การรักษามะเร็งองคชาต

หากพบอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งองคชาต ควรรีบตรวจวินิจฉัย รีบรักษาโดยเร็ว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการยกระดับผลการรักษาของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับการรักษามะเร็งองคชาตนั้น โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะใช้การบูรณาการเทคโนโลยีการต้านมะเร็งแบบบาดแผลเล็ก 12 วิธี โดยยึดเทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก กำจัดเซลล์มะเร็งให้หมดไป โดยมีหลักการพื้นฐานคือรักษาสมรรถภาพทางสรีระให้เป็นปกติ ยกระดับผลการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และปรับคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้น

หากตรวจวินิจฉัยมะเร็งองคชาตแน่ชัดแล้ว แพทย์จะกำหนดแผนการรักษาแบบบูรณาการตามปัจเจกบุคคล โดยดูจากสภาพร่างกายของคุณ ระยะของมะเร็ง ชนิดของมะเร็ง รวมถึงข้อบ่งชี้การรักษา


การรักษาโรคองคชาติ


การรักษามะเร็งองคชาตแบบดั้งเดิม

วิธีการรักษามะเร็งองคชาตแบบดั้งเดิมประกอบไปด้วย การผ่าตัด การฉายรังสี และเคมีบำบัด จากชนิดของมะเร็งองคชาตและระดับการรุกล้ำ ทำให้วิธีการผ่าตัดสามารถแบ่งได้เป็น การผ่าตัดองคชาตออกทั้งหมด การผ่าตัดองคชาตออกบางส่วน การผ่าตัดแบบ Mohs ( Mohs micrographic surgery , MMS ) ถึงแม้ว่าผลการรักษาโดยการผ่าตัดจะแม่นยำ แต่หลังจากผ่าตัดแล้วคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะและสมรรถภาพทางเพศ หากหลังผ่าตัดแล้วบริเวณองคชาตที่เหลืออยู่มีขนาดสั้นมาก ก็จะไม่สามารถตั้งขึ้นขับปัสสาวะได้ ส่วนการฉายรังสีเป็นวิธีเสริมในการรักษามะเร็งองคชาต แต่การฉายรังสีในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อน เช่น ทางเดินปัสสาวะตีบแคบ ปัสสาวะเล็ด องคชาตเสื่อมตายและบวมน้ำ เป็นต้น จึงควรเลือกวิธีการรักษาอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ การติดเชื้อขององคชาต การเสื่อมตายขององคชาต ก็สามารถลดประสิทธิภาพของการฉายรังสีรักษาได้ ส่วนเคมีบำบัดนั้นโดยทั่วไปจะใช้เป็นการรักษามะเร็งองคชาตระยะแรกและการรักษามะเร็งองคชาตระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง

วิธีการรักษามะเร็งองคชาตอันล้ำสมัย

แผนการรักษาแบบบูรณาการเทคโนโลยีการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก 12 วิธีของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว จะยึดหลักไม่ต้องผ่าตัด กำจัดเนื้อเยื่อองคชาตบางส่วน รักษาอย่างแม่นยำ ยกระดับประสิทธิภาพของผลการรักษา ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ขณะเดียวกันยังบูรณาการกับการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด การรักษาแบบแพทย์แผนจีน เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันของคุณ กำจัดเซลล์มะเร็งขนาดเล็กที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกาย ลดการกลับมาเป็นซ้ำและการลุกลาม

1. การใช้มีดอาร์กอน-ฮีเลียม : การใช้มีดอาร์กอน-ฮีเลียมไม่ได้หมายถึงการใช้มีดผ่าตัดตามความหมายที่แท้จริง แต่เป็นระบบการรักษามะเร็งโดยการควบคุมทั้งหมด กำหนดตำแหน่งอย่างแม่นยำ และใช้ความเย็นอย่างรวดเร็ว เป็นวิธีการที่ใช้ความเย็นและความร้อนสลับหมุนเวียนกัน “กำจัด” บริเวณจุดเกิดโรคของมะเร็งองคชาตออกอย่างเจาะจงเฉพาะส่วน และทำให้สลายไปตามธรรมชาติ จึงสามารถยกระดับผลการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอาการแทรกซ้อน เช่น ปัญหาการทำงานของระบบปัสสาวะ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

2. การฝังแร่ไอโอดีน : การฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสี 125I เป็นวิธีที่ใช้บ่อยในการรักษามะเร็งองคชาตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนการรักษาด้วยวิธีนี้คือ ขณะใช้เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็กหรือเมื่อทำการศัลยกรรมผ่าตัด ก็จะฝังแร่กัมมันตรังสีลงไปภายในเนื้อเยื่อมะเร็งองคชาตโดยตรง ซึ่งจะกำจัดเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำด้วยรังสีแกมม่าที่ปล่อยออกมาจากแร่ไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ตัดเส้นทางการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ยกระดับผลการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการกลับมาเป็นซ้ำและการลุกลาม ลดการทำลายเนื้อเยื่อปกติ ทั้งยังรักษาการทำงานของสรีระไว้ให้เป็นปกติอีกด้วย

3. การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด : เป็นการให้ยาอุดหลอดเลือดเฉพาะจุดหรือการให้คีโมเฉพาะจุด เพื่อสกัดกั้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงก้อนมะเร็ง กำจัดเซลล์มะเร็งโดยตรง นอกเหนือจากก้อนเนื้องอกบริเวณผิวชั้นนอกที่สามารถใช้การรักษาโดยการขลิบหนังหุ้มปลายได้ มะเร็งองคชาตระยะอื่นๆ ต้องใช้การรักษาโดยการให้คีโมเฉพาะจุด เพื่อยกระดับผลการรักษาแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือปรับคุณภาพของการผ่าตัดให้ดียิ่งขึ้น


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน