เทคนิคคลื่นความถี่สูง

นิยาม

อาศัยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่วยนำทาง แทงเข็มพิเศษผ่านทางผิวหนังเข้าไปยังตัวมะเร็งโดยตรงซึ่งเป็นวิธีการแบบบาดแผลเล็ก ปล่อยไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านเข้าไปในเข็ม และใช้วิธีการทางฟิสิกส์ทำให้ก้อนเนื้อละลายหายไป เนื่องจากวิธีนี้จะจับก้อนมะเร็งโดยตรง ผลที่ได้จึงมีประสิทธิภาพ และไม่ทำลายเซลล์ปกติ เทคนิคคลื่นความถี่สูงนั้นจะได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนการผ่าตัด ดังนั้นวิธีนี้จึงถูกเรียกว่า “มีดละลายมะเร็ง” มีดที่ไม่ต้องใช้ผ่าจริง

หลักการทางการแพทย์

การทำคลื่นความถี่สูงต้องมีเข็มพิเศษเป็นขั้วไฟฟ้าและมีระบบควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ 125 องศาเซลเซียส และสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในเนื้องอกซึ่งรับรองได้ว่ามีความปลอดภัยสูง โดยจะใช้เครื่องอัลตราซาวด์หรือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเครื่อง DSA ช่วยนำทางและแทงเข็มพิเศษเป็นขั้วไฟฟ้าเข้าไปที่เนื้องอก เมื่อปล่อยไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านเข้าไปในเข็ม ซึ่งส่วนปลายเข็มเป็นขั้วไฟฟ้าและใช้การเหนี่ยวนำไฟฟ้าจากเครื่อง ทำให้เกิดคลื่นความถี่สูง จะทำให้โมเลกุลของเนื้อเยื่อรอบๆ เข็มสั่นสะเทือนและเสียดสีกันจนเกิดความร้อนมีอุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียส ซึ่งจะแผ่กระจายออกไปรอบๆ จนครอบคลุมก้อนมะเร็งทั้งก้อน ทำให้ก้อนเนื้อแข็งตัวตายไป

กระบวนการทำคลื่นความถี่สูง

1.วิธีการทำลายก้อนมะเร็งด้วยคลื่นความถี่สูงทำได้โดยใช้เข็มแบบพิเศษแทงผ่านผิวหนังเข้าไปในก้อนมะเร็งโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์หรือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่วยนำทาง

2.เข็มไฟฟ้าในเนื้องอกยืด "กรงเล็บ"10 อันออกมาตึงจับก้อนเนื้อ

3.เมื่อทำคลื่นความถี่สูง:ก้อนเนื้อถูกเปลวไฟห่อหุ้มซึ่งทำให้ก้อนเนื้อแข็งตัวตายไป

จุดเด่น

1.อาศัยเครื่องถ่ายภาพทางการแพทย์นำทางไป สามารถติดตามสภาพร่างกายได้เร็ว มีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องผ่าตัด ให้ยาชาเฉพาะส่วนไม่ต้องเสี่ยงต่อการวางยาสลบ

2.บาดแผลเล็ก เจ็บปวดน้อย อาการแทรกซ้อนน้อย มีผลลัพธ์ที่ดี ผู้ป่วยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและไม่ต้องพักอยู่โรงพยาบาลนาน

3.ผลที่ได้คล้ายกับการผ่าตัด

ผู้ป่วยที่เหมาะสม

1.เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม เป็นต้น

2.ผู้ป่วยที่หลังการผ่าตัดแล้วกลับมาเป็นมะเร็งใหม่

3.รายงานการศึกษา พบว่าการทำ RFA ได้ผลดีในก้อนมะเร็งที่มีขนาดไม่เกิน 5 cmและจำนวนก้อนไม่เกิน3 ก้อน ปกติสามารถกำจัดก้อนมะเร็งให้สลายไป

4.ถ้าก้อนมะเร็งโตกว่า 5 cm อาจทำได้โดยแบ่งทำทีละส่วนของก้อนจนครอบคลุมได้ทั้งหมด สามารถทำให้ก้อนเนื้อเล็กลงและเจริญเติบโตช้า

5. ผู้ป่วยที่มีอายุมากและยังเป็นโรคประจำตัว ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้ด้วยคลื่นความถี่สูงก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน