การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการทั่วประเทศด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ระยะใกล้ ครั้งที่ 13 ณ เมืองกว่างโจว เขตพานหยู โดยมีสมาคมต่อต้านมะเร็งสาขาการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กโดยการฝังแร่ไอโอดีนแห่งประเทศจีน สมาคมต้านมะเร็งมณฑลกวางตุ้งสาขาภาพถ่ายทางการแพทย์และสมาคมคณะกรรมการสาขาการรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ในงานประชุมนั้นมีแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญกว่า 1000 คนมาร่วมงาน โดยมีศาสตราจารย์ไป๋ไห่ซานและศาสตราจารย์ไต้เหวินเยี่ยนจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ศาสตราจารย์ Yancu hertzanu จากอิสราเอล ศาสตราจารย์อู๋เพ่ยหงจากโรงพยาบาลมะเร็งจงซาน ศาสตราจารย์หวังจุ้นเจี๋ย หัวหน้ากรรมการสมาคมต้านมะเร็งแห่งประเทศจีน ศาสตราจารย์จางฝูจุนจากโรงพยาบาลมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยจงซาน และศาสตราจารย์ Shiro Saito จากญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่มีชื่อเสียงจากนานาประเทศ

ประธานการประชุมศาสตราจารย์จางฝูจุนกล่าวว่า สิบกว่าปีมานี้นักวิจัยจีนได้นำเทคโนโลยีการฝังแร่เข้ามาใช้ในประเทศแล้ว และมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอย่างไม่หยุดหย่อน โดยอาศัยพื้นฐานจากการเรียนรู้และการปฏิบัติในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีการฝังแร่ ซึ่งในการรักษามะเร็งส่วนลำคอ มะเร็งปอดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก มะเร็งตับ มะเร็งตับลามไปปอด มะเร็งตับอ่อน มะเร็งกระดูก เหล่านี้เป็นต้น ล้วนได้รับผลการรักษาที่ดี และเนื่องด้วยเทคโนโลยีการฝังแร่ที่ค่อยๆ เข้าสู่เส้นทางการจัดการที่ได้มาตรฐาน การประชุมทางวิชาการครั้งนี้จึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีนี้ไปสู่องค์กรการแพทย์ต่างๆ ในจีน อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์อีกด้วย

เทคโนโลยีการฝังแร่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง และให้ผลการรักษาที่แน่นอน

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีการฝังแร่มาตลอดและมีประสิทธิภาพ จากคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญไป๋ไห่ซานของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว โรงพยาบาลนี้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่พัฒนาการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่เป็นแห่งแรกๆ โดยมีเคสผู้ป่วยที่ใช้การรักษานี้มากกว่า 5000 เคส สะสมประสบการณ์มามากมายและเป็นการวางรากฐานอีกขั้นหนึ่งให้กับการวิจัยในการรักษามะเร็งอีกด้วย

เคยมีผู้ป่วยมะเร็งปอดท่านหนึ่ง ก้อนมะเร็งมีขนาดประมาณ 3 ซม.ไม่มีการลุกลาม เขาปฏิเสธการผ่าตัดและการทำคีโม แต่ยอมรับการรักษาด้วยการฝังแร่ไอโอดีน 125I ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว โดยการฝังแร่นี้จะมีการแผ่รังสีแกมมาออกมาในบริเวณใกล้เคียงตลอด 24 ชม. เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง ซึ่งมีประโยชน์ในการรักษามะเร็งอย่างตรงจุด และได้รับผลการรักษาที่ดี หลังจากนั้นพอมาตรวจร่างกาย อาการของเขาก็เป็นปกติดี ไม่มีการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็ง คุณลุงหลัวซือหมิงผู้ป่วยมะเร็งช่องปากจากประเทศไทย ก่อนการรักษาทานได้เพียงของเหลว ปากไม่สามารถอ้าได้ปกติ ภายหลังเมื่อได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวด้วยการรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดและการฝังแร่ ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติ ทานอาหารได้ปกติ อีกทั้งยังสามารถอ้าปากพูดเสียงดังได้

ผู้เชี่ยวชาญไป๋ไห่ซานแนะนำว่า เทคโนโลยีการฝังแร่นั้นมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง สำหรับการรักษามะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งส่วนศีรษะและลำคอ เป็นต้น จะได้ผลการรักษาที่ดี จุดเด่นของเทคโนโลยีการฝังแร่นี้คือผู้ป่วยจะมีบาดแผลเล็ก ไม่เจ็บปวด และดำเนินการได้ง่าย การฝังแร่นั้นจำเป็นต้องอาศัยเครื่อง CT หรือเครื่องอัลตราซาวด์ในการช่วยนำทางและใช้เครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ในการนำแร่ฝังเข้าไปในเซลล์มะเร็ง ซึ่งตัวแร่จะปล่อยรังสีแกมมาออกมาในบริเวณใกล้เคียงเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง และไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติรอบข้าง

การรักษาที่รวมหลากหลายสาขาไว้ด้วยกัน ความหวังใหม่ของผู้ป่วยมะเร็ง

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวนอกจากจะได้รับความสำเร็จอย่างมากในด้านเทคโนโลยีการฝังแร่แล้ว ยังรวมตัวผู้เชี่ยวชาญในทวีปเอเชียที่เก่งด้านการรักษามะเร็งผ่านหลอดเลือด กลายเป็นกลุ่มองค์กรที่รักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กที่มีชื่อเสียงในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับการรักษามะเร็งนั้นโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมีระบบการรักษาแบบบูรณาการที่รวบรวมความรู้จากหลากหลายสาขาโดยมีการผ่าตัด การฉายแสง การทำคีโม การรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กและจุดเด่นของการรักษาแบบแผนจีนไว้ด้วยกัน ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถรักษามะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยรักษาร่างกายของผู้ป่วยให้แข็งแรง ยกระดับคุณภาพชีวิต และยืดอายุให้ผู้ป่วย เป็นความหวังให้กับผู้ป่วยทุกคนในการรักษามะเร็งมากยิ่งขึ้น

สำหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการฝังแร่ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญไป๋ไห่ซานเห็นว่าหนทางข้างหน้านั้นยังพัฒนาได้อีกมาก ท่านบอกว่า ถึงแม้ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการฝังแร่จะยังไม่แพร่หลายในต่างประเทศมาก แต่เนื่องด้วยเป็นการรักษาแบบบาดแผลเล็ก ดังนั้นการพัฒนาของเทคโนโลยีการฝังแร่จะต้องไปไกลขึ้นเรื่อยๆ แน่นอน

จากรายงานบอกว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมการรักษาด้วยการฝังแร่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กจากสมาคมต้านมะเร็งแห่งประเทศจีน ซึ่งโดยปกติจะมีการประชุมประจำปีแห่งชาติเรื่องการฝังแร่ปีละหนึ่งครั้ง ประวัติการฝังแร่ในจีนนั้นมีมานานสิบกว่าปีแล้ว และจากความพยายามของผู้เชี่ยวชาญที่มีมาโดยตลอด จึงทำให้การฝังแร่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาการหรือด้านผลการรักษาก็ตาม

ภาพการประชุม

ภาพถ่ายร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญไต้เหวินเยี่ยนจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว (ด้านซ้ายคนที่หนึ่ง) ผู้เชี่ยวชาญไป๋ไห่ซาน (ด้านซ้ายคนที่สอง) และศาสตราจารย์ Yancu Hertzanu จากอิสราเอล

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน