ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ

ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំបង្កគ្រោះថា្នក់ដល់អ្នកជម្ងឺយ៉ាងខ្លាំង។ បច្ចុប្បន្នអ្នកជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំអាចឆ្លងកាត់ការវះកាត់ ការព្យាបាលតាមវិទ្យុសកម្ម តាមបែបគីមី ការព្យាបាលដោយការលើកកំពស់មុខងារប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ-ល-មកបង្កើនគុណភាពរស់នៅរបស់អ្នកជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៅដល់ពួកគេ ធ្វើអោយអ្នកជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំអាចជាសះស្បើយកាន់តែឆាប់រហ័ស ដោយហេតុនេះហើយបានជួយអោយអ្នកជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំជៀសផុសពីទុក្ខលំបាកនៃជម្ងឺនេះកាន់តែលឿន។

ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ

ការព្យាបាលតាមបែបបុរាណរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ

1. ការវះកាត់

ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំជាចំបងដាច់ខាតត្រូវធ្វើការវះកាត់ចោល ហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការរួមផ្សំព្យាបាល និង ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្ត តាមវិទ្យុសកម្ម-ល-នៅមុនពេលវះកាត់ជាជំនួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការវះកាត់ចោល កាត់បន្ថយអត្រាលាប់ឡើងវិញក្រោយការវះកាត់ និងអាចពន្យាអាយុជីវិត។

2. ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្ត

អ្នកជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំភាគច្រើននៅក្រោយការវះកាត់តែងកើតមានការរាលដាល និង លាប់ឡើងវិញ។ ក្រៅពីអ្នកជម្ងឺដំណាក់កាលដំបូងខ្លះ អ្នកជម្ងឺដំណាក់កាលចុងក្រោយ និង អ្នកជម្ងឺក្រោយការវះកាត់ត្រូវតែទទួលការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្ត។ក្រៅពីកាព្យាបាលដោយការវះកាត់ គឺការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្តជាវិធានការព្យាបាលសំខាន់មួយក្នុងការព្យាបាលជាស៊េរីរួមផ្សំគ្នា។

(1)គំរោងការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្តទៅលើសរសៃឈាមខ្មៅពេញទាំងសារពាង្គកាយ

គំរោងការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្តលើមហារីកពោះវៀនធំសំខាន់ប្រើសារធាតុ5-FUជាគោល។ សារធាតុដែលមានឈ្មោះថាTetrahydrofolate ប្រើជាសារធាតុសំរួល សំរាប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់សារធាតុថ្នាំ5-FU។

(2)ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្តដោយលេបថ្នាំ

ការព្យាបាលមហារីកពោះវៀនធំតាមបែបគីមីសាស្រ្តដោយលេបថ្នាំសំខាន់មានថ្នាំ ៖ថ្នាំដែលឈ្មោះថាFluoropyrimidine prodrug ។ ក្រោយពីលេបចូលហើយ មួយដងជាពីរដង វារំលាយជា5 - fluorouracil ហើយបញ្ចេញនូវកំលាំងប្រឆាំងមហារីក។ ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្តដោយលេបថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត ផលប៉ះពាល់តិច ងាយស្រួលអោយថំា្ន អាចពិនិត្យតែម្តងម្កាលបានហើយ ស័ក្តសមដល់អ្នកជម្ងឺមហារីកដែលមានវ័យកណ្តាល និង អ្នកមានក្រុមគ្រួសារប្រើប្រាស់ វាកា្លយជាការព្យាបាលមានឥទ្ធិពលថ្មីមួយដែលជាជំនួយព្យាបាលមហារីកពោះវៀនធំ។

បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលថ្មីក្នុងការព្យាបាលមហារីកពោះវៀនធំ——ការព្យាបាលដោយការលើកកំពស់មុខងារប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ

ស្របតាមការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាពេទ្យ អ្នកជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំមានជម្រើសកាន់តែច្រើន បច្ចេកវិជ្ជាថ្មីការព្យាបាលតាមការលើកកំពស់មុខងារប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយបានកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកជម្ងឺដោយការព្យាបាលបានយ៉ាងច្រើន។ ការព្យាបាលតាមការលើកកំពស់មុខងារប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយជាលទ្ធផលសំរេចដ៏ប្រសើរនៃជំនាញព្យាបាលជាន់ខ្ពស់ក្នុសម័យបច្ចុប្បន្ន។ ចំពោះការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមានប្រសិទ្ធភាពគួរអោយកត់សំគាល់។

អ្នកជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យកា្វងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបង្ហាញថា៖ ការព្យាបាលតាមការលើកកំពស់មុខងារប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយមានប្រភពមកពីប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយក្នុងសារពាង្គកាយមនុស្ស។ ចំពោះកោសិកាមហារីក វាមានកោសិកាការពាររាង្គកាយអាចសា្គល់ និង បង្រ្កាបមុខងារមហារីកបាន។ ឆ្លងកាត់កោសិកាប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយនឹងឈានទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺមហារីក។ នេះហើយជាទ្រឹស្តីដែលគេនិយាយថា ៖ ប្រើកោសិកាក្នុងខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងទៅបង្រ្កាបជម្ងឺខ្លួងឯង(ប្រើពឹសបង្រ្កាបពឹស) មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងមិនអោយវារីកសាយភាយ និង ផ្លាស់ទីបានឡើយ។ ដោយសារតែត្រូវព្យាបាលមហារីកដោយការព្យាបាលប្រព្រឹត្តទៅលើសារពាង្គកាយទាំងអស់ដូចនេះមិនសូវមានផលប៉ះពាល់ ក្នុងការព្យាបាលគ្មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាស់ដែរ នេះហើយជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វា។ ការព្យាបាលដោយកោសិកាប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយជាវិធីព្យាបាលជំនូយដែលមានប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។

អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាលដោយការលើកកំពស់មុខងារប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ

ការព្យាបាលដោយការលើកកំពស់មុខងារប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយសំខាន់គឺឆ្លងកាត់ការបូមយកកោសិកាប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយក្នុងសារពាង្គកាយអ្នកជម្ងឺ(DC-CIK) យកមកក្រៅសារពាង្គកាយចិញ្ចឹមបណ្តុះវាហើយបញ្ចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយវិញ ហើយវាចូលទៅកែតម្រូវមុខងារប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយក្នុងរាងកាយអ្នកជម្ងឺ បង្កើនកំលាំងប្រឆាំងជម្ងឺ។ សំខាន់ជាងគេគឺ កោសិកាCIK អាចសំលាប់ចោលកោសិកាមហារីកក្នុងខ្លួនមនុស្សយ៉ាងសា្អត ទីបំផុតឈានដល់គោលដៅនៃការព្យាបាលមហារីក។

អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាលដោយការលើកកំពស់មុខងារប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយសំខាន់សំដែងឡើងតាម2ផ្នែក ៖

ជាដំបូងការព្យាបាលដោយកោសិកាប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយជាការព្យាបាលប្រព្រឹត្តទៅទូទាំងសារពាង្គកាយ វាបង្កើនមុខងារប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយពេញសារពាង្គកាយ មិនមែនត្រឹមតែមួយផ្នែកណាប៉ុណ្ណោះទេ។

បន្ទាប់មកការព្យាបាលដោយកោសិកាប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយសំលាប់មហារីកបានយ៉ាងទូលំទូលាយ វាមានប្រសិទ្ធភាពសំអាតកោសិកាមហារីកក្នុងរាងកាយបានសា្អតល្អ ដូចនេះវាបានការពារមិនអោយអ្នកជម្ងឺកើតមានការលាប់ឡើងវិញ ឬ ដុំសាច់ផ្លាស់ទីឡើយ។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ