ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
កោសិការNKប្រឆាំងភាពចាស់ និងថ្វើឲ្យយើងត្រឡប់ទៅរកភាពវ័យក្មេងវិញ

កោសិការNK, កោសិការប្រឆាំងមហារីក,ព្យាបាលជម្ងឺមហារីក, ប្រឆាំងនឹងភាពចាស់, មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក

១ -អ្វីជាកោសិកាNK?

កោសិកាNK ស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស៊ាំរបស់មនុស្ស ហើយវាបានដើរតួរនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបំផ្លាញ កោសិការមហារីក កោសិការដែលចាស់ៗនិងខូច។ កាលណាកោសិកាNK ដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សមានការខ្វះខាត វាធ្វើឲ្យអត្រានៃការកើតជម្ងឺមហារីកមានការកើនឡើង ដូចនេះការបង្កើនកោសិកាNK និងប្រសិទ្ធភាពរបស់វា ពិតជាមានសារៈសំខាន់សំរាប់ការពារ និង ប្រឆាំងនិងជម្ងឺមហារីក ក៏ដូចជាជម្ងឺផ្សេងៗទៀតផងដែរ។

ដោយសារតែកោសិកាNK នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានបរិមាណតិច ដូចនេះមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក បានជ្រើសរើសបច្ចេកទេសព្យាបាល តាមបែបកោសិកាNK ដោយជ្រើសរើសយកការព្យាបាលពិសេសតាមរយៈការចញ្ចឹមកោសិកាNK នៅខាងក្រៅខ្លួនមនុស្ស ដែលអាចឲ្យកោសិការកើនឡើងច្រើនជាងមុនពី២៥០ដងទៅ១០០០ដង រួចទើបយកកោសិកាNK ដែលបានចញ្ចឹមទាំងនេះចាក់បញ្ចូលត្រឡប់ទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សវិញ។ នេះជាវិធីសាស្ត្រព្យបាលដែលមានភាពសាមញ្ញ មានសុវត្ថិភាព ថែមទាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រឆាំងជម្ងឺមហារីក និងវិលទៅរកភាពវ័យក្មេងផងដែរ។

២- កោសិកាNK គឺជាអំណោយដ៏សំខាន់សម្រាប់នារីទាំងអស់គ្នាដែរចង់បានសម្រស់ស្ថិតថេ និងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពវ័យក្មេង

កោសិការNK គឺជាកោសិកាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការវាយលុកនឹងកោសិការចាស់ៗ ដែលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស បានយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត។ កោសិការNK មានចំនួន១០% ទៅ១៥% នៃការរាប់ចំនួន Lymphocyte នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលមានសុខភាពធម្មតា។ វត្តមានរបស់កោសិកាNK គឺមានតួនាទី សម្លាប់កោសិការចាស់ៗ លើសពីនេះទៅទៀត កោសិការNK មានតួនាទីវាយប្រហារធាតុបង្ករជម្ងឺផ្សេងៗ ដែលចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស ធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អ។

កោសិការNK អាចបង្កើនភាពស៊ាំនៃរាង្គកាយ និងកម្ចាត់ចោលនូវកោសិការចាស់ៗ និងកោសិការដែលខូចផងដែរ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ កោសិការNK ក៏មានមុខងារកែតម្រូវប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទមានតុល្យភាព ភាពវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពវ័យក្មង និងបង្កើនអាយុសង្ឃឹមរស់របស់មនុស្សផងដែរ។

កោសិការNK គឺជាអ្នកកម្ចាត់កោសិការចាស់ៗដ៏ប៉ិនប្រសព្វ

កោសិការដែលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ៗ កំពុងតែវិវត្តន៍ទៅកាន់ភាពចាស់គ្រប់វិនាទី ហើយកោសិការដែលចាស់ៗ នឹងបញ្ចេញនូវធាតុជាក់លាក់នៃកោសិការរបស់ខ្លួន ពេលនោះកោសិការNK នឹងឆ្លងកាត់ការទទួលស្គាល់ធាតុជាក់លាក់ទាំងនេះនឹងបែងចែកថាតើកោសិការណាមួយជាកោសិការចាស់ៗ ណាមួយជាកោសិការធម្មតា នៅពេលកោសិការចាស់ៗត្រូវបានកំណត់ដោយកោសិការNK ហើយនោះ ពេលនោះកោសិការNK នឹងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកបោសសំអាត និងកម្ចាត់កោសិការចាស់ៗ និងធានាថាមុខងារផ្សេងៗដែលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមិនត្រូវរងការប៉ះពាល់ដោយកោសិការចាស់ៗ តាំងនេះនោះទេ។

៣-ហេតុអ្វីបានជាកោសិការNK អាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងត្រឡប់ទៅរកភាពវ័យក្មេងបាន?

កោសិការមួយដែឡចាស់ អាចធ្វើឲ្យកោសិការដែលនៅជុំវិញវិវត្តន៍ទៅជាចាស់តាមវាដែរ ដោយតាមរយៈការបញ្ជូនព៌តមានផ្សេងៗ។ កាលណាកោសិការចាស់ៗមានបរិមាណច្រើនអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការរំលាយអាហារធម្មតានសរាង្គកាយ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះ នូវមុខងារសិរីរាង្គផ្សេងៗដែលបង្ករឲ្យមានភាពទ្រុឌទ្រមនៃសុខភាព។ ការចាក់បញ្ចូលនូវកោសិការNK ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន អាចមានប្រសិទ្ធភាពរហ័សក្នុងការកំចាត់នូវប្រត្តិបត្តការនៃ មូលេគុលទាំនេះ ទន្ទឹមនឹងនេះ វាក៏អចជំរុញកោសិការSteam Cell ធ្វើឲ្យសិរីរាង្គកាយយើងអាចបង្កើតកោសិការNK បានច្រើនដោយខ្លួនឯង អាចការពារសិរីរាង្គកាយក្នុងការប្រឆាំងនឹង ភ្នាក់ងារបង្ករមេរោគផ្សេងៗបាន។

៤- កោសិការNK និងកោសិការចាស់ៗ

កោសិការNK ប្រយុទ្ធប្រឆាំងបិងកោសិការចាស់ៗមានវិធីសាស្ត្រ៣ធំៗ

១-បំផ្លាញកោសិការមហារីកដោយផ្ទាល់៖ បញ្ចេញនូវសារធាតុពុលសម្លាប់កោសិការមហារីកដោយផ្ទាល់

២-ដំណើរការដូចកុងតាក់ក្នុងការសម្លាប់កោសិការមហារីក៖ គឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយ Receptor ដើម្បីឲ្យកោសិការមហារីកស្លាប់។

៣-ទប់ស្កាត់ការផ្គត់ផ្គងសារធាតុចញ្ចឹមទៅកាន់កោសិការមហារីក៖ ប្រើប្រាស់ IFN-Y ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបញ្ចូលសារធាតុចញ្ចឹមទៅកាន់កោសិការមហារីក ធ្វើឲ្យកោសិការមហារីកឃ្លានស្លាប់។

៥- ប្រសិទ្ធភាពនៃកោសិការ NK

ក្នុងការប្រឆាំងទប់ទល់ទៅនឹងការវិវត្តន៍ទៅរកភាពវ័យចាស់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់មនុស្សមានភាពចុះខ្សោយអាស្រ័យទៅតាមអាយុកាលរបស់មនុស្សទាំងនេះបណ្តាលឲ្យកោសិការចាស់ៗនៅក្នុងខ្លួន មានការកើនឡើង សិរីរាង្គផ្សេងៗវិវត្តន៍ទៅជាចាស់ ស្បែកមានភាពស្ងួត ភាពយឺតនៃស្បែកថយចុះ មានភាពជ្រីវជ្រួញ កម្លាំងកាយនិងស្មារតីថយចុះ។ ប៉ុន្តែ កោសិការ NKអាចកម្ចាត់កោសិការចាស់ៗបានយ៉ាងលឿន ជម្រុញបញ្ហាការលំបាកនៃការរំលាយអាហារ ពន្យាភាពចាស់ វិលត្រឡប់ទៅភាពវ័យក្មេងវិញ។

a) បង្កើនប្រព័ន្ធស៊ាំនៃសារពាង្គកាយ ជុំរុញឲ្យមុខរបួសរួមតូច និងជាស្បះស្បើយបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

b) ជំរុញឲ្យមានការបណ្តុះកោសិការថ្មីៗនៃសារីរាង្គ ពន្យាភាពចាស់នៃសេរីរាង្គ។

c) សេរីរាង្គនីមួយៗហាក់បីដូចជាមានការផ្លាស់ប្តូថ្មី។

d) ជុំរុញនូវការចងចាំ កាពារជម្ងឺចាស់វង្វេង ពង្រឹងស្មារតី

e) ជុំរុញប្រព័ន្ធមេតាបូលីត បង្កើនកំលាំងរាងកាយនិងស្មារតី

f) កែតម្រូវបញ្ហាជម្ងឺសើរស្បែកនាៗ ធ្វើឲ្យស្បែកមានភាពស្រស់ថ្លា ទន់រលោងនិង ក្មេងជាងវ័យ។

g) បង្កើនកម្លាំងសមត្ថភាពផ្លូវភេទ លោកកំពស់គុណភាពនៃជីវិត។

h) ធ្វើឲ្យអ្នកជម្ងឺសំរាន្តបានស្រួល។

៦- លក្ខណៈព្យាបាលនៃកោសិការ NKក្នុងការប្រឆាំងនិងភាពចាស់ ធ្វើឲ្យយើងត្រឡប់ទៅភាពវ័យក្មេងវិញ

1. ៩០%នៃការកេងរបស់អ្នកជម្ងឺនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់

2. ៩៥%នៃកម្លាំងស្មារតី និងរាង្គកាយរបស់អ្នកជម្ងឺមានការកើនឡើងហាក់បីដូចជាវិលទៅរកវ៏យក្មងវិញ។

3. ៩៥%នៃកម្លាំងផ្លូវភេទបុរសមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់។

4. ៩៥%នៃជម្ងឺរលាករោគស្ត្រីមានការរលាយបាត់ ជម្ងឺរ៉ាំរៃមានភាពធូរស្រាល រដូវរបស់ស្រ្តីវិលត្រឡប់ទៅធម្មតាវិញ។

5. ៩៥%នៃស្បែក មានការប្រែប្រួលគូរឲ្យកត់សម្គាល់ ម៉ត់ហើយរលោង ភាពជ្រីវជ្រួញមានការថយចុះ។

6. ៨៥%នៃខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់។

7. ៨៧%នៃជម្ងឺរបកស្បែកមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់។

8. ៨៧%នៃសក់ស្កូវបានដុះថ្មីនូវសក់ខ្មៅវិញ។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ