ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស

គេបែងចែកមហារីកពងស្វាសជាពីរប្រភេទធំៗ ៖ មហារីកកោសិកាបំលែងមកពីស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត(Spermtogenium) និង មហារីកកោសិកាតំណពួជដើមក្នុងពងស្វាស(Seminoma)។ មហារីកកោសិកាបំលែងមកពីស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត(Spermtogenium) មានអត្រា30%លើមហារីកពងស្វាសទំាងអស់។ ក្នុងនោះរួមមានដុំសាច់ភ្នាសចន្លោះផ្ទៃក្នុងនិងក្រៅនៃស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត ដុំសាច់ឬសស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត ដុំសាច់រូបរាងចំនែកក្នុងផ្ទៃពោះ(Teratoma) និង ដុំសាច់កោសិកាបង្កកំណើតក្នុងកន្សោមកូន។

ទោះបីជាមហារីកកោសិកាបំលែងមកពីស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត(Spermtogenium) ឬ មហារីកកោសិកាតំណពួជដើមក្នុងពងស្វាស(Seminoma)ក៏ដោយ។ ការធំធាត់ និង លក្ខណៈរីកសាយភាយរបស់វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ប៉ុន្តែពួកវាត្រូវការវិធីព្យាបាលខុសពីគ្នា។ ប្រសិនបើដុំសាច់រួមមាននោះជាប្រភេទមហារីករួមផ្សំគ្នាទាំង2មហារីកខាងលើនោះត្រូវយកការព្យាបាលមហារីកកោសិកាតំណពូជដើមក្នុងពងស្វាស(Seminoma)មកប្រើ។ ការជ្រើសរើសវិធីព្យាបាលរួមមានបំនែងចែកដំណាក់កាលព្យាបាល អាយុ និង ស្ថានភាពសុខភាពទាំងមូលរបស់អ្នកជម្ងឺ និង កត្តាផ្សេងៗរួមបញ្ចូលថែមទៀត។

វិធីព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាសរួមមាន ៖ ការវះកាត់ ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្ម ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្ត ការព្យាបាលតាមលក្ខណៈពិសេសនៃវិទ្យាពេទ្យចិន និង ការព្យាបាលតាមកោសិកាប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ-ល-។

ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស

1. ការព្យាបាលមហារីកពងសា្វសដោយការវះកាត់

ឆ្លងកាត់កាត់វះកាត់ចោលពងសា្វសមួយចំនែកនៅក្រលៀនហៅថាការវះកាត់ចោលពងសា្វសនៅចុងក្រលៀន។ អ្នកជម្ងឺដែលទទួលការព្យាបាលនេះអាចមានការព្រួយបារម្ភថាសមត្ថភាពរួមភេទមានការប៉ះពាល់ និង អាចធ្វើអោយខ្លួនមិនអាចបង្កកំនើត។ ដូចនេះ បុរសភេទដែលពងស្វាសមានសុខភាពល្អអាចកំលាំង និង បង្កើតសរិរាង្គបង្កកំនើតបានប្រក្រតី។

គឺឆ្លងកាត់ការវះកាត់ចោលពងសា្វសមួយចំនែក។ ជាធម្មតាអ្នកជម្ងឺដែលទទួលការព្យាបាលនេះអាចមានការព្រួយបារម្ភថាសមត្ថភាពរួមភេទមានការប៉ះពាល់ និង អាចធ្វើអោយខ្លួនមិនអាចបង្កកំនើត ប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភនេះគឺគេគិតច្រើនប៉ុណ្ណោះ អោយតែបុរសភេទមានពងស្វាសដែលមានសុខភាពល្អវានឹងមានកំលាំង និង បង្កើតសរិរាង្គបង្កកំនើតបានប្រក្រតី។

2. ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្ម

ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្ម ជាវិធីម្យ៉ាងដែលប្រើកាំរស្មីវិទ្យុសកម្មមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទៅសំលាប់ចោលកោសិកាមហារីក ហើយអាចអោយដុំសាច់រួមតូច។ ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្មជាការព្យាបាលដោយផ្នែកប៉ុណ្ណោះ វាមានប្រតិកម្មទៅលើកោសិកាមហារីកក្នុងតំបន់ដែលធ្វើការព្យាបាល។ មហារីកកោសិកាបំលែងមកពីស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត(Spermtogenium) មានប្រតិកម្មល្អជាមួយការព្យាបាលបែបនេះ។ មហារីកកោសិកាតំណពួជដើមក្នុងពងស្វាស(Seminoma) មិនមានប្រតិកម្មល្អឡើយ។ ដូចនេះមហារីកកោសិកាតំណពូជដើមក្នុងពងស្វាស(Seminoma) មិនប្រើប្រាស់ការព្យាបាលនេះទេ។ ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្មគួរប្រើក្រោយពេលធ្វើការកាត់ចោលពងស្វាស។

3. ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្ត

ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្តគឺឆ្លងកាត់ការប្រើសារធាតុថ្នាំមកសំលាប់ចោលកោសិកាមហារីក។ វិធីនេះភាគច្រើនប្រើក្រោយពេលវះកាត់ មកសំលាប់កោសិកាមហារីកដែលនៅសល់ពីការវះកាត់។ វិធីនេះហៅថាវិធីព្យាបាលជាជំនួយបន្ថែម។ ប្រសិនបើជម្ងឺមហារីកជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ។ ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្តក៏បានប្រើជាការព្យាបាលដំបូងបង្អស់។ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្តជាការព្យាបាលប្រព្រឹត្តទៅពេញសារពាង្គកាយ មានន័យថាសារធាតុថ្នាំចូលទៅតាមដំណើរនៃឈាមរត់ពេញទាំងសារពាង្គកាយ។ មានប្រសិទ្ធភាពទៅលើទាំងកោសិកាមហារីក និង កោសិកាធម្មតា។ ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមហារីកភាគច្រើនគឺឆ្លងកាត់ការចាក់បញ្ចូលទៅតាមសរសៃឈាមខ្មៅចូលក្នុងសារពាង្គកាយ។

ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្តជាការព្យាបាលប្រព្រឹត្តទៅពេញសារពាង្គកាយ គឺឆ្លងកាត់ការប្រើសារធាតុថ្នាំមកសំលាប់ចោលកោសិកាមហារីក។ វិធីនេះភាគច្រើនប្រើក្រោយពេលវះកាត់មកសំលាប់កោសិកាមហារីកដែលនៅសល់ពីការវះកាត់ អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការវះកាត់។

4. ការព្យាបាលតាមកោសិកាប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ

ការព្យាបាលតាមកោសិកាប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយជាវិធីព្យាបាលមហារីកដ៏ថ្មីមួយ ក៏មានប្រសិទ្ធភាពណាស់ដែរ។ ដែលមានការជោគជ័យខ្លាំងជាគេគឺការព្យាបាលតាមបែបជីវសាស្រ្ត។ ការព្យាបាលនេះមានចំនុចល្អដូចជា ៖ ស័ក្តិសមនឹងប្រើជាទូទៅបរិមាណបូមយកឈាមតិច ប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលខ្ពស់ គ្មានផលប៉ះពាល់-ល-។ ការព្យាបាលតាមបែបជីវសាស្រ្តប្រើគ្រាប់ដែលគេបង្កើតឡើងជាពិសេសកំនត់ត្រង់ចំកោសិកាហើយសំលាប់ចោលមិនលំអៀង។ មានប្រសិទ្ធភាពសំលាប់ចោលសរិរាង្គមហារីក ឬ បង្រ្កាបការលូតលាស់របស់ដុំសាច់។ ជាពិសេសមានជំនាញក្នុងសំអាតចោលកំទេចដុំសាច់នៅសល់ ចំនែកនៃមេរោគបង្កជម្ងឺដ៏តូច ការពារការរីកសាយធំ និង លាប់ឡើងវិញនៃដុំសាច់ ខណៈនោះក៏អាចបង្កើតកំលាំងប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយផងដែរ។

5. ការព្យាបាលតាមលក្ខណៈពិសេសនៃវិទ្យាពេទ្យចិន

ការព្យាបាលតាមលក្ខណៈពិសេសនៃវិទ្យាពេទ្យចិនមានប្រសិទ្ធភាពសំរួលតុល្យភាពសារពាង្គកាយ បង្កើនកំលាំងប្រឆាំងមហារីក។ ថ្នាំចិនមានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ក្រោយការវះកាត់។ ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការព្យាបាលតាមបែបគីមីប្រើការព្យាបាលតាមវិទ្យាពេទ្យចិនអាចបន្ថយជាតិពុលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពព្យាបាល។ អ្នកជម្ងឺមហារីកពងសា្វសដំណាក់កាលចុងក្រោយក្រោយការវះកាត់ ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្ត ប្រើថ្នាំចិនអាចធ្វើអោយស្ថានភាពជម្ងឺនឹងនរ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពបានវែងឆ្ងាយ កាត់បន្ថយឱកាសលាប់ឡើង និង ផ្លាស់ទី។ ចំពោះអ្នកម្ងឺមហារីកពងសា្វសដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលមិនអាចធ្វើការវះកាត់ ប្រើថ្នាំចិនអាចកែតំរូវអាការៈ បង្កើនគុណភាពរស់នៅ និង ពន្យាអាយុជីវិត។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ