ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់

យោងតាមការពាក់ព័ន្ធនៃការស្រាវជ្រាវរបស់មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបយើងខ្ញុំបង្ហាញថា៖ អត្រាកើតជំងឺមហារីកសុដន់មានទៅដល់១០%នៃអត្រាជំងឺដែលកើតក្នុងសារពាង្គកាយមនុស្សសរុប ជាអ្នកបំផ្លាញ និង ជាសត្រូវធំបំផុតរបស់នារី ។ ប៉ុនែ្តស្រ្តីភាគច្រើនមិនយល់ពីជំងឺមហារីកសុដន់នេះឡើយ នាំអោយមិនមានការព្យាបាលទាន់ពេលវេលា ធើ្វអោយខកខានឱកាសព្យាបាលដ៏ល្អ។ ដូចនេះ តើមានវិធីធើ្វរោគវិនិច័្ឆយដូចមេ្តចខ្លះដើម្បីអោយដឹងថាមានជំងឺមហារីកសុដន់នោះ?

រោគវិនិច័្ឆយជំងឺមហារីកសុដន់

វិធីក្នុងការធើ្វរោគវិនិច័្ឆយជំងឺមហារីកសុដន់

១.ការធើ្វរោគវិនិច័្ឆយតាមរលកសំលេងបង្ហាញរូបភាព៖ វិធីនេះអាចពិនិត្យឃើញសា្ថន

ភាពដូចជា ទំរង់រូបរាង ព្រំខណ្ឌ ទំរង់ មានដុំសាច់រឺអត់ លក្ខណ៍(ប្រភេទពក រឺ រឹង) អាចផ្តល់ឯកសារគួរអោយទុកចិត្តចំពោះការវិភាគដុំសាច់កាច រឺ ស្លូត។ វិធីនេះមានអត្រាអព្យាក្រិត

ពី៨០ទៅ៨៥%ចំពោះអ្នកជំងឺមហារីកសុដន់ដែលមានអាយុ៣០ឆ្នាំ។ កោសិកា មហារីកបានរាលដាលដល់ប្រព័ន្ធសរីរាង្គនៅជុំវិញ ហើយបំលែងជាសំលេងផ្តុំគ្នាជាក្រុមត្រលប់ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយ មានរូបភាពដូចជា ទ្រង់ទ្រាយសុដន់ដែលមានលក្ខណៈប្រក្រតីត្រូវបំផ្លាញ និង ស្បែកនៃបំនែកដុំកោសិកាខ្លះឡើងក្រាស់ រឺផតចុះ។ ទាំងនេះសុទ្ធតែជាឯកសារយោងការធើ្វរោគវិនិច័្ឆយសំខាន់ៗនៃជំងឺមហារីកសុដន់។ ការធើ្វរោគវិនិច័្ឆយតាមរលកសំលេងបង្ហាញរូបភាពគ្មានផលប៉ះពាល់ឡើយ អាចប្រើបា្រស់ម្តងហើយម្តងទៀត។

២. ការធើ្វរោគវិនិច័្ឆយតាមកំដៅរូបភាព ៖ ប្រើបា្រស់កំដៅស្រទាប់លើនៃរូបភាពមកបែងចែក។ ដោយកោសិកាមហារីកលូតលាស់លឿន សសៃឈាមកើនឡើងច្រើន សីតុណ្ហភាពរបស់ដុំសាច់កើនឡើងខ្ពស់ ខណៈនោះកំដៅស្រទាប់លើនៃប្រព័ន្ធសរីរាង្គមានបរិមាណខ្ពស់ ហើយគេប្រើបា្រស់ភាពប្រែប្រួលបែបនេះមកធើ្វរោគវិនិច័្ឆយ។ ប៉ុនែ្តវិធីនេះខ្វះភាពអព្យាក្រិតលើរូបភាព ផ្នែកកំដៅមិនប្រក្រតី និង ដុំសាច់មានលក្ខណៈមិនស៊ីគ្នា ធើ្វឲ្យការធើ្វរោគវិនិច័្ឆយមិនសូវត្រឹមត្រូវ ហើយប៉ុន្មានឆំា្នមកនេះត្រូវបានគេកាត់បន្ថយការប្រើបា្រស់បនិ្តច។

៣. ការធើ្វរោគវិនិច័្ឆយតាមបែបCT៖ ត្រូវបានគេប្រើបា្រស់ក្នុងការកំនត់កនែ្លងមុនការធើ្វតេស្តពិនិត្យមើលភាពប្រែប្រួលនៃសុដន់ដែលមិនអាចប៉ះពាល់បាន បែងចែកដំណាក់កាលជំងឺមហារីកសុដន់មុនពេលវះកាត់ ពិនិត្យផែ្នកខាងក្រោយសុដន់ ផែ្នកក្លៀក និងក្រពេញទឹករងៃក្នុងសុដន់ថាតើមានហើមរឺអត់ ជាជំនួយក្នុងការកំនត់ផែនការព្យាបាល។

៤. ការធើ្វរោគវិនិច័្ឆយតាមគំនូសសញ្ញាដុំសាច់មហារីក៖ ក្នុងដំណាក់កាលប្រែប្រួលនៃមហារីក ដោយមានលក្ខណៈសិ្ថតក្នុងកោសិកាមហារីក ឬ ក្នុងសារធាតុរាវដើមមានការ

កកើតនៃកោសិកាមហារីក រីករាលដាល សាយភាយសារធាតុប្រព័ន្ធកោសិកា ហើយប្រឆាំងនឹងអង្គធាតុទោល អង់ស៊ីម អរម៉ូន ឬ សារធាតុដុតរំលាយអាហារ-ល-។ ទាំងនេះជាគំនូសសញ្ញាដុំសាច់មហារីក។ វិធីពិនិត្យមាន ៖ សារធាតុCEA ប្រូតេអ៊ីនដែលដឹកនាំសារធាតុដែក,សារធាតុMonoclonal antibodies-ល-។

៥. ការធើ្វរោគវិនិច័្ឆយតាមប្រព័ន្ធសរីរាង្គមានជីវិត(ការធើ្វតេស្តឈាម)៖ ជំងឺមហារីកសុដន់ត្រូវមានការកំនត់ធើ្វរោគវិនិច័្ឆយច្បាស់លាស់ជាមុនសិនទើបអាចចាប់ផ្តើមព្យាបាល

។ បច្ចុប្បន្នថ្វីត្បិតតែមានការធើ្វរោគវិនិច័្ឆយច្រើនប្រភេទ តែការធើ្វតេស្តឈាមជាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចពិនិត្យមើលមូលហេតុជំងឺបានសុក្រិតជាងគេ។

(១)ការធើ្វតេស្តឈាមតាមការចាក់ម្ជុល ៖ វិធីនេះមានភាពសាមញ្ញ រហ័ស សុវតិ្ថភាពអាចប្រើជំនួសផ្នែកខ្លះនៃការច្រឹបយកសាច់មហារីក អត្រាភេទឈ្មោលខ្ពស់ពី៨០-៩០%អាចយកជាការពិនិត្យការពារមហារីកផងដែរ។ ប្រសិនបើធើ្វរោគវិនិច័្ឆយមុនវះកាត់បង្ហាញជាដុំសាច់ប្រភេទកាច និង របាយការណ៍សិក្សាបង្ហាញជាដុំសាច់ប្រភេទស្លូត ឬ សិ្ថតក្នុងលក្ខណៈសង្ស័យ នោះត្រូវជ្រើសយកការធើ្វតេស្តឈាមតាមវះកាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ការវិនិច័្ឆយអោយកាន់តែច្បាស់លាស់។

(២)ការធើ្វតេស្តឈាមតាមការកាត់យក ៖ ដោយហេតុតែវិធីនេះអាចធើ្វអោយដុំកោសិការីករាលដាល ដូចនេះជាធម្មតាមិនគាំទ្រអោយប្រើវាឡើយ។ តែដោយមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយត្រូវការពិនិត្យប្រភេទជំងឺទើបគេពិចារណាប្រើបា្រស់។

(៣)ការធើ្វតេស្តឈាមតាមការកាត់ចោល ៖ គឺជាការធើ្វតេស្តកាត់ចោលដុំសាច់ និង សរីរាង្គរាងនៅជុំវិញ នៅពេលដែលកាត់ចោលដុំសាច់កាច។ ជាធម្មតាត្រូវការព្រំដែនយ៉ាងតូច១ស.ម ពីដុំសាច់ដើម្បីធើ្វការវះកាត់បានពេញលេញ។

តើគេអាចធើ្វរោគវិនិច័្ឆយជំងឺមហារីកសុដន់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាខ្លះ?

១.ការត្រួតពិនិត្យពេលងូតទឹក

ពេលងូតទឹក យកសាប៊ូប៉ាតលើផៃ្ទទ្រូង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យ។ ពេលពិនិត្យ យកដៃមា្ខងដាក់ក្រោយក្បាល ដៃមា្ខងទៀតលាត្រង់ហើយក្តាប់ឲ្យជាប់ ត្រួតពិនិត្យលើគ្រប់ផែ្នកនៃសុដន់ ដោយប្រើការវិលត្រលប់ចុះឡើង មើលថាមានដុំរឹងឬអត់ ប្រើវិធីនេះត្រួត ពិនិត្យទាំងខាងឆេ្វង និង សាំ្តផា្លស់ប្តូរទៅមក។

២. ការត្រួតពិនិត្យមុខកពា្ចក់

ឈរមុខកពា្ចក់ ដាក់ដៃចុះ មើលថារូបរាងក្រៅនៃសុដន់មានភាពមិនប្រក្រតីឬុអត់ក្បាលសុដន់មានផតចុះ ស្បែកមានភាពជ្រីវជ្រួញ ឬ ហើមឡើងឬអត់ ស្ទាបថ្មមៗមើលថាក្បាលសុដន់មានសារធាតុអី្វឬអត់ ហើយពិនិត្យមើលក្រោយក្លៀក ក្រពេញទឹករងៃមានហើមឬអត់ ជាចុងក្រោយលើកដៃទាំងពីរអោយផុតក្បាល ហើយពិនិត្យសារជាថី្ម។

បង្ហាញលក្ខណៈជំងឺក្នុងការធើ្វរោគវិនិច័្ឆយជំងឺមហារីកសុដន់

១. មហារីកសសៃសុដន់ ៖ តែងកើតមានលើស្រី្តវ័យជំទង់ ដុំកោសិកាភាគច្រើនមានរាងមូល ឬ ពងក្រពើ មានព្រំដែនច្បាស់លាស់ មានចលនាខ្លាំង រីកធំធាត់យឺត។ ចំពោះស្រី្តចាប់ពី៤០ឆាំ្នឡើងកំរពិនិត្យឃើញមហារីកសសៃសុដន់ឡើយ មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលជាមហារីកប្រ

ភេទកាចឡើយ។

២. ជំងឺរីកដុះដាលដុំពកសុដន់ ៖ តែងកើតមានលើស្រី្តវ័យជំទង់ រោគសញ្ញាគួរអាយចាប់អារម្មណ៍គឺសុដន់រីកធំ ដុំសាច់កើតជាដំណាក់កាលជាសបា្តហ៍ ហើយមានពាក់ព័ន្ធនឹងការមករដូវ។

៣. រលាកបណ្តូលកោសិកាសុដន់ ៖ ជាជំងឺរលាកបណ្តូលសរីរាង្គដែលគា្មនបាត់តេរី។ អ្នកជំងឺមុនវះកាត់៦០%តែងប្រទះឃើញការរលាកបែបនេះ។ ពេលដុំសាច់រីកធំតែងមានការប្រែទំរង់ស្បែកទៅដូចជាសំបកក្រូច។ អ្នកជំងឺ៤០% ទៀតចាប់ផើ្តមមានជំងឺរលាករ៉ាំរៃបង្ហាញជាដុំសាច់លើផៃ្ទត្រឡោកតូចៗលើជាលិកា ព្រំដែនមិនច្បាស់លាស់ អាចមានអាការៈ ស្បែកជាប់ស្អិត និង ក្បាលសុដន់ផតចុះ។

៤. គ្រោះក្នុងសុដន់ ៖ ជាជំងឺរលាករ៉ាំរៃដែលបណា្តលពីកំទេចមេរោគសរីរាង្គមហារីកសុដន់នោះ តែងកើតមានលើស្រី្តវ័យជំទង់ មានរយៈពេលជំងឺវែង រីកធំធាត់យឺត។ មានរោគសញ្ញាដូចដុំសាច់ក្នុងសុដន់ ដុំសាច់រឹង ផ្នែកខ្លះមានអារម្មណ៍ពក។ ពេលខ្លះដុំសាច់មានព្រំដែនមិនច្បាស់លាស់ ចលនាមានកំរិត មានការឈឺចាប់មួយសារៗ ប៉ុនែ្តគ្មានការកើតជាដំណាក់កាលជាសបា្តហ៍ឡើយ។

ដោយមានសំពាធពីការងារខ្លាំង ធើ្វអោយប៉ះពាល់កំរិតសារធាតុក្នុងសារពាង្គកាយ នាំឲ្យកើតមានជំងឺសុដន់គ្រប់រូបភាព។ ជំងឺមហារីកសុដន់ក៏មានគំលាតពីមនុស្សកាន់តែជិតទៅៗ។ នៅទីនេះ អ្នកជំនាញនៃជំងឺមហារីកសុដន់របស់មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបយើងខ្ញុំមានការដាស់តឿនចំពោះមិត្តនារី សូមអោយមានការពិនិត្យសុខភាពជារៀងរាល់ឆាំ្នយ៉ាងទៀងទាត់នៅមនី្ទរពេទ្យ។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ