การรักษามะเร็งช่องคลอด

สำหรับผู้หญิงแล้ว มะเร็งช่องคลอดเป็นโรคที่คุกคามสุขภาพจิตของพวกเธออย่างร้ายแรง ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวชี้ให้เห็นว่า การค้นพบตั้งแต่เนิ่นๆ ทำการตรวจและรักษาอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันมะเร็งช่องคลอด เนื่องด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การรักษามะเร็งในช่องคลอดจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะการผ่าตัด การฉายแสง และเคมีบำบัด แต่หากยังมีวิธีการรักษามะเร็งแบบใหม่ เช่น การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด การรักษาแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งได้รับความชื่นชมและความไว้วางใจจากผู้ป่วยจำนวนไม่น้อย ด้านล่างเป็นรายละเอียดแนะนำการรักษามะเร็งในช่องคลอด  


การรักษาโรคมะเร็งช่องคลอด

การรักษามะเร็งช่องคลอดที่ใช้ในปัจจุบัน

1. การผ่าตัด

ผู้ป่วยมะเร็งช่องคลอดระยะแรกบางคนสามารถเลือกการรักษาด้วยการผ่าตัด มะเร็งเยื่อบุผิวช่องคลอดสามารถทำการผ่าตัดเฉพาะจุดได้ ซึ่งอาจจะเป็นการผ่าตัดช่องคลอดบางส่วนหรือตัดออกทั้งหมด สำหรับโรคที่มีการลุกลามไปค่อนข้างมาก จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดช่องคลอดออกทั้งหมด รวมถึงสำไส้ตรงและกระเพาะปัสสาวะ (การผ่าตัดเอาอวัยวะออก) แต่การผ่าตัดค่อนข้างซับซ้อน อีกทั้งมีโรคแทรกซ้อนค่อนข้างสูง ผู้ป่วยมักจะรับไม่ไหว ด้วยเหตุนี้ ถ้าช่องคลอดมีอาการผิดปกติ จะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจและรักษา เพื่อรักษาเวลาที่มีค่าที่สุดในการรักษา

2. การรักษาด้วยการฉายแสง

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมะเร็งช่องคลอดระยะสุดท้ายและระยะแรกบางคนสามารถเลือกการรักษาด้วยการฉายแสง การฉายแสงประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การฉายแสงภายในและการฉายแสงภายนอก การฉายแสงภายใน สำหรับตำแหน่งที่ก่อให้เกิดโรคภายในช่องคลอดและการแพร่กระจายที่อยู่บริเวณใกล้ๆ ส่วนการฉายแสงภายนอก สำหรับส่วนที่มีการแพร่กระจายที่อยู่รอบๆ เนื้อร้าย รวมถึงการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง

3.การรักษาด้วยเคมีบำบัด

การรักษามะเร็งช่องคลอดด้วยเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว ทำให้ประสิทธิภาพไม่ปรากฏอย่างเด่นชัด ดังนั้นการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการฉายแสงร่วมกัน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา แต่เนื่องจากผลข้างเคียงมาก ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยจึงปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีนี้

นวัตกรรมใหม่ของการรักษามะเร็งช่องคลอด

1.การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดเหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งในช่องคลอดระยะแรก ระยะกลางและระยะสุดท้าย ลดอัตราการเกิดซ้ำให้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ยกระดับคุณภาพชีวิต ยืดอายุได้นานขึ้น การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดมีลักษณะพิเศษคือ ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นพิษ ได้รับการชื่นชมและความไว้วางใจจากผู้ป่วย

2.การรักษาแบบบูรณาการด้วยแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน

การรักษาแพทย์แผนจีนด้วยยาจีน สามารถเชื่อมโยงกับขั้นตอนการรักษาทั้งหมดของมะเร็งในช่องคลอด การรักษาแบบบูรณาการด้วยแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของยาแผนปัจจุบัน ยังช่วยลดผลข้างคียงรวมถึงปฏิกิริยาที่เป็นพิษจากการทำเคมีบำบัดและการฉายแสง ทั้งยังป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งช่องคลอดหลังการผ่าตัด การรักษาแบบบูรณาการด้วยแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันช่วยลดผลเสียต่อร่างกายที่มาจากการรักษาได้อย่างสูงสุด ทำให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการรักษา

ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนว่า เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งช่องคลอดก็อย่าพึ่งสิ้นหวัง ควรให้ความร่วมมือกับแพทย์เพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม จึงจะสามารถช่วยยืดอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน