การรักษามะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนังเป็นโรคมะเร็งร้ายที่เกิดบริเวณผิวหนัง เซลล์ที่พบมากที่สุดคือเซลล์มะเร็ง squamousและเซลล์มะเร็งแรกเริ่ม โรคมะเร็งผิวหนังได้ง่าย บริเวณส่วนสัมผัสต่างๆของร่างกาย สาเหตุที่นำไปสู่โรคมะเร็งผิวหนังนอกจาก X-ray และการแผ่รังสีความร้อน แสงแดดแล้วยังมีสาเหตุจาก สารหนูปิโตรเลียม ยางมะตอย น้ำมันดิบรวมถึงสารเคมีอื่น ๆ ที่มีสารก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ดังนั้นคนควรหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น หากเป็นเช่นนี้แล้วมีวิธีการรักษากี่ประเภท?

การรักษาโรคมะเร็งผิวหนังที่เหมาะสมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อวิทยาเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางกายภาพของผู้ป่วย เช่น อายุ เพศ สุขภาพร่างกายโดยรวม ก่อนทำการผ่าตัดควรให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ทางกายภาพวิทยาเพื่อหลีกเลี่ยงการกำเริบของโรค บางบริเวณสามารถประสบผลสำเร็จในการวางแผนและการคาดหวังเช่นรอบดวงตา รอบจมูก รอบบริเวณหู ที่มีอัตราการเกิดซ้ำสูงก็เป็นสิ่งจำเป็นในการเลือกการรักษาบำบัดที่สูงกว่า การทำการผ่าตัดของแผนกศัลยกรรมต้องคำนึงถึงรอยแผลหลังจากทำศัลยกรรม ประสิทธิภาพหลังการตัดออก

ควรพิจารณาสุขภาพร่างกายโดยรวมของผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนัง หากมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดหรือได้รับการบำบัดสารป้องกันเลือดแข็งตัว ควรเลือกวิธีการรักษาที่ไม่มีการสูญเสียเลือด เช่นการรักษาด้วยมีดความเย็น ฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสี การปลุกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ผู้สูงอายุที่มีร่างกายอ่อนแอ ผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งผิวหนังซึ่งผ่านการฉายรังสีเป็นเวลานาน บางครั้งทนไม่ไหว สามารถเลือกการรักษาตรงจุดด้วยการผสมผสานการแพทย์แผนจีนโบราณและแพทย์ตะวันตก

การรักษาโรคมะเร็งผิวหนัง

การรักษาโรคมะเร็งผิวหนัง

1.การรักษาด้วยมีดความเย็น

การรักษาด้วยมีดความเย็นเป็นวิธีที่ใช้“ความเย็น+ความร้อน”รักษาเนื้องอก เมื่อหัวเข็มปล่อยแอร์อาร์กอนอย่างรวดเร็วทำให้อุณหภูมิเนื้อเยื่อของก้อนมะเร็งติดลบ120 ℃ ~ 165 ℃ภายในสิบวินาทีก้อนเนื้อกลายเป็นลูกน้ำแข็ง เนื้อเยื่อที่อยู่ในก้อนน้ำแข็ง“หนาวและหิว” นอกจากนั้นแล้วยังขาดเลือดกับออกซิเจนทำให้เกิดสภาวะ“หิวตาย”สภาพอากาศอยู่ที่ลบ165 ℃ทำให้ เซลล์มะเร็งจะแข็งตัวตายไป หลังจากนั้นหัวเข็มจะปล่อยแอร์เฮเลียมออกมาอย่างรวดเร็วอุณหภูมิของก้อนมะเร็งจะสูงถึง20℃~40℃ ทำให้เซลล์มะเร็งแตกตายในทีสุดและเนื้องอกมะเร็งก็จะค่อยๆสลายไป นอกจากสามารถทำให้เนื้อเยื่อมะเร็งตายแล้วยังสามารถหยุดการทำลายเนื้อเยื่อที่ปกติได้เช่นกัน

2.ฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสี

มะเร็งเซลล์แรกเริ่มและเซลล์มะเร็ง squamous มีความไวต่อรังสีรักษามาก ควรให้ความมั่นใจก่อนทำการฉายรังสี ควรพิจารณาอายุของผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนัง เพศ ประวัติโรคมะเร็ง วิเคราะห์ทางกายภาพ การรักษาและกำเริบของโรค หลังจากนั้นจึงจะสามารถทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จ แร่ไอโอดีน125กัมมันตรังสีเป็นธาตุพลังงานนิวเคลียร์ชนิดหนึ่ง สามารถแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ระยะทางสั้น ๆ จากรังสีγเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง คุณสมบัติในการรักษาด้วยรังสีภายในเนื้องอก ทำให้มีคุณบัติเช่นเดียวกันกับการผ่าตัด

3.การปลุกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

การรักษาด้วยการปลุกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เป็นการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังรับภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านเซลล์มะเร็ง สามารถฆ่ามะเร็งได้โดยตรงหรือมีปฏิกิริยาจากภูมิคุ้มกันในการต่อต้านมะเร็ง ความหมายโดยตรงของการรักษาด้วยการปลุกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด คือ การรักษาแบบกรีน มีปฏิกิริยากับเลือดเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ในต่อมน้ำเหลืองและเซลล์พักตัว นอกจากนี้ยังสามารถทำลายและฆ่าเซลล์เนื้องอก ยั้บยั้งการเกิดซ้ำของเนื้องอกและการแพร่กระจาย มีข้อดีที่ไม่สามารถแทนที่ได้โดยสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัด ลดผลกระทบจากรังสีรักษาทำให้มึความหวังในการรักษา

4.การรักษาเฉพาะจุดด้วยการผสมผสานการแพทย์แผนจีนโบราณและแพทย์ตะวันตก

ผลดีจากการผสมผสานการแพทย์แผนจีนโบราณและแพทย์ตะวันตก ร่วมต้านมะเร็ง เสริมประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการรักษาด้วยด้านใดด้านเดียว ซึ่งผ่านการรักษาเฉพาะจุดที่บุกรุกน้อยโดยเทคโนโลยีที่มีเสถียรภาพ แม่นยำ ที่สามารถกำจัดและฆ่ามะเร็ง สามารถลดขอบเขตนื่องจากการรักษาที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ในขณะเดียวกัน การรวมกันของการแพทย์แผนจีนโบราณสามารถปรับความสมดุลและประคับประคองในการต้านมะเร็ง เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน