การรักษามะเร็งคอ

โรคมะเร็งคอคือมะเร็งร้ายแรงที่พบบ่อย อัตราการป่วยเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในผู้หญิงที่สูบบุหรี่ อัตราความเป็นโรคในระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายก็มีความเปลี่ยนแปลง มีแผนการรักษาสำหรับโรคมะเร็งคออย่างไรบ้างนั้น เรามาดูด้วยกันดังต่อไปนี้

การรักษาโรคมะเร็งคอ

1.การรักษาด้วยการผ่าตัด

วิธีการรักษาโดยผ่าตัดมีมากมาย หลักสำคัญคือจะมีผลดีระยะยาวต่อการฟื้นฟูจากการรักษาและ วางแผนการรักษาในขณะเดียวกันทำให้คนมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งคออย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีหลักใหญ่คือ ยึดหลัก ตามอาการของโรคและตำแหน่งต้นตอของอาการ การแบ่งอาการตามประเภทของโรค การตัดสินใจอย่างมีหลักการเพื่อรับรองในการผ่าตัดชิ้นเนื้อร้ายออกนั้น สามารถประสบผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ เพราะจะมีประโยชน์เอื้ออำนวยต่อการสัณฐานของผู้ป่วย การรักษาโรคโดยผ่าตัดรวมทั้งการตัดคอแบบทั้งครึ่งออกและการผ่าตัดคอเพียงส่วนหนึ่ง การผ่าตัดคอทั้งหมดออกและการทำต่อมน้ำเหลืองตรงที่ต้นคอ

2.การรักษาด้วยรังสีรักษา

การรักษาโดยรังสีรักษาร่วมกับการผ่าตัดจะมีผลดียิ่งขึ้น แพทย์สามารถวิเคราะห์ระยะของโรคมะเร็งคอเพื่อจะจัดใช้การรักษาโดยฉายรังสีก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด

3.การรักษาโดยเคมีบำบัด

การรักษาโดยเคมีบำบัดจะไม่จัดว่าเป็นวิธีหลักในการรักษาโรคมะเร็งโดยทั่วไป จะใช้เป็นหลักในการรักษาโรคมะเร็งคอของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในการประคับประคอง ซึ่งได้เป็นการรักษาเสริมก่อนการผ่าตัด

4.การรักษาด้วยยาจีนโบราณ

การรักษาโดยยาจีนโบราณสามารถจัดเป็นหนึ่งในมาตรการของการรักษาแบบครอบคลุมผสมผสาน มีความเหมาะใช้ต่อผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสำหรับการผ่าตัด การฉายรังสีหรือมีอาการโรคกำเริบหลังการผ่าตัด

5.การรักษาด้วยคีโม

การรักษาด้วยการทำคีโมคือวิธีการรักษาหนึ่งที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งใช้ในการรักษาโรคมะเร็งคอนั้นได้มีการทดสอบกับผู้ป่วยจำนวนมากแสดงถึงผลการรักษามีประสิทธิผลและเชื่อถือได้ การรักษาโรคมะเร็งโดยทำคีโมเป็นวิธีการใช้สวมหลอดเลือดหรือการอุดตันของเส้นเลือดแดง การสวมหลอดเลือดคือยารัาษามะเร็งโดยใช้สวมเส้นเลือดแดง ทำให้ยาเข้าไปในระยะตำแหน่งมะเร็งโดยตรง และเพิ่มความเข้มข้นของยาเฉพาะส่วน ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่สามาถลดการทำลายเนี้อเยื่อที่อยู่บริเวณรอบๆ การอุดตันของเส้นเลือดแดงคือเอาของเข็งหรือของเหลวมีลักษณะเฉพาะอุดตันในเส้นเลือดของก้อนมะเร็ง การอุดตันแหล่งหล่อเลี้ยงก้อนมะเร็งนั้นก็จะค่อยๆตายไป ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรักษา

ผู้ป่วยโรคมะเร็งคอจะรักษาด้วยคีโมก่อนการผ่าตัด เพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลง บริเวณของการผ่าตัดเล็กลง และสามารถรับรองการผ่าตัดราบรื่น สำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดไม่ได้นั้น ยังสามารถรักษาแบบประคับประคอง เพื่อลดบรรเทาอาการป่วยของผู้ป่วนและยืดอายุนานขึ้น

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน