การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก ในปัจจุบันนี้ มีวิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่ การรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาแบบเคมีบำบัด และการรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นต้น วิธีการรักษาดังกล่าว สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดลงผลกระทบที่ได้รับจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ทำให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกาย และพ้นจากความวุ่นวายของโรคให้เร็วยิ่งขึ้น

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่แบบตั้งเดิม

๑. การรักษาด้วยการผ่าตัด

วิธีการแรกที่รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่เน้นย้ำวิธีการผ่าตัด และการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาก่อนการผ่าตัดก็เป็นวิธีการสำคัญ ซึ่งสามารถมีส่วนช่วยในการตัดเนื้องอกให้เรียบร้อยที่สุด ลดอัตราการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด และยกอัตราการเกิดมีชีวิตสูงขึ้น

๒. การรักษาแบบเคมีบำบัด

เกือบ 50% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอาการลามและฟื้นตัวเนื้องอกใหม่หลังการผ่าตัด ฉะนั้น ผู้ป่วยโรคในระยะสุดท้าย และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ล้วนก็ต้องมีการรักษาแบบเคมีบำบัดต่อไป ยกเว้นพวกผู้ป่วยที่ยังอยู่ในระยะแรก การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่แบบเคมีบำบัด เป็นวิธีการรักษาสำคัญอีกวิธีหนึ่งหลังการดำเนินศัลยกรรม

๒.๑ แผนการรักษาด้วยเคมีบำบัดแบบรวมผ่านทางหลอดเลือดดำ

แผนการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่แบบเคมีบำบัด มักจะถือ 5-FU เป็นหลัก พร้อมใช้กรดเตตระไฮโดรโฟลิค (tetrahydrofolic acid) เป็นสารควบคุม ซึ่งมีผลเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับจากสาร 5-FU

๒.๒ การรักษาแบบเคมีบำบัดด้วยการรับประทาน

การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบเคมีบำบัดด้วยการรับประทาน มีตัวยาสำคัญคือ ยากลุ่มfluoropyrimidine หลังจากยาตัวนี้ได้เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็น 5-fluoropyrimidine และเกิดผลต้านมะเร็ง วิธีการรักษาแบบเคมีบำบัดด้วยการรับประทาน มีข้อดี ได้แก่ ผลการรักษาสูง ผลซับซ้อนน้อย และมีความสะดวกในการให้ยา เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอายุสูง และการรักษาแบบที่บ้าน(ทานยาที่บ้าน) นอกจากนี้ วิธีการรักษาแบบเคมีบำบัดด้วยการรับประทาน ยังกลายเป็นแนวโน้มใหม่อีกแนวหนึ่งในวงการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

เทคโนโลยีใหม่ของการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ —— วิธีการรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

ภายใต้กระแสการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยศาสตร์ ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีข้อเลือกทางวิธีการรักษามากยิ่งขึ้น วิธีการรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นวิธีการที่ทันสมัย และสามารถลดลงความเสียหายทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ เทคโนโลยีการรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดยังเป็นผลงานดีเด่นในวงการแพทยศาสตร์ มีผลการรักษาดีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวชี้เห็นว่า การรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นวิธีการรักษาที่ถือระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เป็นพื้นฐาน และเซลล์ภูมิคุ้มกันที่นำมา สามารถบ่งชี้และต่อต้านเซลล์มะเร็งเป็นอย่างดี เซลล์ภูมิคุ้มกันพวกนี้ เป็นเหตุผลสำคัญที่เกิดผลในการรักษา ซึ่งอธิบายได้อีกว่า “เป็นวิธีที่นำเซลล์ของผู้ป่วย มารักษาโรคในตัวเอง”

เนื่องจากในสภาพเซลล์เนื้องอกได้เพิ่มขึ้นในร่างกายอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลต่อต้านการเติมโตของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ฉะนั้น วิธีการรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นวิธีโดยเพาะเลี้ยงเซลล์ภูมิคุ้มกันนอกร่างกาย แล้วนำกลับเข้ามาใช้ในร่างกายใหม่ เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างเป็นระบบ และป้องกันอาการลามของเนื้องอก

เนื่องจากการรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นวิธีการรักษามะเร็งแบบรอบตัว ไม่มีผลแทรกซ้อนที่ชัดเจนต่อร่างกาย และไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดในการรักษา ฉะนั้น ในสมัยปัจจุบัน การรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นวิธีการรักษาแบบเสริมที่มีความปลอดภัยสูง และมีผลประสิทธิภาพสูงที่สุด

ข้อได้เปรียบของการรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่แบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นวิธีที่กลั่นเซลล์ DC-CIK ออกมาจากผู้ป่วย แล้วเพาะเลี้ยงนอกร่างกาย และนำเซลล์กลับเข้าไปใช้ในร่างกายใหม่ สามารถปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกัน และเพิ่มความสามารถต้านมะเร็งของผู้ป่วย นอกจากนี้ เซลล์ CIK เป็นเซลล์ที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างเรียบร้อย และเป็นปัจจัยสำคัญที่บรรลุเป้าหมายในการรักษาอีกด้วย

ข้อได้เปรียบของการรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดมีสองข้อ ดังนี้

ข้อแรกคือ วิธีนี้ไม่ได้เป็นวิธีรักษาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่เป็นวิธีรักษาแบบรอบตัว และมีผลปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันเป็นอย่างดี

ข้อรองลงมา คือ เซลล์ CIK ที่นำมาใช้ในการรักษานี้ สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในร่างกายให้อย่างเรียบร้อย และมีผลป้องกันอาการเนื้องอกลามและเป็นซ้ำอีกด้วย

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน