การวินิจฉัยโรคมะเร็ง

การวินิจฉัยโรคมะเร็ง

  ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุด สามารถยกระดับคุณภาพการดำรงชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นอย่างมาก วิธีการตรวจโรคมะเร็งด้วยวิธีต่างๆ นั้น สามารถวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างทันท่วงที โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่มีเทคโนโลยีทางด้านการตรวจโรคมะเร็งที่ล้ำสมัยด้วยเครื่องเพท/ซีที อัลตร้าซาวด์ และกล้องส่องภายใน เป็นต้น ช่วยวินิจฉัยและตรวจหาโรคมะเร็งได้ทุกประเภท

การวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด การวินิจฉัยมะเร็งตับ การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร การวินิจฉัยมะเร็งกระดูก การวินิจฉัยมะเร็งผิวหนัง การตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง การวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ การตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับอ่อน การวินิจฉัยมะเร็งสมอง การตรวจวินิจฉัยมะเร็งองคชาต การวินิจฉัยโรคมะเร็งลิ้น การวินิจฉัยมะเร็งหลอดอาหาร การวินิจฉัยมะเร็งโพรงจมูก การวินิจฉัยมะเร็งต่อมไทรอยด์ การวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี การตรวจวินิจฉัยมะเร็งถุงน้ำดี การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งอัณฑะ การวินิจฉัยมะเร็งช่องปาก การวินิจฉัยมะเร็งช่องคลอด การวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การวินิจฉัยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การวินิจฉัยมะเร็งไต การวินิจฉัยมะเร็งตา การวินิจฉัยเนื้องอกที่เนื้อเยื่ออ่อน การวินิจฉัยมะเร็งลำไส้เล็ก การวินิจฉัยมะเร็งทวารหนัก การตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมหมวกไต การวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด (Multiple myeloma) การวินิจฉัยมะเร็งกล่องเสียง การวินิจฉัยมะเร็งเลือด การวินิจฉัยมะเร็งรังไข่
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน