ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ការព្យាបាលតាមរយៈការដាក់បញ្ចូលគ្រាប់អ៊ីយ៉ួត125 ចូលទៅក្នុងដុំមហារីក៖គោលបំនងដើម្បីបំផ្លាញដុំមហារីកនៅក្នុងរាង្គកាយមនុស្ស

គោលការណ៍នៃការព្យាបាល

គ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ួត125គឺជាអាតូមមួយប្រភេទដែលអាចធ្វើការបញ្ចេញនូវកាំរស្មី γឥតឈប់ឈរក្នុងរយៈចំងាយខ្លីបំផុតដើម្បីធ្វើការសំលាប់កោសិកាមហារីក ។ គ្រាប់អនុភាគធ្វើការសំលាប់កោសិកាមហារីកតាមរយៈការបញ្ចេញនូវកាំរស្មីនៅក្នុងដុំមហារីកដែលវាត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅ វាមានប្រសិទ្ធិភាពដូចទៅនឹងការវះកាត់ដែរ វាត្រូវបានគេហៅថាកាំបិទអនុភាគ។

លក្ខណៈពិសេស

1.ប្រសិទ្ធិភាពនៃការព្យាបាលតាមរយៈគ្រាប់អនុភាគគឺកាំរស្មីបានប្រមូលផ្ដុំតែនៅក្នុងដុំមហារីកតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះវាមិនមានការប៉ះពាល់ដល់កោសិកាធម្មតាទេ។

2.ការបញ្ចេញនូវកាំរស្មីឥតឈប់ឈរមានរយៈពេល180ថ្ងៃ មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការសំលាប់កោសិកាមហារីក។

3.កាត់បន្ថយនូវការឈឺចាប់របស់អ្នកជំងឺ ពន្យារនូវអាយុជីវិតដល់អ្នកជំងឺ និងលើកកំពស់គុណភាពនៃជីវិត។

ការប្រព្រឹត្តិទៅនៃការធ្វើការព្យាបាល

គេនឹងធ្វើការបញ្ជូនរូបភាពរបស់ដុំមហារីក និង ទំហំរបស់វាដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ម៉ាស៊ីន CT MRIចូលទៅក្នុងឩបករណ៍TPSដែលអាចបង្ហាញរូបភាពមានលក្ខណៈជាប្លង់លំហរ និងអាចបំប្លែងជារូបភាពមួយដែលអាចមើលឃើញទំហំរបស់ដុំមហារីកដូចបេះបិទទៅនឹងទំហំរបស់វាពិតនៅលើអេក្រង់ ដោយផ្អែកតាមទីតាំង រូបរាង និងទំហំរបស់វា គេនឹងធ្វើប្លង់រចនាក្នុងការព្យាបាលថាតើត្រូវដាក់គ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូតចូលទៅក្នុងដុំមហារីកប៉ុន្មានគ្រាប់ រាល់គ្រាប់និមួយៗគួរដាក់នៅកន្លែងណាដែលសមស្របជាងគេ។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងអនុវត្តន៍ទៅតាមគំរោងនេះ ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញផ្លូវពីឩបករណ៍Laporoscopy CT ឬអេកូ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងប្រើឩបករណ៍ដ៏វិសេសមួយដើម្បីដាក់បញ្ចូលដោយផ្ទាល់នូវគ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូត125ចូលទៅក្នុងដុំមហារីកតែម្ដង ឬក៏ពួកគាត់នឹងដាក់បញ្ចូលវាទៅក្នុងដុំមហារីកដែលនៅសេសសល់ក្នុងពេលធ្វើការវះកាត់និងក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធទឹករងៃណាមួយដែលវាអាចផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ដុំមហារីកក្នុងការរីករាលដាលទៅទីតាំងដទៃទៀត។ គ្រាប់អនុភាគទាំងនេះនឹងធ្វើការបញ្ចេញកាំរស្មីγឥតឈប់ឈរ វានឹងធ្វើការសំលាប់កោសិកាមហារីកប្រៀបដូចទៅនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកចំទីតាំងដ៏សុក្រិតអញ្ចឹងដែរ។

អារម្មណ៍ក្រោយពីការដាក់បញ្ចូលគ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូតរួច

ផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងក្រោយពីការព្យាបាលតាមរយៈការដាក់បញ្ចូលគ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូតរួចគឺមានតិចតួចបំផុត វាមិនបណ្ដាលអោយមុខងាររបស់សរីរាង្គនៅក្នុងរាង្គកាយមានភាពអសកម្មធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ ដូច្នេះមានអ្នកជំងឺមួយចំនួនធំមិនមានអ្វីមិនស្រួលខ្លួននោះទេ។

លក្ខខ័ណ្ឌសមប្រកបក្នុងការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់វិធីនេះ

អាចប្រើប្រាស់សំរាប់ធ្វើការព្យាបាលនូវរាល់ជំងឺមហារីក

ចំនួនដែលត្រូវធ្វើការដាក់បញ្ចូលគ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូត

ដុំមហារីកមានទំហំកាន់តែធំ ចំនួនដែលត្រូវធ្វើការដាក់បញ្ចូលគ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូតក៏កាន់

តែច្រើនដែរ មានពេលខ្លះក្រោយពីការដាក់បញ្ចូលគ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូតតែម្ដងរួចដុំមហារីកក៏បានរលាយបាត់តែម្ដង។ ប្រសិនបើធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញថា គ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូតត្រូវបានដាក់បញ្ចូលមានចំនួនមិនគ្រប់ គេអាចធ្វើការដាក់បញ្ចូលនៅលើកក្រោយទៀតដើម្បីបំ

ពេញបន្ថែម។ រយៈពេលដែលគ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូត125បញ្ចេញនូវថាមពលកាំរស្មីអស់ពាក់

កណ្ដាលនៃថាមពលកាំរស្មីសរុបគឺ60,1ថ្ងៃ។ តាមរយៈការគណនា ការដាក់បញ្ចូលគ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូតតែម្ដងគឺវាមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការបញ្ចេញកាំរស្មីឥតឈប់ឈរនៅក្នុងដុំមហារីកបានរហូតដល់រយៈពេល180ថ្ងៃឯនោះ។

តើការព្យាបាលដោយការដាក់បញ្ចូលគ្រាប់អនុភាគអាចបង្ការនូវការរើឡើងវិញនូវជំងឺមហារីកដែរឬទេ?

ការព្យាបាលដោយការដាក់បញ្ចូលគ្រាប់អនុភាគគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់តែទៅលើការព្យាបាលដុំមហារីកតែប៉ុណ្ណោះ វាមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការបំផ្លាញនូវកោសិកាមហារីកនៅទីតាំងដែលវាត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូល ប្រសិនបើធ្វើការគួបផ្សំជាមួយវិធីព្យាបាលដទៃទៀតដូចជាវិធីចាក់បញ្ចូល(Interventional Therapy)ឬវិធីកករំលាយ(Cryosurgery) នោះប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការបំផ្លាញដុំមហារីកកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនទៀត។

តើត្រូវធ្វើដូម្ដេចដើម្បីអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីប្រសិទ្ធិភាពនៃការព្យាបាល?

ក្រោយពីគ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូត125ត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងដុំមហារីករួចមក វានឹងធ្វើការបញ្ចេញនូវកាំរស្មីγវាយប្រហារទៅលើកោសិកាមហារីក នៅពេលដែលកាំរស្មីបញ្ចេញដល់កំរិតមួយ កោសិកាមហារីកនឹងចាប់ផ្ដើមស្លាប់ជាបណ្ដើរៗ។ដូច្នេះ ការធ្វើការសំលាប់កោសិកាមហារីកតាមរយៈគ្រាប់អនុភាគគឺជាដំនើរមួយដែលមានភាពសន្សឹមៗ ជាទូទៅកោសិកាមហារីកត្រូវបានបំផ្លាញដែលស្ដែងចេញយ៉ាងច្បាស់គឺនៅក្នុងអំឡុងពី2-3ខែក្រោយការព្យាបាលដោយការដាក់បញ្ចូលគ្រាប់អនុភាគ។ចំពោះដុំមហារីកដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃផ្ទៃរាងកាយ គេអាចឃើញនូវដុំមហារីករួមតួចជាលំដាប់យ៉ាងច្បាស់ ។ ចំពោះដុំមហារីកដែលស្ថិតនៅជ្រៅក្នុងសារពាង្គកាយ គេត្រូវធ្វើការប្រើប្រាស់នូវអេកូឬCTដើម្បីធ្វើការពិនិត្យទើបគេអាចឃើញនូវដុំមហារីករួមតូចឬស្លាប់។

ប្រការដែលត្រូវធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់

គ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូត125មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការបាញ់កាំរស្មីបានរយៈចំងាយ1,7សង់ទីម៉ែត ចំនែកឯផលប៉ះពាល់ដោយកាំរស្មីទៅលើអ្នកជំងឺ និង វេជ្ជបណ្ឌិតគឺវាមានកំរិតទាបជាងស្ដង់ដាររបស់ប្រទេសចិនដែលបានធ្វើការកំនត់ ដូច្នេះមិនបាច់ព្រួយបារម្មណ៍ពីផលប៉ះពាល់ដោយសារកាំរស្មីទេ។

ក្រោយពីធ្វើការព្យាបាលតាមរយៈការដាក់បញ្ចូលគ្រាប់អនុភាគរួច អ្នកជំងឺមិនត្រូវធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយក្មេងអាយុក្រោម3ឆ្នាំនិងអ្នកមានផ្ទៃពោះជិតពេកទេក្នុងអំឡុង2ខែ រយៈពេល2ខែ ក្រោយបរិមាណនៃកាំរស្មីនៅក្នុងដុំមហារីកបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះបន្ដិចម្ដងៗ អ្នកជំងឺអាចវិលទៅរកការរស់នៅតាមទំលាប់ធម្មតារបស់គាត់បាន។

ស្រទាប់ស្រោបពីខាងក្រៅរបស់គ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ួតគឺធ្វើឡើងពីទីតានីញ៉ូម(Ti)ផ្សំជាមួយមាស ទីតានីញ៉ូម(Ti)ផ្សំជាមួយមាសមិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីដែនម៉ាញ៉េទិចទេ ដូច្នេះក្រោយពីគ្រាប់អនុភាគត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងដុំមហារីករួច វាមិនជះឥទ្ធិពលដល់ការធ្វើការពិនិត្យអេកូ ការស្គេនCT ការស្គេនMRI ការថតកាំរស្មីX។ល។ទេ។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ