ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន

រោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកដំណាក់កាលដំបូងវាមិនបង្ហាញនូវអាការៈអ្វីឡើយដែលធ្វើអោយយើងមានការកត់សំគាល់រួចជំងឺមហារីកនេះវាបានធ្វើអោយអ្នកជំងឺមួយចំនួនមិនសូវ

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវាហើយនៅពេលដែលអ្នកជំងឺទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យម្តងៗតែងតែជួបប្រទះនូវអាការៈដូចជា “រាគមូល”និង“ជំងឺរលាកក្រពះ”។ល។ មានមួយគ្រាវេជ្ជបណ្ឌិតបាន

ជួបប្រទះនូវការស្ទះនៅត្រង់ផ្លូវនៃពោះវៀនរឺក៏វាមានដុំសាច់មួយដុំនៅត្រង់ផ្នែកពោះ។

ជាទួទៅជំងឺមហារីកក្រពះបានឈានទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដូច្នេះ

ហើយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺមហារីកពោះវៀនពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ហើយការ

វិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់នេះវាពិតជាប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាល។

ការធ្វើវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីកពោះវៀន

តើជំងឺមហារីកពោះវៀនងាយស្រួលនឹងឆ្លងជំងឺផ្សេងៗតាមរបៀបណាខ្លះ?

1. ជាពិសេសមានលក្ខណៈដំបៅនិងរលាកពោះវៀន ៖ ឧស្សាហ៏រាគរូស លាមកមាន

លាយនឹងសំបោរនិងលាមកលាយនឹងឈាមខ្ទុះ។ល។ និងវាអាចកើតនូវអាការៈដំបៅ

និងរលាកពោះវៀន ហើយងាយស្រួលនឹងភ័ណ្ឌច្រលំនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យខ្លាំងណាស់។

2. រលាកខ្នែងពោះវៀន ៖ ជំងឺមហារីកពោះវៀនផ្នែកILEOCECAL ដែលជាទូទៅនៅទី

តាំងផ្នែកខាងស្តាំនៃពោះតែងតែឈឺហើយបានគេវិភាគថាគឺជាជំងឺរលាកខ្នែងទៅវិញ។

3. ដុំសាច់នៅត្រង់ពោះវៀនធំ ៖ រោគសញ្ញានៃដុំសាច់ក្នុងពោះវៀនធំគឺលាមកឈាម

ដែលធ្វើអោយយើងយល់ច្រលំថាជំងឺមហារីកជាដុំសាច់ទៅវិញ ប៉ុន្តែលាមកឈាម

ដែលនៅត្រង់ដុំសាច់នៃពោះវៀនធំ នៅពេលដែលអ្នកជំងឺបត់ជើងមកឈាមទាំង

អស់នោះបែរជាមិនលាយជាមួយលាមកទៅវិញ ហើយវាក៏បណ្តាលអោយអ្នកជំងឺ

លេចចេញនូវអាការៈលាមកមានឈាមខ្ទុះ។

4. អាការៈរាគមួល ៖ ជំងឺមហារីកពោះវៀន និងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំដំណាក់កាលទី2

តែងតែលេចចេញនូវអាការៈ លាមកមានឈាមខ្ទុះហើយក្រោយពេលបត់ជើងហើយ

ម្តងៗតែងតែមានអារម្មណ៍ថាពិបាក ។ ដូច្នេះហើយទើបអ្នកជំងឺងាយយល់ច្រលំថា

ជាជំងឺរាគមួលធម្មតាទៅវិញ។

5. ឬសដូងបាត ៖ ជំងឺមហារីកពោះវៀនតែងតែជួបនូវអាការៈមានលាមកឈាម ហើយ

ក៏ភ័ណ្ឌច្រឡំទៅនឹងជំងឺឬសដូងបាត ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានឬសដូងបាតច្រើននៅត្រង់

ទ្វាធំ ដូច្នេះហើយការបត់ជើងធំដែលមានលាមកឈាមនោះក៏មិនបណ្តាលអោយឈឺ

ហើយចំពោះឈាមដែលមានពណ៍ក្រហមស្រស់វាក៏មិនលាយជាមួយលាមកធម្មតាទេ

នៅពេលដែលអ្នកជំងឺបត់ជើង។ ហើយចំពោះបរិមាណឈាមវាក៏អាចប្រែក្លាយទៅតាមលាមកផងដែរ រួចតំណក់ឈាមបានហូរជាលំដាប់។

តើមានវិធីវិនិច្ឆ័យអ្វីខ្លះចំពោះជំងឺមហារីកពោះវៀន?

(1)ការត្រួតពិនិត្យពោះវៀន ៖ ក្រោយពីគ្រូពេទ្យបានពាក់ស្រោមដៃរួច គាត់ក៏ចាប់

ផ្តើមយកម្រាមដៃចង្អុលទៅលាបថ្នាំរំអិលនៅបរិវេណទ្វាធំរបស់អ្នកជំងឺ បន្ទាប់មកគាត់

ក៏យកម្រាមដៃរបស់គាត់លូកចូលទៅដល់ផ្នែកពោះវៀន ដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាតើមានដុំសាច់រឺទេនៅត្រង់ផ្នែកពោះវៀន។

(2) ការពិសោធន៍លាមកឈាម ៖ ជំងឺមហារីកពោះវៀនមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន

ដូច្នេះហើយបរិមាណឈាមក៏មានការថយចុះដែរ បរិមាណឈាមដែលនៅក្នុងលាមក

ក៏បានបញ្ចេញមកក្រៅជាមួយលាមកផងដែរ ។ ការពិសោធន៍លាមកឈាមក៏អាចរក

ពិនិត្យរកឃើញនូវចំនុះបរិមាណឈាមដែលមានការថយចុះ ហើយការពិសោធន៍នេះ

បានធ្វើឡើងជាច្រើនដងដោយមើលផ្ទាល់នឹងភ្នែក ហើយការពិសោធន៍នេះបានបង្ហាញនូវត្រង់ផ្លូវរំលាយអាហារមានអាការៈចេញឈាមរុំារៃ ។ គួរតែពិនិត្យដំណាក់កាលបន្ទាប់និងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផ្នែកពោះវៀននិងក្រពះវាអានកើតមាននូវដុំមហារីក

ជាដើម។

(3) ការពិនិត្យដោយកាំរស្មីX ៖ រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យដោយសារជាតិគីមីម៉្យាងមុននឹងថតកាំរស្មីXនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យផ្លូវរំលាយអាហារនិងដោយត្រួតពិនិត្យជាសារជាតិ

គីមីម៉្យាងមុននឹងថតកាំរស្មីX។ការថតកាំរស្មីXអាចមើលឃើញនូវផ្នែកពោះវៀនទាំង

អស់ ហើយនឹងអាចប្រទះឃើញនូវដុំសាច់និងកោសិកាមហារីកដែលផ្ទុកនៅផ្នែក

(4)ការត្រួតពិនិត្យដោយឆ្លុះនៅផ្នែកខាងក្នុង ៖ ជាធម្មតាលាមកឈាមឬក៏ទំលាប់កែប្រែ

នៃការបន្ទោរបង់ ហើយការត្រួតពិនិត្យពោះវៀន តែងតែជួបនូវសភាពមិនប្រក្រតី

មួយចំនួន ដូច្នេះគ្រូពេទ្យបានណែនាំថាគួរតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយការឆ្លុះមើលពោះវៀនធំដំណាក់កាលទី2 និងការឆ្លុះមើលតាមការសុងពោះវៀនធំ ការត្រួតពិនិត្យដោយឆ្លុះនៅផ្នែកខាងក្នុងយើងអាចឃើញនូវអាការៈបានផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយក៏អាចចាប់ផ្តើមនូវការត្រួតពិនិត្យដោយទឹកនោមឬក៏ឈាមបាន។

(5)ការស្គេនដោយម៉ាស៊ីនអេកូ ៖ ការស្គេនដោយម៉ាស៊ីនCT និងម៉ាស៊ីនMRI ការត្រួត

ពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីនទាំងពីប្រភេទនេះគឺមិនអាចធ្វើកាវិនិច្ឆ័យបានទេចំពោះជំងឺមហា

រីកពោះវៀន ប៉ុន្តែបើធ្វើការវិនិច្ឆ័យចំពោះបរិវេណផ្នែកដុំសាច់ធំឬតូចនៃជំងឺមហារីកវាពិតជាប្រសិទ្ធភាពល្អ និងធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើទឹករងៃនៅបរិវេណថ្លើមក៏មានប្រសិទ្ធភាពនោះដែរ។

អ្នកឯកទេសនៅមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានក្រើនរំលឹកថា ៖ ប្រសិនបើមានអាការៈខុសប្រក្រតីនៅលើរាង្គកាយរបស់អស់លោកអ្នក សូមមកកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលមានភាពស្តង់ដាក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងព្យាបាល ហើយសូមចៀសវាងនូវការពន្យាពេល

ព្យាបាល។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ