สเต็มเซลล์

เซลล์ต้นกำเนิดคืออะไร

เซลล์ต้นกำเนิดเปรียบได้เหมือนต้นไม้ที่มีทั้งกิ่ง ใบ ดอกและผลเหมือนกัน ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงนำความหมายนี้มาใช้ในการนิยามคำว่า “เซลล์ต้นกำเนิด” เซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่และมีความสามารถพัฒนาเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่จำเพาะได้ เป็นเซลล์ต้นกำเนิดของร่างกายที่เมื่ออยู่ในเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่แน่นอนแล้วจะสามารถแบ่งเป็นเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่มีความสามารถหลากหลาย ทางโลกการแพทย์เรียกเซลล์นี้ว่าเป็นเซลล์สารพัดประโยชน์

การปลุกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

อะไรคือการฟื้นฟูเซลล์ต้นกำเนิด

การกำเนิดใหม่ของเซลล์ต้นกำเนิดคือการนำเซลล์จากร่างกายเรามาปลูกถ่าย พูดง่ายๆได้ว่าในร่างกายของส่วนไหนผิดปกติ ก็จะปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดไปแทนที่ส่วนนั้น เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดี

หลักการกำเนิดใหม่ของเซลล์ต้นกำเนิด

แนวคิดการกำเนิดใหม่ทางการแพทย์มีที่มาจากสัตว์ต่างๆ อย่างเช่น หอยทาก นิวต์ท้องแดง ตุ๊กแก เป็นต้น ความสามารถในร่างกายของสัตว์เหล่านี้ นอกจากจะมีความสามารถในการกำเนิดใหม่ของเซลล์แล้ว ยังมีกลไกกำเนิดได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยดังนั้นเมื่อหางหรือขาขาดหายไป ในเวลาอันรวดเร็วก็ขึ้นมาใหม่ได้

เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดนี้คือเทคโนโลยีการเกิดใหม่ทางการแพทย์ คุณค่าของเทคโนโลยีนี้คือ นำเซลล์ต้นกำเนิดมาแบ่งแยก เพาะเลี้ยง ชักนำ เป็นต้น เป็นอวัยวะหรือเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงกว่า และเป็นปกติ อาศัยเทคโนโลยีการปลูกถ่ายพิเศษนำเซลล์เข้าไปในร่างกายแทนที่เซลล์ที่ผิดปกติ เป็นการปฏิรูปทางการแพทย์ใหม่

ขั้นตอนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว :

1. นำเซลล์จากร่างกายผู้ป่วยออกมา

2. เพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด เพิ่มจำนวนให้มากขึ้น

3. นำเซลล์ที่ได้ฉีดกลับเข้าไปในอวัยวะตับ

4. เซลล์จะอยู่ที่ตับ กลายเป็นเซลล์ตับใหม่

ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

1. ปัจจัยในเรื่องคุณภาพของเซลล์ต้นกำเนิด : การแบ่งเซลล์อย่างง่ายระหว่างจากกระแสเลือดหรือเซลล์จากไขกระดูกฉีดเข้าสู่ร่างกาย โดยทั่วไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ดีมากนัก ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวของเราจะมีการนำเซลล์มาแบ่งและเพาะเลี้ยงก่อนด้วยเทคโนโลยีพิเศษซึ่งได้ผลที่ดีกว่า

2. การฉีดเข้าสู่ร่างกาย : เราจะใช้วิธีฉีดเข้าทางหลอดเลือดแดงไปสู่ตับ ในปัจจุบันนี้นานาชาติก็ใช้วิธีการฉีดทางหลอดเลือดดำพอร์ทัลตับ การฉีดทางหลอดเลือดดำ และการเจาะผ่านตับ แต่เราเห็นว่าหลอดเลือดแดงของตับนั้น เป็นหลอดเลือดแดงที่ให้สารอาหาร ดังนั้นการฉีดผ่านทางนี้จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

3. ระยะเวลา : ระยะเวลานั้นควรจะยึดตามรายละเอียดอาการของผู้ป่วยซึ่งต้องคำนึงถึงทั้งผลที่ได้รับและการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด

การประยุกต์ใช้

โดยปกติทั่วโลกจะใช้เซลล์ต้นกำเนิดกับโรคเบาหวานประเภทหนึ่งและสอง โรคเท้าเบาหวาน โรคตับแข็ง โรคตับรุนแรง กลุ่มโรคไต โรคไตอักเสบลูปัส ภาวะหัวกระดุกยุบ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคผิดปกติทางเพศชายและโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือด เป็นต้น

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน