ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ការព្យាបាលដោយវិធីមុខរបួសតូចសំរាប់ជម្ងឺផ្នែកឆ្អឹង

អ្វីទៅជាការព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងស្នាមរបួសតូចបំផុត?

ការព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងស្នាមរបួសតូចបំផុតគឺប្រើប្រាស់វិធីព្យាបាលស្នាមរបួសតូចបំផុតដែលឈានមុខគេក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នមកព្យាបាលជម្ងឺឆ្អឹង មានគុណសម្បត្តិស្នាមរបួសតូច សុវត្ថិភាពខ្ពស់និងឆាប់ជាសះស្បើយ។

ការព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងស្នាមរបួសតូចបំផុត 1

ការព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងស្នាមរបួសតូចបំផុតមានអ្វីខ្លះ?

មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកប្រើប្រាស់វិធីព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងស្នាមរបួសតូចបំផុតដែលឈានមុខគេក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នមកព្យាបាលជម្ងឺឆ្អឹងគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងនោះរួមមាន៖ វិធីឆ្លុះឌីសឆ្អឹងកងចំហៀង វិធីឆ្លុះឌីសឆ្អឹងកងខាងក្រោយ វិធីកាត់ខួរឆ្អឹងកងតាមរយៈការចាក់បញ្ចូលតាមស្បែក វិធីបំលែងទឹកឈាមជាឧស្ម័ន វិធីបង្កើតខួរឆ្អឹងកងដោយហ្វេ្រកង់វិទ្យុសកម្មនិងវិធីកាត់បន្ថយសម្ពាធឌីសឆ្អឹងកងដោយលំនាំឡាស៊ែ និងវិធីព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងស្នាមរបួសតូចបំផុតផ្សេងៗទៀត។

ព្រមពេលព្យាបាលជម្ងឺឆ្អឹងនោះ វិធីព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងស្នាមរបួសតូចបំផុតគួបផ្សំជាមួយឧបករណ៍ថ្មីទំនើបដូចជាម៉ាស៊ីនកាំរស្មីអ៊ិចរាងសណ្ឋានអក្សរស៊ី ម៉ាស៊ីនឆ្លុះក្នុងមាត់ ម៉ាស៊ីនឆ្លុះឌីសឆ្អឹងកងខាងក្រោយនិងចំហៀងនាំចូលពីអាល្លឺម៉ង់ ឧបករណ៍ព្យាបាលដោយហ្វ្រេកង់វិទ្យុសកម្ម វិធីចាក់បញ្ចូលអូបីតាមស្បែក ឧបករណ៍ព្យាបាលមីក្រូវ៉េវ និងកាំបិតអគ្គិសនីហ្វ្រេកង់ខ្ពស់ អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលកាន់តែប្រសើរ។

ការព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងស្នាមរបួសតូចបំផុត 2

ការព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងស្នាមរបួសតូចបំផុតប្រើសម្រាប់ជម្ងឺអ្វីខ្លះ?

ការព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងស្នាមរបួសតូចបំផុតប្រើសម្រាប់ជម្ងឺឆ្អឹងគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងនោះជម្ងឺឆ្អឹងឧស្សាហ៍ជួបប្រទះមានជម្ងឺឌីសឆ្អឹងកងចង្កេះលៀនចេញ ជម្ងឺឆ្អឹងកងក និងឆ្អឹងភ្លៅខូចងាប់ដោយសារខ្វះឈាម។

១.ជម្ងឺឌីសឆ្អឹងកងចង្កេះលៀនចេញ ៖ ឌីសឆ្អឹងកងចង្កេះលៀនចេញគឺជាជម្ងឺដោយសារសរសៃកងជុំវិញបែកប្រេះ ខួរឆ្អឹងកងលៀនចេញសង្កត់ដល់សរសៃប្រសាទបណ្តាលអោយមានអាការៈឈឺចង្កេះនិងជើង។

២.ជម្ងឺឆ្អឹងកងក ៖ ជម្ងឺឆ្អឹងកងកគឺឆ្អឹងកសឹករិចរឹលក្លាយជាសរសៃឆ្អឹងកងកឬឌីឆ្អឹងកងប្រែរាងនិងតូចចង្អៀត រំញោចឬគាបសង្កត់ដល់ឆ្អឹង និងសរសៃប្រសាទកញ្ចឹងកបណ្តាលអោយមានជម្ងឺ។

៣.ឆ្អឹងភ្លៅខូចងាប់ដោយសាខ្វះឈាម ៖ ជម្ងឺនេះភាគច្រើនបណ្តាលមកពីជម្ងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹង ជម្ងឺគ្រាប់ឈាម ជម្ងឺជ្រមុជទឹក និងឆេះរលាកដែលបណ្តាលអោយកើតមាន វាអាចជាដំបូងបំផ្លាញបណ្តុំកោសិកាជុំវិញដែលផ្តល់ឈាម បណ្តាលអោយឆ្អឹងខូចងាប់។

ការព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងស្នាមរបួសតូចបំផុត 3

ការព្យាបាលស្នាមរបួសតូចបំផុតព្យាបាលជម្ងឺឆ្អឹងយ៉ាងដូចម្តេច?

១.ជម្ងឺឌីសឆ្អឹងកងចង្កេះលៀនចេញ ៖ វិធីវះកាត់ជម្ងឺនេះដោយសារស្នាមរបួសធំ រយៈពេលស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យយូរនិងសះស្បើយមុខរបួសយឺតក៏ត្រូវបានជំនួសដោយវិធីព្យាបាលស្នាមរបួសតូចបំផុតព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹង ក្នុងនោះរួមមាន ៖ វិធីព្យាបាលគ្មានមុខរបួសវះកាត់ វិធីព្យាបាលមុខរបួសតូចចូលតាមចំហៀងក្រៅ និងវិធីព្យាបាលមុខរបួសតូចចូលតាមចំហៀង។

(1)វិធីព្យាបាលគ្មានមុខរបួសវះកាត់ ៖ វិធីព្យាបាលនេះគឺប្រើសម្រាប់ខួរក្នុងឌីសឆ្អឹងកង ធ្វើអោយសម្ពាធខួរជ្រាបចេញបានកាត់បន្ថយ ឌីសឆ្អឹងកងដែលលៀនចេញរួមតូចឬវិលដូចដើម កាត់បន្ថយឬបំបាត់ការគាបសង្កត់សរសៃប្រសាទ សម្រេចបានបំបាត់និងបន្ធូរអាការៈជម្ងឺ ហើយមានគុណសម្បត្តិដោយគ្មានមុខរបួស សះស្បើយលឿន គ្មានស្លាកស្នាមជាប់ និងមិនបំផ្លាញលំនឹងនៃឆ្អឹងកង។

(2)វិធីព្យាបាលមុខរបួសតូចចូលតាមចំហៀងក្រៅ៖តាមរយៈមុខរបួសដ៏តូចគៀបយកឬស្រូបចេញខួរឌីសដែលលៀនចេញពីចំហៀង ដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធក្នុងឌីសឆ្អឹងកងធ្វើអោយខួរឌីសផ្លាស់ប្តូរទិសដៅលៀនចេញ កន្លែងដែលលៀនចេញវិលទៅភាពដើមឬកាត់បន្ថយការរំញោចទៅលើសរសៃប្រសាទនិងសរសៃញ្ញាណរបស់ឌីសឆ្អឹងកង បំបាត់ឬកាត់បន្ថយអាការៈរោគជម្ងឺ។ មានគុណសម្បត្តិដោយមុខរបួសតូច សះស្បើយលឿន គ្មានស្លាកស្នាមជាប់ និងមិនបំផ្លាញលំនឹងនៃឆ្អឹងកង។

(3)វិធីព្យាបាលមុខរបួសតូចចូលតាមចំហៀង ៖ ឆ្លងកាត់ថតកាំរស្មីអ៊ិចបញ្ជាក់ច្បាស់ចន្លោះប្រែប្រួលជម្ងឺរួច នៅខាងក្រោមបន្ទះឆ្អឹងកងវះមុខរបួសតូចមួយជាច្រកចូល បញ្ចូលកែវឆ្លុះនិងឧបករណ៍សម្រាប់ជំនាញព្យាបាល ប្រើឧបករណ៍គួបផ្សំកាត់ចេញសរសៃយឺតលឿងនិងបន្ទះឆ្អឹងខ្លះចូលទៅក្នុងបំពង់ឆ្អឹង វែកសរសៃប្រសាទដែលគាបជាប់ចេញរួចកាត់ខួរឆ្អឹងដែលលៀន នៅអាចកាត់ចំនុចលៀនគែមខាងក្នុងគន្លាក់ឆ្អឹង ធ្វើអោយសរសៃប្រសាទកាត់បន្ថយសម្ពាធគាបសង្កត់បានទាំងស្រុង។

២.ជម្ងឺឆ្អឹងកងក ៖ សំខាន់គឺប្រើវិធីកាត់ចេញខួរឌីសដោយចាក់បញ្ចូលតាមឆ្អឹងកងកដោយស្នាមរបួសតូចបំផុត វិធីវះកាត់ឆ្អឹងកងកខាងមុខ វិធីវះកាត់ឆ្អឹងកងកខាងចំហៀងក្រោយ វិធីវះកាត់ឆ្អឹងកងកខាងក្រោយ និងវិធីរួមបញ្ចូលឱសថចិនអ៊ឺរ៉ុបបន្ធូរសម្រួល។ល។ ដើម្បីឈានដល់បំបាត់ឬកាត់បន្ថយការរំញោចនិងគាបសង្កត់សរសៃប្រសាទ សរសៃឈាមនិងខួរឆ្អឹង។ល។ ហើយគ្មានស្លាកស្នាមជាប់ស្អិត។

៣.ឆ្អឹងភ្លៅខូចងាប់ដោយសារខ្វះឈាម ៖ ដោយសារវិធីពីមុនខ្វះប្រសិទ្ធភាព មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានស្រាវជ្រាវបង្កើតនូវវិធីព្យាបាលមួយឈុត សំខាន់ចាក់ចូលតាមស្បែកទៅកាន់ឆ្អឹងភ្លៅដែលខូចងាប់ ឈូសសំអាតឆ្អឹងងាប់និងឆ្អឹងដែលរឹងខូច និងបញ្ចូលខ្ទង់ឆ្អឹងនៃឆ្អឹងដែលរលុងរបស់ខ្លួន ក្រោយការព្យាបាលបាត់ការឈឺចាប់ កន្លែងដែលឆ្អឹងខូចងាប់អោយកែលំអឡើងវិញ សម្រួលមុខងារសន្លាក់ឆ្អឹងត្រគៀក។ មានគុណសម្បត្តិមុខរបួសតូចបំផុត មិនបំផ្លាញចរន្តឈាមជុំវិញសន្លាក់ឆ្អឹងត្រគៀក ឆ្អឹងបញ្ចូលបណ្តុះអោយរស់មានអត្រាខ្ពស់និងប្រសិទ្ធភាពច្បាស់លាស់។

ការព្យាបាលផ្នែកឆ្អឹងស្នាមរបួសតូចបំផុត 4

ជម្ងឺឆ្អឹងមានវិធីថែទាំដូចម្តេច?

១. អ្នកជម្ងឺគួរទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតាមការកំណត់ណាត់ជួប។

២. អ្នកជម្ងឺអាចពង្រឹងការហាត់ប្រាណសមស្រប។

៣. អ្នកជម្ងឺគួរបរិភោគអាហារងាយរំលាយ ងាយស្រូបយកជីវជាតិ ប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់និងជីវជាតិបំប៉នខ្ពស់។

៤. អ្នកជម្ងឺគួររក្សាទឹកចិត្តឥរិយាបថល្អប្រសើរ និងការពាររងរបួសម្តងទៀត។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ