การรักษามะเร็งสมอง

 มะเร็งสมองเป็นหนึ่งในเนื้องอกร้ายที่พบเห็นได้ทั่วไป อีกทั้งเปอร์เซ็นต์การป่วยและตายด้วยมะเร็งสมองนั้นก็เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการคงความแข็งแรงของร่างกายเอาไว้จึงควรไปทำการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ แต่เมื่อพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองแล้วก็ไม่ต้องตกใจเพียงแค่จะต้องร่วมมือเข้ารับการรักษาจากแพทย์กฌสามารถที่จะควบมะเร็งสมองได้ อย่างดี ด้านล่างนี้จะเป็นวิธีการรักษามะเร็งสมองจากผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

การรักษามะเร็งสมอง

 วิธีการรักษามะเร็งสมองแบบดั้งเดิมมีอะไรบ้าง?

 1.เคมีบำบัด เป็นการรักษาที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งอยู่บ่อยๆมะเร็งสมองก็เช่นเดียว ปัจจุบันการรักษามะเร็งสมองด้วยเคมีบำบัดนั้นมีการพัฒนาที่มากขึ้นแล้วแต่เพราะโครงสร้างพิเศษของบริเวณสมองจึงทำให้การรักษาด้วยเคมีของมะเร็งสมองนั้นจะต้องถูกกำจัดไว้ในขอบเขตบางประการ โดยยาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดอะไรก็ตามก็จะต้องใช้เป็นลักษณะของๆเหลวผ่านเข้าเยื่อเซลล์ภายในหลอดเลือดและจึงจะสามารถทำปฏิกิริยากับเซลล์มะเร็งได้ โดยลักษณะแบบนี้จะทำให้ส่งผลกระทบต่อความรวดเร็วและผลลัพธ์ของประสิทธิภาพยา

 2.การฉายแสงเป็นการใช้รังสี รังสีγหรือ high-speed neutron raysมาทำการรักษาเซลล์มะเร็ง โดยหลักแล้ววิธีการรักษาแบบฉายแสงคือเซลล์มะเร็งสมองมีความอ่อนไวต่อรังสี นอกจากนี้แล้วในการรักษายังจะต้องมีการกำหนดขนาดของขอบเขตและจำนวนยาจากการวินิจฉัยอาการ ระยะอาการรวมไปถึงผลจากการเอ็กซเรย์หรือฉายแสงต่างๆด้วย และสำหรับผู้ป่วยที่มีเนื้องอกมะเร็งอยู่ในระดับลึกจนไม่สามารถผ่าตัดเอาออกได้ก็สามารถใช้วิธีฉายแสงมาแทนที่ได้แต่ในช่วงเวลาที่มีการฉายแสงนั้นอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรง

 3.การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษามะเร็งสมองโดยตรงที่สุด สำหรับมะเร็งสมองในระยะแรกสามารถใช้วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมมากำจัดเนื้องอกมะเร็งออกไปได้ โดยพยายามที่กำจัดเซลล์มะเร็งออกไปให้สะอาดที่สุด เลี่ยงจากการเพิ่มเติมของเซลล์หลังการผ่าตัดจนทำให้มะเร็งเนื้องอกกลับมาอีก นอกจากนี้แล้ววิธีการผ่าตัดก็เป็นวิธีที่พบเห็นบ่อยในการรักษาะมะเร็งสมอง แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มะเร็งเป็นซ้ำหลังการผ่าตัดก็มีมากเช่นกัน

 การรักษามะเร็งสมองแบบบาดแผลเล็ก

 ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวของเราได้มีการใช้เทคโนโลยีการรักษามะเร็งที่มีความทันสมัยอย่างมาก โดยมีลักษณะพิเศษอยู่ที่มีบาดแผลน้อย ไร้ความเจ็บปวดและฟื้นฟูได้รวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งสมองของโรงพยาบาลจะยึดตามสภาพและอาการของผู้ป่วยจากการวินิจฉัยมาออกแบบแผนการรักษาแบบเฉพาะให้กับผู้ป่วยแต่ละท่าน

 นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการรักษาคีโมเฉพาะส่วน เทคโนโลยีความเย็น แพทย์แผนจีน การฝังแร่ไอโอดีนกัมตรังสี125 การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและการใช้มีดเลเซอร์รวมไปถึงวิธีต่างๆที่มีบาดแผลเล็กเท่านั้นมาทำการรักษา ยิ่งไปกว่านี้ก็ได้มีการนำวิธีการรักษาต่างๆเหล่านี้มาใช้ผสมผสานกันอีกด้วย ไม่เพียงสามารถเลี่ยงจากผลข้างเคียงและผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีจากการรักษาแบบดั้งเดิมแล้วแต่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

 ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวขอเตือนท่านว่ามะเร็งสมองนั้นเป็นหนึ่งในเนื้องอกร้ายที่พบเห็นได้บ่อยๆและเมื่อพบว่ามีอาการที่คล้ายคลึงกับมะเร็งสมองแล้วก็ควรที่จะไปโรงพยาบาลที่ดีเพื่อไปรับการรักษา

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวของเรามีประสบการณ์ในการรักษามะเร็งต่างๆเป็นเวลาหลายปี และเพื่อเป็นการออกแบบการรักษาที่ให้ผลที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านก็ได้นำเอาเทคนิคการรักษาทั้งหมด12แบบมาใช่ร่วมกัน หนึ่งในนั้นเป็นการรวมเอาการรักษาของแพทย์แผนจีน สร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบการรักษาที่เรียกว่าแบบ Minimally invasive targeted ผสมผสารแพทย์แผนจีนกับแผนปัจจุบัน โดยการรักษาของแพทย์แผนจีนนั้นจะเป็นการรักษาที่เน้นการปรับสภาพความสมดุลย์ภายในร่างกาย เพิ่มความสามารถในการยับยั้งมะเร็งและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยได้นำสิ่งเหล่านี้มาผสมรวมกับเทคนิคการรักษาบาดแผลเล็กน้อยอย่างแน่นแฟ้น นอกจากนี้ในขณะที่รักษามะเร็งด้วยแพทย์แผนจีนก็จะมีการใช้มีดเลเซอร์มาทำการรักษาควบคู่กันไปด้วย ใช้CT MRIและเทคโนโลยีในการถ่ายรูปแบบต่างๆรวมไปถึงเทคนิค3D reconstructionมากำหนดตำแหน่งและขอบเขตที่แน่นอนของอวัยวะสำคัญที่อยู่ใกล้ๆและการรุกรามของโรค จากนั้นจึงยึดตามขนาด ตำแหน่ง ระดับความลึกของเนื้องอกมาปรับพลังงานการฉายแสงที่แตกต่างกันออกไปมาทำลายเซลล์เนื้องอก

 ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้มีการก่อตั้งศูนย์ให้บริการในหลายๆประเทศ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เขมร อินนีเซีย ไทย เป็นต้น และในทุกๆปีก็จะมีผู้ป่วยมะเร็งๆจากหลายๆประเทศเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลากหลายประเทศของโลก

 ในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลของเราก็จะให้การบริการทางการรักษาที่ดีที่สุดกับผู้ป่วย ในอีกด้านก็จะเพิ่มระดับผลการรักษาให้สูงขึ้นไปตามลำดับ นอกจากนี้แล้วยังเพิ่มวิธีการติดต่อพูดคุยกันระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ให้หลากหลายมากขึ้นด้วย เช่น การสอบถามออนไลน์ อีเมลล์ โทรศัพท์หรือการพูดคุยกันต่อตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทุกท่านให้สามารถต่อต้านกับโรคมะเร็งได้อย่างดีที่สุด

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน