ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក

ជំងឺមហារីកស្បែកគឺសំដៅលើដុំសាច់កាចដែលកើតលើស្បែក។ ក្នុងនោះ មហារីកកោសិការាងស្រកា(squamous cell carcinoma) និង មហារីកកោសិកាបាសាល់(basal cell carcinoma)ដែលគេឃើញច្រើនជាងគេ។ មហារីកស្បែកងាយស្រួលកើតលើផ្នែកដែលគ្មានការបិទបាំង។ មួលហេតុដែលនាំអោយកើតជំងឺមហារីកស្បែកមាន ៖ កាំរស្មីX និង វិទ្យុសកម្មក្តៅ។ ក្រៅពីនេះមានសារធាតុគីមីដូចជា អាសេនិចប្រេង កៅស៊ូក្រាលថ្នល់ ជ័រកៅស៊ូថ្នល់-ល-។ ដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរគប្បីជៀសវាងករណីបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ។ ដូចនេះតើការព្យាបាលជំងឺមហារីកស្បែកមានប៉ុនា្មនយ៉ាង?

ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក

ការព្យាបាលដែលសក្តិសមមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់ប្រភេទប្រព័ន្ធសរីរាង្គមហារីកស្បែកជាមួលដ្ឋានទេ តែត្រូវយោងតាមផ្នែកនៃវិជ្ជាវះកាត់ អាយុអ្នកជំងឺ ភេទ និង សា្ថនភាពសុខភាពមួយចំនួន។ នៅលើវិជា្ជវះកាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកមួយចំនួនថាវាងាយក្នុងការលាប់ឡើងវិញឬទេ និង ផ្នែកមួយចំនួនអាចមានប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាលតាមការគ្រងទុក ដូចជា ផ្នែកជុំវិញរង្វង់ភ្នែក ជុំវិញច្រមុះ ជុំវិញត្រចៀក មានអត្រាលាប់ឡើងវិញខ្ពស់ ដូចនេះត្រូវជ្រើសរើសការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធិភាពកាន់តែខ្ពស់ផងដែរ។ ចំពោះការវះកាត់ចោលផ្នែកខាងក្រៅត្រូវគិតទៅដល់ការលំអសម្រស់លើមុខរបួសកន្លែងវះកាត់ និង មុខងារស្បែកក្រោយការកាត់ចោល។

គប្បីពិចារណាយ៉ាងដិតដល់នូវសា្ថនភាពសុខភាពអ្នកជំងឺមហារីកស្បែក ដូចជា បញ្ហាឈាមកក ឬ នៅពេលទទូលការព្យាបាលប្រឆាំង និង ជំងឺឈាមស្ទាក់ ត្រូវតែជ្រើសយកការព្យាបាលដែលមិនចេញឈាម។ ការព្យាបាលដោយការព្យាបាលតាមរយៈសីតុណ្ហភាពកំនក ការព្យាបាលដោយគ្រាប់វិទ្យុសកម្ម ការព្យាបាលតាមរយៈការលើកកំពស់មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយសុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់បាន។ មនុស្សចាស់សុខភាពខ្សោយ ស្រ្តីជាអ្នកជំងឺមហារីកស្បែកដោយការព្យាបាលតាមកាំរស្មីមានរយៈពេលយូរ ពេលខ្លះអាចទ្រាំទ្រពុំបាន អាចជ្រើសយកការព្យាបាលដោយការព្យាបាលសំយោគបញ្ចូលជាមួយពេទ្យចិនបុរាណ និង ពេទ្យសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្ន។

ការព្យាបាលជំងឺមហារីកស្បែក

1. ការព្យាបាលតាមរយៈសីតុណ្ហភាពកំនក

ខ្លឹមសារដើមនៃវិធីកករំលាយគឺ“បង្កកកំរិតខ្លាំង+ ការព្យាបាលដោយកម្តៅ” ក្នុងការព្យាបាលដុំសាច់។នៅពេលឧស្ម័នកម្រអាកុង(Argon)មានការបញ្ចូលល្បឿនលឿននៅចុងម្ជុល អាចនៅក្នុងពេល១០វិនាទីបង្កកសរីរាង្គដុំសាច់មហារីកអោយទៅជាគ្រប់បាល់ទឹកកកដែលមានសីតុណ្ហភាពដ៏ទាបពី-120 ទៅ -165អង្សារ។ សរីរាង្គដុំសាច់មហារីកក្នុងគ្រប់បាល់ទឹកកក “ប្រឈមមុខការអត់ឃ្លាន” អាចបង្កអោយមានលក្ខណៈខ្វះឈាមខ្វះអុកស៊ីសែន ព្រមទាំងសិ្ថតនៅសីតុណ្ហភាពដ៏ទាបពី-120 ទៅ -165អង្សារ អាចបណា្តលអោយសរីរាង្គដុំសាច់បានបង្កកស្លាប់។ នៅពេលឧស្ម័នកម្រអាកុង(Argon)មានការបញ្ចូលល្បឿនលឿននៅចុងម្ជុល នឹងកើនសីតុណ្ហភាពដល់ 20ទៅ 40 អង្សារ។ ប្រើល្បឿនយ៉ាងលឿនរំលាយគ្រប់បាល់ទឹកកកអោយបែក នឹងមានប្រសិទ្ធិភាពឈានដល់ការបំផា្លញប្រព័ន្ធសរីរាង្គមហារីក។

2. ការព្យាបាលដោយគ្រាប់វិទ្យុសកម្ម

មហារីកកោសិការាងស្រកា(squamous cell carcinoma) និង មហារីកកោសិកាបាសាល់(basal cell carcinoma)មានប្រតិកម្មខ្លាំងជាមួយការព្យាបាលតាមកាំរស្មី នៅមុនពេលធ្វើការព្យា

បាលត្រូវពិចារណាដល់អាយុ ភេទ ប្រវតិ្តជំងឺ ផ្នែកដែលត្រូវវះកាត់ ការព្យាបាលថែរក្សា និង បញ្ហាលាប់ឡើងវិញរបស់អ្នកជំងឺ ទីបំផុតឈានទៅដល់លទ្ធផលព្យាបាលដែលចង់បាន។ គ្រាប់អនុភាគ125I ជាសារធាតុកាំរស្មីកំលាំងមួយបែប អាចបញេ្ចញកាំរស្មីyជាប់លាប់ គំលាតខ្លី ទៅសំលាប់កោសិកាមហារីក ទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាលតាមកាំរស្មីខាងក្នុងចំពោះដុំសាច់ និងឈានទៅដល់ប្រសិទ្ធិភាពដូចប្រើការវះកាត់ចោលដែរ។

3. ការព្យាបាលតាមរយៈការលើកកំពស់មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ

ការព្យាបាលតាមរយៈការលើកកំពស់មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ គឺសំដៅលើការចាក់បញ្ចូលកោសិកាប្រព័ន្ធស៊ាំដែលប្រឆាំងកោសិកាមហារីករស់ទៅក្នុងសារពាង្គកាយអ្នកជំងឺមហារីកស្បែក។ វាជ្រាបទៅសំលាប់កោសិកាមហារីក ឬ បង្កើនថាមពលកំលាំងប្រព័ន្ធសុំាប្រឆាំងនឹងមហារីកបានភា្លមៗ។ ការព្យាបាលដោយប្រព័ន្ធស៊ាំកោសិកាសរីរាង្គ ក្នុងន័យជាក់សែ្តងគឺ ការព្យាបាលបៃតង ដែលសំដៅទៅលើ វាអាចសំអាតអោយអស់នូវឈាម កំទេចកោសិកាមហារីកដែលនៅសេះសល់ក្នុងក្រពេញទឹករងៃ និង កោសិកាដែលដេកលក់។ ចំពោះការសំលាប់កោសិកាមហារីកនេះមានអត្ថប្រយោជន៍មិនអាចកាត់ថ្លៃបាន គឺអាចការពារការលាប់ឡើងវិញ និង ផ្លាស់ទី អាចបំពេញនូវភាពខ្វះខាតក្នុងការវះកាត់ និងការព្យាបាលដោយកាំរស្មី ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកស្បែក។

4. ការព្យាបាលសំយោគបញ្ចូលជាមួយពេទ្យចិនបុរាណ និង ពេទ្យសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្ន

គួបផ្សំលក្ខណៈពិសេសរវាងការព្យាបាលសំយោគបញ្ចូលជាមួយពេទ្យចិនបុរាណ និង ពេទ្យសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្នរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងមហារីក ប្រសិទ្ធិភាពលើសពីការព្យាបាលតែមួយមុខ។ ឆ្លងកាត់បច្ចេកទេសការចាក់បញ្ចូលដោយបន្សល់មុខរបួសតូចដែលមានភាពនឹងនរ ជាក់លាក់ សាហាវ ទៅកំចាត់ និង សំលាប់កោសិកាមហារីក កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដល់សារពាង្គកាយអ្នកជំងឺក្នុងការព្យាបាលអោយតិចបំផុត។ ខណៈនោះ រួមនឹងវិទ្យាពេទ្យចិនសំរួលតុល្យភាពសារពាង្គកាយទាំងមូលនឹងជួយប្រឆាំងនឹងមហារីកផង បង្កើនកំលាំងប្រព័ន្ធសុំា និង ថាមពលសរីរាង្គ។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ