การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

มะเร็งต่อมไทรอยด์คือมะเร็งที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ อัตราการเป็นโรคตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อายุ 30 - 40 ปีเป็นวัยที่มีอัตราการเป็นโรคสูงที่สุด และผู้ป่วยหญิงเป็นมากกว่าผู้ป่วยชาย หากเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์แล้วไม่รีบรักษา ก้อนเนื้อจะโตขึ้นทุกวัน ผู้ป่วยที่ก้อนเนื้อมีขนาดค่อนข้างใหญ่จะมีอาการหายใจลำบาก กลืนลำบาก เสียงแหบ เป็นต้น เนื่องมาจากก้อนเนื้อกดทับหลอดลม หลอดอาหารและเส้นประสาทกล่องเสียง ดังนั้นแล้ว เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์แล้วควรจะรีบดำเนินการรักษาทันที

ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวบอกว่า มะเร็งต่อมไทรอยด์ระยะแรกมักจะเลือกใช้วิธีการผ่าตัด การฉายแสง การทำคีโมและการรักษาด้วยฮอร์โมน ในปัจจุบันจากเดิมที่เลือกใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งก็เริ่มเปลี่ยนเป็นการใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาในด้านการรักษาแบบบูรณาการระหว่างแพทย์จีนกับแพทย์ปัจจุบัน

การรักษาของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์

การรักษาโดยการผ่าตัด

การผ่าตัดคือวิธีการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ในขั้นแรกๆ หากแบ่งตามขอบเขตในการผ่าตัดแล้วส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็นวิธีต่อไปนี้คือ การผ่าตัดไทรอยด์ออกทั้งหมด (Total thyroidectomy) การผ่าตัดไทรอยด์ออกเกือบทั้งหมด (Near-total thyroidectomy) การผ่าตัดไทรอยด์ออกส่วนใหญ่ (Subtotal thyroidectomy) การผ่าตัดไทรอยด์เพียงบางส่วน (Partial thyroidectomy) เป็นต้น

มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Medullary carcinoma ในระยะแรกก็สามารถลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองได้ อีกทั้งยังสามารถลามไปอวัยวะที่ไกลออกไปผ่านทางเลือด โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแนะนำว่า การผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Medullary carcinoma โดยพื้นฐานจะใช้วิธีผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมดและเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอทั้งสองด้านออก แต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Differentiated thyroid carcinoma โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ทั้งสองด้านออกทั้งหมดมากกว่า ซึ่งข้อดีของวิธีนี้คือ หลังจากการผ่าตัดจะไม่มีต่อมไทรอยด์เหลืออยู่ หลีกเลี่ยงการผ่าตัดรอบสองได้

การรักษาโดยเคมีบำบัด

มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Anaplastic thyroid cancer จะมีความรุนแรงมาก อาการจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและง่ายต่อการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงอย่างหลอดลม หลอดอาหาร เส้นประสาทบริเวณคอ และหลอดเลือด ดังนั้นแล้ว การรักษาโดยเคมีบำบัดโดยมากจะเป็นการรักษาเสริมหลังจากผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Poorly differentiated carcinoma และชนิด Undifferentiated carcinoma แต่กระนั้นผลการรักษาก็ไม่ค่อยดีมากนักและมีผลข้างเคียงมาก โดยปกติจะใช้ร่วมกับยาแพทย์จีนเพื่อลดผลข้างเคียงและยกระดับผลการรักษาให้ดีขึ้น

การรักษาโดยการฉายแสง

การฉายแสงเป็นหนึ่งในวิธีเสริมการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ การรักษาจะยึดตามอาการของผู้ป่วยแต่ละคนโดยแบ่งออกเป็นการฉายแสงภายในและการฉายแสงภายนอก ซึ่งสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดหรือรักษาร่วมกับการใช้ยาแผนจีน มะเร็งต่อมไทรอยด์แต่ละชนิดจะมีความไวต่อการฉายแสงที่แตกต่างกันมาก อย่างมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Undifferentiated carcinoma เมื่อรักษาด้วยการฉายแสงผลการรักษาในระยะสั้นจะค่อนข้างดี สามารถทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด ลดอาการกดทับและบรรเทาอาการปวด ส่วนมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Differentiated adenocarcinoma ไม่ไวต่อการฉายแสง ดังนั้นโดยปกติจะไม่ใช้วิธีนี้ในการรักษาเสริมทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

การรักษาโดยการฝังแร่

การรักษาโดยการฝังแร่เป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาหลังจากการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ให้หมดไป โดยปกติมักจะใช้กับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Differentiated thyroid carcinoma ที่ใช้วิธีผ่าตัดออกทั้งหมด โดยเฉพาะถ้ามีการลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง หลังจากผ่าตัดแล้วใช้การฝังแร่จะช่วยทำให้ผลการรักษามั่นคงและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดแบบบาดแผลเล็ก

การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดแบบบาดแผลเล็กเป็นวิธีการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้หลักการรักษาแบบตรงจุดโดยนำยารักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ฉีดเข้าไปจุดกำเนิดโรคโดยตรง จึงทำให้ยามีความเข้มข้นสูงและกระจายเข้าไปในเซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์ (thyroid follicular cells) ที่บวมโตได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมและลดปริมาณการไหลของเลือดในเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ที่มีอาการบวม และทำให้เซลล์มะเร็ง thyroid follicular cells แข็งตัว และถูกทำลายไป อีกทั้งเมื่อร่างกายมีการดูดซึมและฝ่อตัว ก็จะค่อยๆ ฟื้นตัวจนกลับมาเป็นปกติ ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพเหมือนกับการผ่าตัด

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวชี้ให้เห็นว่า การเลือกวิธีในการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์นั้นต้องยึดตามระยะการเป็นมะเร็งของผู้ป่วย ร่างกายผู้ป่วย การตอบสนองของผู้ป่วยและประวัติการรักษาที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้เป็นต้น


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน