มะเร็งช่องคลอด

มะเร็งช่องคลอดคืออะไร?

มะเร็งช่องคลอด หมายถึง เนื้องอกร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณช่องคลอด ซึ่งมะเร็งช่องคลอดจะลุกลามมาจากมะเร็งปากมดลูก หรือมาจากมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่และมะเร็งไข่ปลาอุกชนิด Choriocarcinoma นอกจากนี้เซลล์มะเร็งของกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะและลำไส้ตรงก็มักจะลุกลามมายังช่องคลอดอีกด้วย

อาการแสดงของมะเร็งช่องคลอดมีอะไรบ้าง?

1. มีเลือดออกจากช่องคลอด ส่วนใหญ่แล้วจะมีเลือดออกเนื่องจากการสัมผัส ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์หรือหลังจากวัยหมดประจำเดือน

2. มีของเหลวออกจากช่องคลอด ถ้าช่องคลอดมีของเหลวขับออกมาแบบผิดปกติ โดยหลักแล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อที่ตายและการติดเชื้อ ของเหลวที่ขับออกมาจะมีลักษณะเหมือนกับน้ำหรือเหมือนน้ำข้าว หรืออาจมีเลือดปนอยู่ด้วย

3. อาการกดทับ เมื่อเนื้องอกระยะสุดท้ายมีการกดทับอวัยวะใกล้เคียง ก็อาจจะมีอาการกดทับ เช่น ถ้ากดทับกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะจะทำให้มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเป็นเลือด ถ้ามีการกดทับที่ลำไส้ตรง ก็จะทำให้ถ่ายอุจจาระลำบาก สำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องคลอดระยะสุดท้ายอาจจะมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดด้วย เป็นต้น

กลุ่มคนที่เป็นมะเร็งช่องคลอดได้ง่ายมีใครบ้าง?

1. อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยมะเร็งช่องคลอดจะอยู่ในช่วงอายุ 60 – 65 ปี

2. ผู้หญิงอายุน้อยที่ทานยาฮอร์โมนเอสโตรเจนในขณะตั้งครรภ์จะทำให้เกิดเซลล์มะเร็งใส ( clear-cell carcinoma ) ของช่องคลอดได้ง่าย

3. ผู้หญิงที่แต่งงานเร็ว คลอดบุตรเร็วและคลอดบุตรมาก เป็นกลุ่มสำคัญในการเกิดมะเร็งช่องคลอดที่เกิดจากช่องคลอดเอง

มะเร็งช่องคลอด

การแบ่งระยะของโรคมะเร็งช่องคลอด

ระยะ0 : มะเร็งอยู่เฉพาะที่

ระยะ1 : เนื้องอกมะเร็งอยู่ที่ผนังช่องคลอดเท่านั้น

ระยะ2 : มะเร็งเริ่มลุกลามไปยังเนื้อเยื่อรอบช่องคลอด แต่ยังไม่ถึงผนังเชิงกราน

ระยะ3 : มะเร็งมาถึงผนังเชิงกราน

ระยะ4 : มะเร็งได้ลุกลามออกจากกระดูกเชิงกรานหรือลุกลามเข้ากระเพาะปัสสาวะและเยื่อเมือกลำไส้ตรง

ระยะ4a : มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง

ระยะ4b : มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ไกลออกไป

วิธีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งช่องคลอดมีอะไรบ้าง?

1. การตรวจแปบสเมียร์ ( Pap Smear )

2. การตรวจช่องเชิงกราน

3.การตรวจชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา

เทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับโรคมะเร็งช่องคลอดมีอะไรบ้าง?

1. การผ่าตัด

มะเร็งช่องคลอดที่อยู่เฉพาะที่สามารถใช้การผ่าตัดออกไปได้ โดยการผ่าตัดช่องคลอดบางส่วนหรือผ่าตัดทั้งช่องคลอด ขณะเดียวกันก็ผ่าตัดกระชับช่องคลอด สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกที่ช่องคลอดส่วนบนและยังไม่มีการลุกลามไปลึก สามารถทำการผ่าตัดมดลูกหรือส่วนหนึ่งของช่องคลอดและต่อมน้ำเหลืองของช่องเชิงกรานได้ ส่วนช่องคลอดส่วนล่างในระยะแรก สามารถผ่าตัดช่องคลอด รวมไปถึงแคมช่องคลอดและต่อมน้ำเหลืองขาหนีบ

2. การใช้ยาเคมี

การใช้ยาเคมีเพียงอย่างเดียวจะให้ผลที่ไม่ค่อยชัดเจน ดังนั้นจึงมักใช้การให้ยาเคมีร่วมกับการฉายรังสี ซึ่งสามารถยกระดับผลลัพธ์ทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น

3. การฉายรังสี

การฉายรังสีนั้นรวมไปถึงช่องภายในและนอกร่างกาย การดูแลช่องภายในเน้นจุดที่เกิดมะเร็งช่องคลอด และบริเวณที่มีการลุกลาม ส่วนการฉายรังสีนอกร่างกายจะเน้นบริเวณที่มีการลุกลามรอบๆ เนื้องอกและบริเวณที่ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลือง

4. เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก

เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็กนั้นนอกจากจะทำให้บาดแผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว ยังลดระยะเวลาการพักฟื้นที่โรงพยาบาลอีกด้วย ลดภาระของผู้ป่วย จึงได้รับความสนใจจากผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ

มะเร็งช่องคลอด 2


โรคมะเร็งช่องคลอดกับแพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีน สามารถทำลายและยับยั้งการแตกตัวและการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ ทำให้ขนาดของเนื้องอกเล็กลง ซึ่งการใช้วิธีแบบแพทย์แผนจีนมักใช้ร่วมกับการผ่าตัด การฉายรังสีและเคมีบำบัด เพื่อลดผลข้างเคียงจากการฉายรังสีและเคมีบำบัด และเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น

ข้อควรระวังในการดูแลพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งช่องคลอดหลังการผ่าตัดมีอะไรบ้าง?


1. ทำการสวนล้างช่องคลอด ซึ่งในขณะที่สอดเครื่องถ่างขยายเข้าไปภายในช่องคลอดนั้นจะต้องทำอย่างเบามือ หมุนเครื่องอย่างช้าๆ เพื่อลดการทำลายเนื้อเยื่อมะเร็ง เพราะจะทำให้เลือดออกมาก

2. ผู้ที่มีประจำเดือนหรือมีเลือดออกจากช่องคลอด ห้ามทำการสวนล้างช่องคลอด เพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในมดลูก

3. ในการสวนล้างช่องคลอด ความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้สวนล้างต้องอยู่ในระดับที่ถูกต้อง และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ 38 - 41 องศา

4. แรงกดดันในการสวนล้างช่องคลอดต้องเหมาะสม แรงกดดันที่มากเกินไป จะทำให้สารละลายที่ใช้สวนล้างเข้าสู่มดลูกได้ง่าย หากแรงกดดันน้อยเกินไปก็จะทำให้ล้างไม่สะอาด

5. คอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาการของผู้ป่วยมะเร็งช่องคลอด เช่น มีเลือดออกไม่หยุดหรือมีเลือดออกมากในขณะสวนล้างช่องคลอด ควรหยุดการสวนล้างช่องคลอดทันที และใช้ผ้ากอซอุดเอาไว้ภายในช่องคลอด จากนั้นจึงแจ้งให้แพทย์มาดำเนินการต่อ

6. ผู้ป่วยที่บริเวณแคมช่องคลอดบวม มีเลือดคั่ง เป็นแผลเน่าเปื่อยหรือมีช่องคลอดแคบ สามารถใช้เครื่องถ่างขนาดเล็กมาทำการสวนล้างช่องคลอดได้ เพื่อลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย

7. สารละลายที่ใช้สวนล้างช่องคลอดควรเปลี่ยนทุกวัน ส่วนถังสวนล้างก็ควรล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอาทิตย์ละครั้งมะเร็งช่องคลอด 3


สามารถได้รับการสนับสนุนด้านใดได้บ้าง

จากผลการปฏิบัติพิสูจน์ให้เห็นว่า การบริการของทีมแพทย์ซึ่งบูรณาการหลายแขนง เช่น แผนกผ่าตัดเนื้องอก แผนกอายุรกรรมเนื้องอก แผนกแพทย์แผนจีน แผนกพยาธิวิทยา แผนกภาพถ่ายทางการแพทย์ วิสัญญีแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล เป็นต้น ช่วยกำหนดแผนการที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เหมาะสมที่สุด และประหยัดที่สุดให้แก่ผู้ป่วยได้ ช่วยปรับผลกลัพธ์ทางการแพทย์ของผู้ป่วยมะเร็งให้ดียิ่งขึ้น

จากระบบทางการแพทย์ที่เน้นการบริการครบถ้วนในครั้งเดียว โดยการบูรณาการหลายแขนงของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว บูรณาการการตรวจให้กับผู้ป่วย ด้านหนึ่งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเสนอการบริการด้านการแพทย์ที่ครบวงจรให้แก่ผู้ป่วย อีกด้านหนึ่งยกระดับประสิทธิภาพทางการแพทย์ให้สูงขึ้น โดยไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ป่วย อีกทั้งช่องทางการติดต่อระหว่างแพทย์และผู้ป่วยมีหลายช่องทาง ได้แก่ ทางออนไลน์ ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือการพบปะกัน เพื่อขยายช่องทางการบริการให้คำปรึกษา ช่วยให้พวกเขาต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยจะได้พบนั้นประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และล่ามแปลภาษา เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการทุกระดับชั้นของผู้ป่วยจากประเทศที่แตกต่างกันให้เป็นที่พอใจ การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยช่องทางเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลได้ดียิ่งขึ้นมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน