มะเร็งต่อมลูกหมาก

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไร?

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นเนื้องอกร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณต่อมลูกหมากของเพศชาย โดยเป็นผลมาจากการที่เซลล์ต่อมลูกหมากเติบโตขึ้นมาอย่างผิดปกติ

อัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสูงแค่ไหน

มะเร็งต่อมลูกหมากพบได้น้อยมากในเพศชายที่อายุน้อยกว่า 45 ปี แต่เมื่ออายุมากขึ้น อัตราในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุมากกว่า 65 ปี โดยพื้นฐานแล้ว หลังจากอายุ 40 ปี เป็นต้นมา เมื่ออายุเพิ่มขึ้นทุกๆ 10 ปี อัตราในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวด้วย โดยความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากของผู้ชายอายุ 50 – 59 ปีจะอยู่ที่ 10% แต่ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากของผู้ชายอายุ 80 – 89 ปี จะเพิ่มขึ้นสูงถึง 70% เลยทีเดียว

มะเร็งต่อมลูกหมาก

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีอะไรบ้าง?

ปัจจัยเสี่ยงหลัก :

(1) อายุ : อายุเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

(2) ประวัติทางครอบครัว : เมื่อสมาชิกเพศชายที่มีความสัมพันธ์โดยตรงในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ก็จะทำให้อัตราการเกิดโรคนี้ของเพศชายในครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

(3) ชาติพันธุ์ : อัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจะสูงที่สุดในคนอเมริกาในทวีปแอฟริกา ( คนผิวดำอเมริกา ) รองลงมาคือคนสเปนและคนอเมริกาผิวขาว ส่วนคนผิวดำของแอฟริกานั้นมีอัตราการเกิดโรคต่ำที่สุดของโลก

(4) เซลล์ในต่อมลูกหมากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาที่ผิดปกติ : ผู้ชายที่มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้องอกในเยื่อบุผิวต่อมลูกหมากในระดับสูง จะมีอัตราการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ปัจจัยเสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้อง

(1) การบริโภค : ผู้ชายที่ทานอาหารที่มีไขมันสัตว์สูงบ่อยๆ มักจะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ง่าย

(2) ระดับแอนโดรเจน (Androgen) แอนโดรเจนในร่างกายจะช่วยกระตุ้นให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

อาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีอะไรบ้าง?

1. อาการอุดตัน : เกิดความลำบากในการปัสสาวะ ปัสสาวะขัด เกิดความเจ็บปวด ปัสสาวะเป็นเลือดหรืออั้นปัสสาวะไม่อยู่ เป็นต้น

2. อาการแทรกซึมเฉพาะส่วน : บริเวณช่องว่างระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับลำไส้จะถูกแทรกซึมก่อน ซึ่งบริเวณนี้ครอบคลุมไปถึงต่อมลูกหมาก ถุงน้ำอสุจิ ท่อน้ำอสุจิ ส่วนปลายล่างของท่อปัสสาวะ เป็นต้น ถ้าเนื้องอกลุกล้ำและกดทับไปยังท่อน้ำอสุจิก็จะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดเอวและมีอาการเจ็บปวดบริเวณด้านข้างของต่อมลูกหมาก

3.อาการแพร่กระจายอื่นๆ : มะเร็งต่อมลูกหมากมักจะแพร่ไปยังกระดูกได้ง่าย โดยในช่วงแรกจะไม่ปรากฏอาการใดๆ และเมื่อไปพบแพทย์เนื่องจากการลามไปที่กระดูกจะทำให้กดทับเส้นประสาทหรือกระดูกหักก็จะพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

อาการมะเร็งต่อมลูกหมาก

วิธีการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากมีอะไรบ้าง?

1. การตรวจทางทวารหนัก

2. การตรวจค่า Prostate-Specific Antigen (PSA) Test

3. การตรวจ Acid phosphatase test

4. การตรวจอัลตราซาวด์

5. การตรวจเอกซเรย์

6. การตรวจชิ้นเนื้อ

7. การตรวจ CT และ MRI

การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก

ทิศทางการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นอย่างไร?

การแพร่กระจายทางกระแสเลือดและหลอดเลือดดำเป็นทิศทางการแพร่กระจายที่พบบ่อยของมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยการกระจายที่พบบ่อยที่สุดคือไปยังปอดและกระดูก กระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลัง รวมไปถึงกระดูกซี่โครง กระดูกโคนขา กระดูกไหปลาร้าและกระดูกส่วนอื่นๆ ก็มีโอกาสที่จะถูกลุกลามได้ ส่วนมะเร็งต่อมลูกหมากสามารถลุกลามไปยังกระดูกสันหลังส่วนเอวได้อย่างไรนั้น ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าผ่านมาทางกลุ่มหลอดเลือดดำตรงกระดูกสันหลัง และยังมีหลักฐานยืนยันว่ามะเร็งต่อมลูกหมากก็มีการหมุนเวียนไปตามร่างกายเช่นเดียวกับมะเร็งชนิดอื่นๆ ดังนั้น กรณีที่มีการกระจายไปยังกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ก็จะมีการกระจายไปยังปอดอีกด้วย

สามารถใช้วิธีทางการแพทย์แบบใดได้บ้าง?


1. การผ่าตัด : สำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก การผ่าตัดนั้นเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด โดยผ่าตัดส่วนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากออกไปหรือตัดต่อมลูกหมากทิ้ง เพื่อยับยั้งและควบคุมการแพร่กระจายของมะเร็ง

2. การฉายรังสี : การฉายรังสีนั้นโดยหลักแล้วมีดังนี้ (1) ฉายรังสีนอกร่างกาย (2) ฉายรังสีภายในเนื้อเยื่อ โดยมักจะใช้ร่วมกับการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากแบบถอนรากถอนโคนหรือการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองกระดูกเชิงกราน (3) การฉายรังสีทั้งร่างกาย สามารถลดความเจ็บปวดในส่วนที่ลุกลามไปยังกระดูกและลดการพัฒนาของเซลล์มะเร็งได้

3.การใช้เคมีบำบัด : เป็นการใช้ยาเคมีทั่วร่างกาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในควบคุมการแพร่กระจายและการลุกลามของเซลล์มะเร็ง

4.แพทย์แผนจีน : สำหรับแพทย์แผนจีน ด้านหนึ่งสามารถกำจัดและควบคุมเซลล์มะเร็ง บรรเทาอาการของโรค ส่วนอีกด้านหนึ่งคือสามารถปรับสมดุลร่างกายของผู้ป่วย ปรับอาการของโรคให้ดีขึ้น เพิ่มสมรรถนะของภูมิคุ้มกันในร่างกาย จึงเป็นการยกระดับผลลัพธ์ทางการแพทย์ได้ทั้งหมด

5.เทคโนโลยีแบบเฉพาะจุด : เป็นเทคโนโลยีสำหรับโรคมะเร็งแบบใหม่ มีข้อดี เช่น บาดแผลเล็ก เจ็บปวดน้อย เสียเลือดน้อย ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวระบุว่า สำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากไม่สามารถเน้นวิธีแบบเฉพาะตำแหน่งหรือใช้วิธีการแบบเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง มะเร็งต่อมลูกหมากต้องอาศัยระยะอาการของผู้ป่วย ประเภทของเนื้อเยื่อ พฤติกรรมทางชีววิทยาของก้อนมะเร็ง รวมทั้งสภาพร่างกาย เพื่อบูรณาการเทคนิคแบบหลายแขนง เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี การให้เคมีบำบัด การแพทย์แผนจีน เทคนิคแบบภายในเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด เป็นต้น จึงจะได้รับผลลัพธ์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากที่สุดการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

วิธีการฟื้นฟูร่ายกายจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีอะไรบ้าง ?


1. ดูแลด้านการฟื้นฟูสภาพจิตใจ : ช่วยผู้ป่วยลดความอึดอัดใจและความกังวลใจ ให้กำลังใจผู้ป่วยให้มีจิตใจเปิดกว้าง มีความเด็ดเดี่ยวและแน่วแน่ในการที่จะเอาชนะกับโรค

2. ดูแลทางด้านโภชนาการและลำไส้ : เพื่อลดอาการท้องผูกที่จะเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด จึงควรให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารรสอ่อน ย่อยง่าย อีกทั้งรับประทานผลไม้หรือผักต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์สูง ดื่มน้ำมากๆ ขับถ่ายตอนเช้าทุกวัน เพื่อให้สามารถขับถ่ายได้อย่างสะดวก ห้ามทานของเผ็ดหรือมีรสจัด เพื่อป้องกันไม่ให้ท้องผูก

3. บรรเทาอาการการหดเกร็งของกระเพาะปัสสาวะ เมื่อกระเพาะปัสสาวะหดเกร็ง ควรสูดลมหายใจลึกๆรวมทั้งให้คนในครอบครัวช่วยนวดแขนขาเพื่อลดอาการเจ็บปวด อาการนี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัด ดังนั้นควรให้ยาบรรเทาอาการปวดแก่ผู้ป่วยเพื่อช่วยบรรเทาอาการ

นอกจากนี้ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายฟื้นฟู จึงควรวางแผนการพักผ่อนให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม อีกทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมในการพักผ่อนให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน