ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត

មហារីកអណ្តាតគឺជាមហារីកប្រភេទកាចមួយប្រភេទដែលកើតនៅលើអណ្តាត។ រូបសណ្ឋានមហារីកអណ្តាតចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺ (2/3ផ្នែកខាងមុខនៃអណ្តាត) និង មហារីកអណ្តាតដែលកើតនៅ1/3ផ្នែកខាងគល់នៃអណ្តាត។ រូបសណ្ឋានមហារីកអណ្តាតគឺសំដៅលើមហារីកមាត់ ចំណែកមហារីកផ្នែកគល់នៃអណ្តាតគឺសំដៅលើមហារីកផ្នែកបំពង់ក។ ចំណែកឯដំណើរការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាតបានពិតត្រឹមពិតបា្រកដនោះត្រូវចាំចាច់យោងទៅតាមវិធីសាស្ត្រក្នុងការពិនិត្យមួយចំនួនដូចខាងក្រោម។

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត

ការពិនិត្យមហារីកអណ្តាតក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ

ការពិនិត្យមហារីកអណ្តាតគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នូវផ្នែកណាមួយ និង ផ្នែកក និង ស្ថានភាពរាង្គកាយទាំងមូល។

1. ជាលិកាមហារីក ៖ ផ្នែកខ្លះមានដុំសាច់ហើម ឬដំបៅគឺជាការបង្ហាញឱ្យឃើញក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុត។ ភាគច្រើនផ្នែកខាងក្រៅរបស់ដុំមហារីកលេចចេញនូវដំបៅរលួយ ឡើងក្រមរ ឬមានចេញឈាម។ ដុំមហារីកនោះឡើងរឹង អសកម្មភាព តែងតែចេញឈាម។ ដោយសារតែដុំមហារីកនោះឡើងរលួយក៏បណ្តាលឱ្យមានធុំក្លិនស្អុយនៅក្នុងមាត់។ មានអ្នកជម្ងឺមួយចំនួនសកម្មភាពអណ្តាតរបស់ពួកគាត់មានឧបសគ្គ។

2. ខាងក្រោមចង្ការ និង ក ហើមកូនកណ្តុរ ៖ មហារីកអណ្តាតវិវត្តន៍ទៅដល់កំរិតមួយដ៏ជាក់លាក់ វាតែងតែកើតមានការរាលដាលហើមកូនកណ្តុរដល់ខាងក្រោមចង្ការ និង ផ្នែកក កូនកណ្តុរហើមនោះឡើងរឹង រីឯអ្នកជម្ងឺដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរកូនកណ្តុរឡើងរលួយ និងដំបៅក្លាយទៀតផង។

ការពិនិត្យមហារីកអណ្តាតតាមវិទ្យុសកម្ម

មហារីកអណ្តាតភាគច្រើនមានទីតាំងនៅ2/3នៃផ្ទៃខាងមុខគែមអណ្តាត ក្នុងនោះមានដូចជាកំពូលនៃអណ្តាត ខ្នងអណ្តាត និងគល់អណ្តាត-ល- ទាំងអស់នេះជាទូទៅក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រងាយនឹងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ ក្នុងផ្នែកថតពិនិត្យបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលទំហំនៃដុំមហារីកបានបំពានយ៉ាងច្បាស់លាស់ និង នៅពេលស្ថានភាពកូនកណ្តុរមានការរាលដាល។ជ្រើសរើសMRI ការស្គេនត្រូវបានគេធ្វើឡើងតាមរយៈប្លង់ Coronal, Axial និង Sagittal។ ប្លង់ដែលបង្ហាញរូបបានច្បាស់ជាងគេគឺប្លង់Sagittal ដែលវាអាចបង្ហាញឱ្យយើងឃើញច្បាស់ពីស្រទាប់ភ្នាសកោសិកា និងស្រទាប់ខាងក្រោមវាផ្សេងៗទៀត។ CTបង្ហាញពីការរុករានរបស់មហារីកទៅលើឆ្អឹងចង្ការ ឆ្អឹងភ្ជាប់អណ្តាតមានភាពច្បាស់ជាងMRI។ចំណែកCT ប្រភេទ Multislice CTក៏អាចបង្ហាញពីរូបភាពរបស់ទីតាំងដុំមហារីកបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែរ។

រូបភាពនៅក្នុងហ្វីលថតកាំរស្មីនៃជម្ងឺមហារីកអណ្តាតបានបង្ហាញថា ៖ 1. ក្រអូមមាត់តូច រូបរាងមានការប្រែប្រួល ខាងក្នុងអណ្តាតនិងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមានការផ្លាស់ទី ដាច់រលាត់ និង របួស។ 2. អណ្តាតកើតដុំគីស ៖ CTស្គេនបានបង្ហាញ ឬ បញ្ចាំងនៅមានកំរិតខ្សោយ។ ចំណែកឯMRI ត្រូវបានបង្ហាញនូវរោគសញ្ញាជម្ងឺ T1 និង T2 ជាទូទៅក្រោយពេលដែលបង្កើនកំលាំងទៅកាន់តែធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើង។ 3. មហារីកអណ្តាតដំណាក់កាលចុងក្រោយធ្វើឱ្យបរិវេណមានការរាលដាល ៖ មហារីកអណ្តាតដំណាក់កាលចុងក្រោយអាចរាលដាលដល់ខាងក្រោមមាត់ ឆ្អឹងក ឆ្អឹងភ្ជាប់អណ្តាត។ 4. កូនកណ្តុររីកធំ ៖ មហារីកអណ្តាតផ្នែកខាងមុខនៃអណ្តាតភាគច្រើនមានការរីករាលដាលដល់ក និង ចង្កាខាងក្រោម។ ផ្នែកមួយនៃមហារីកអណ្តាតអាចរាលដាលដល់ចង្កាខាងក្រោម ឬ កហើមកូនកណ្តុរតែម្តង។ គល់នៃមហារីកអណ្តាតមិនត្រឹមតែរាលដាលដល់ឆ្អឹងថ្គាម ឬ កឡើងកូនកណ្តុរប៉ុណ្ណោះទេ កូនកណ្តុរនោះវាថែមទាំងអាចរាលដាលដល់សរសៃភ្ជាប់នឹងអណ្តាតនឹងបំពង់ក។ 5. រាលដាលទៅកន្លែងផ្សេងៗ ៖ មហារីកអណ្តាតរាលដាលកាន់តែឆាប់អត្រាក៏កាន់តែឆាប់ដែរ ជាទូទៅការរាលដាលទៅផ្នែកផ្សេងៗនោះគឺផ្នែកសួតតែម្តង។

ការពិនិត្យមហារីកអណ្តាតនៅទីពិសោធន៍

ការពិនិត្យមហារីកអណ្តាតនៅទីពិសោធន៍បានប្រើក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាតនៃដុំមហារីកមានបង្ហាញមានដូចជា p53、c-myc និងTelomerase-ល- កំរិតសំនួនសេចក្តីនៃការធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមសារធាតុប៉ុន្មានប្រភេទនេះ វាជាជំនួយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាតដំណាក់កាលដំបូង ស្របពេលនោះដែរ ការធ្វើការស្រាវជ្រាវ R-70ចំពោះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាតក៏មានគុណសម្បត្តិល្អប្រសើរដែរ។

អ្នកជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានរំលឹកថា ៖ មហារីកអណ្តាតប្រសិនបើជួបប្រទះភ្លាមៗ ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលអាចកាន់តែល្អប្រសើរ ប្រសិនបើមាត់ និង ដើមករបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាមិនស្រួលត្រង់ណាមួយ គួរតែទៅទទួលការពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្តង់ដាឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ