การรักษาโรคมะเร็ง

การรักษาโรคมะเร็ง

  โรคมะเร็งมีประเภทมากมาย โรคมะเร็งและผู้ป่วยแต่ละประเภทจงมีวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ฉะนั้น แผนการของโรคมะเร็งควรกำหนดตามสถานการณ์ต่างๆ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่ กว่างโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถควบคุมโรคมะเร็งด้วยการวางแผนของนายแพทย์และการดูแลทางการแพทย์ตามสถานการณ์ของผู้ป่วยแต่ละท่าน

การดูเเลมะเร็งปากมดลูก การรักษามะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งปอด การรักษามะเร็งตับ การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก การรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร การรักษามะเร็งกระดูก การรักษามะเร็งผิวหนัง การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ การรักษามะเร็งตับอ่อน การรักษามะเร็งสมอง การรักษามะเร็งองคชาต การรักษามะเร็งอัณฑะ การรักษาโรคมะเร็งที่ลิ้น การรักษามะเร็งหลอดอาหาร รักษามะเร็งโพรงจมูก การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ การรักษามะเร็งท่อน้ำดี การรักษามะเร็งถุงน้ำดี การรักษามะเร็งช่องปาก การรักษามะเร็งช่องคลอด การรักษามะเร็งลำไส้ การรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การรักษามะเร็งคอ การรักษามะเร็งตา การรักษามะเร็งทวารหนัก การรักษามะเร็งไต การรักษามะเร็งต่อมหมวกไต การรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด (Multiple myeloma) ก่ารรักษามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน การรักษามะเร็งลำไส้เล็ก การรักษามะเร็งเลือด การรักษามะเร็งรังไข่
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน