให้ผู้ป่วยได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังนั้นแล้ว หากมีอาการของมะเร็งกล่องเสียง ผู้ป่วยควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการวินิจฉัยมะเร็งกล่องเสียงทันที

การวินิจฉัยโรคมะเร็งคอ

วิธีการวินิจฉัยมะเร็งกล่องเสียง :

1.การตรวจบริเวณลำคอ : การตรวจนี้รวมไปถึงการสัมผัสและการดูลักษณะภายนอกของลำคอกับต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ การคลำต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ ควรเริ่มไล่ตั้งแต่บริเวณขากรรไกร กระดูกไฮออยด์ (hyoid bone) ไครโคไทรอยด์ เมมเบรน (cricothyroid membrane) หลอดลม กระดูกสันอกส่วนบนและกล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ทั้งสองด้าน เป็นต้น เพื่อให้ชัดเจนในตำแหน่งและขนาดของต่อมน้ำเหลืองที่บวมโต เมื่อกลืนแล้วรู้สึกมีสิ่งของผิดปกติในลำคอ สามารถใช้วิธีนี้ตรวจได้

2. การส่องกล้องตรวจกล่องเสียง : การตรวจโดยใช้กระจกส่องในคอดูกล่องเสียงเป็นวิธีการตรวจที่ใช้บ่อยและง่ายที่สุด หากไม่พอใจกับผลการตรวจโดยวิธีนี้หรือไม่สามารถตรวจทางพยาธิวิทยาได้โดยง่าย สามารถเลือกใช้การส่องกล้องเข้าไปดูโดยตรงและการใช้กล้องแบบอ่อนซึ่งสามารถดูสภาพการรุกรานของมะเร็งได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งสามารถนำเซลล์ที่สงสัยว่ามีความผิดปกติไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้ หากรู้สึกว่ามีอาการเจ็บหูด้านใน สามารถใช้การตรวจวิธีนี้เพื่อยืนยันอาการของโรคได้ชัดเจนขึ้น

3. การตรวจจากภาพถ่ายทางการแพทย์ :

(1) การตรวจโดยการเอกซเรย์ : ภาพถ่ายเอกซเรย์กล่องเสียงด้านข้างและภาพถ่ายแนวตรงสามารถแสดงให้เห็นถึงจุดตำแหน่ง ขนาด และรูปร่างลักษณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาในภาพรวมได้ชัดเจน รวมไปถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อนบริเวณหลอดลมหรือเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณกระดูกคอ เมื่อจำเป็นสามารถตรวจด้วยวิธีนี้ได้

(2) การตรวจด้วย CT หรือ MRI : การตรวจ CT หรือ MRI มีส่วนช่วยในการตรวจดูขอบเขตการเติบโตของมะเร็งในกล่องเสียง มีการรุกรานมาด้านนอกหรือไม่และระดับของการลุกลาม อีกทั้งสภาวะการลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองส่วนคอ การตรวจวิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่มีการลามไปยังต่อมน้ำเหลืองและเป็นระยะสุดท้าย ซึ่งจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะกับผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้ายจะมีส่วนช่วยให้คุณหมอสามารถประเมินสภาพอาการของผู้ป่วยได้ทุกส่วน และเป็นการยกระดับผลลัพธ์ทางการแพทย์ให้สูงขึ้น

(3) การตรวจอัลตราซาวด์ : ข้อดีของการตรวจชนิดนี้คือไม่ทำร้ายร่างกาย สะดวก แม่นยำ ราคาไม่สูงและสามารถตรวจซ้ำได้ สามารถใช้ตรวจดูปริมาณต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ ตำแหน่งและความสัมพันธ์กับเซลล์รอบข้าง และยังเป็นวิธีที่สามารถใช้ตรวจได้หลังจากผ่าตัดหรือการฉายแสงวิธีหนึ่ง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนว่า หากผลวินิจฉัยออกมาว่าเป็นมะเร็งกล่องเสียง ก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากเกินไป เพราะเทคเทคนิคสำหรับโรคมะเร็งกล่องเสียงในปัจจุบันพัฒนาไปมาก ทำให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นได้ สำหรับผู้ป่วยนั้นการกระตือรือร้นให้ความร่วมมือกับคุณหมอและการทำจิตใจให้ปลอดโปร่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลอาการป่วยของตนเองได้

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน