การตรวจวินิจฉัยมะเร็งถุงน้ำดี

อาการในระยะแรกของมะเร็งถุงน้ำดีไม่มีลักษณะเฉพาะ การตรวจวินิจฉัยจึงค่อนข้างลำบาก เมื่อผู้ป่วยพบว่ามีอาการน่าสงสัยคล้ายอาการมะเร็งถุงน้ำดี การรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลทันทีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ขณะเดียวกันการตรวจตามกำหนดทุกปีก็จำเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน เพราะทำให้สามารถพบปัญหาเกี่ยวกับถุงน้ำดีได้ทันที เนื่องด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งถุงน้ำดีจึงได้รับการยกระดับให้สูงขึ้นเช่นกัน ทำให้สามารถวินิจฉัยระยะอาการของผู้ป่วยได้แน่ชัด ช่วยให้แพทย์กำหนดแผนทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น

อาการป่วยของมะเร็งถุงน้ำดี


วิธีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งถุงน้ำดีมีอะไรบ้าง

1. การตรวจอัลตราซาวด์ : อัตราความแม่นยำของการตรวจอัลตราซาวด์สูงถึง 90% ขึ้นไป เป็นวิธีตรวจวินิจฉัยอันดับแรกของมะเร็งถุงน้ำดี สามารถแสดงให้เห็นขนาดของรอยโรคถุงน้ำดี วิเคราะห์ว่ามีกลไกการเกิดมะเร็งเกิดขึ้นหรือไม่ มีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่ รวมทั้งตับทำงานหนักหรือไม่ ดังนั้นผู้ป่วยที่เจ็บปวดบริเวณเอวด้านขวาบนและมีก้อนเนื้อบริเวณเอวด้านขวาบน สามารถทำการตรวจด้วยวิธีนี้ได้

2. การตรวจ CT สแกน : การตรวจวินิจฉัยมะเร็งถุงน้ำดีในระยะแรกโดยการตรวจ CT สแกนจะไม่ดีเท่ากับการตรวจอัลตราซาวด์ แต่สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจอัลตราซาวด์แล้วพบว่า มีความน่าสงสัยที่จะเป็นมะเร็งถุงน้ำดีสูง การตรวจ CT ก็มีความจำเป็นด้วย หากมะเร็งมีการรุกล้ำไปตับหรือลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถมองเห็นได้ภายใต้ภาพ CT สแกน

3. การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) : โดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช่วิธีการตรวจวินิจฉัยอันดับแรกหรือวิธีที่จำเป็นต้องตรวจ เพียงแต่ใช้วิเคราะห์ว่ารอยโรคเกี่ยวพันไปถึงตับหรือไม่ หรือเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีซ่านจากการอุดตันก็สามารถพิจารณาเลือกใช้การตรวจ MRI ได้ ซึ่งอัตราความแม่นยำจะใกล้เคียงกับการตรวจ CT แต่มีข้อดีคือจะไม่มีการทำลายจากรังสี สามารถตรวจซ้ำได้หลายครั้ง

4. PET – CT : เป็นการตรวจในลักษณะเชิงคุณภาพ หากตัดกรณีที่มีโรคถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันออก วิธีการนี้มีส่วนช่วยในการตรวจวินิจฉัยรอยโรคที่อยู่บริเวณถุงน้ำดีในเชิงคุณภาพได้ อีกทั้งมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ว่ามีรอยโรคนอกถุงน้ำดีหรือไม่

5. การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในเซรั่ม : เมื่อถุงน้ำดีเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง โดยทั่วไประดับสารบ่งชี้มะเร็งจะสูงขึ้น การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในเซรั่มว่าสูงขึ้นหรือไม่นั้นมีส่วนช่วยในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งถุงน้ำดี แต่การเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งในระยะแรกอาจจะไม่ปรากฏให้ว่ามีการเพิ่มสูงขึ้น หากผู้ป่วยมีอาการมะเร็งถุงน้ำดีระยะสุดท้าย สามารถทำการตรวจด้วยวิธีนี้ได้ เพื่อวินิจฉัยการพัฒนาของโรคให้แน่ชัด

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนว่า : เมื่อการตรวจอัลตราซาวด์พบว่า มีรอยโรคบริเวณถุงน้ำดีหรือเมื่อผนังถุงน้ำดีหนาขึ้นอย่างผิดปกติ ต้องทำการทดลองและตรวจอีกขั้น เพื่อวินิจฉัยให้แน่ชัดว่าเป็นมะเร็งถุงน้ำดีหรือไม่ การตรวจวินิจฉัยที่แน่ชัดสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเลือกแผนทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน