การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ทำให้ผู้ป
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ทำให้ผู้ป

เพิ่มมูลค่าบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็ง สมัยใหม่กวางโจว โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นโรงพยาบาลนานาชาติ โดยมีว...

รายละเอียด
สร้างความเชื่อมั่นในการต้านมะเร็งแล
สร้างความเชื่อมั่นในการต้านมะเร็งแล

ฉันเป็นผู้หญิงสุราบายาสามัญทั่วไป สามีของฉันในเดือนมิถุนายน 2011 ได้มีลักษณะอุจาระมีเลือดแบบฉับพลันปรากฏขึ้น มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ ด้านขว...

รายละเอียด
การเดินทางเพื่อสุขภาพประเทศจีนอันงด
การเดินทางเพื่อสุขภาพประเทศจีนอันงด

จังหวะความวุ่นวายของชีวิต แรงกดดันจากการทำงานอย่างมาก ทำให้พวกเราใส่เครื่องจองจำที่หนัก สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถูกโรคบุกรุกโจมตี โดยเฉพาะ...

รายละเอียด
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน