การรักษามะเร็งต่อมหมวกไต

ต่อมหมวกไตเป็นต่อมไร้ท่อของร่างกาย สามารถหลั่งสารคัดหลั่งออกมาได้สี่ประเภทใหญ่ๆ เป็นฮอร์โมนหลายสิบชนิด แล้วส่งไปยังเนื้อเยื่ออวัยวะตามส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่านทางกระแสเลือด และก่อเกิดปฏิกิริยาทางสรีรวิทยา แต่ทว่า เนื่องจากตำแหน่งที่อยู่ของต่อมหมวกไตค่อนข้างมองเห็นได้ยาก ดังนั้นการรักษาจึงค่อนข้างลำบากด้วยเช่นกัน วิธีการรักษามะเร็งต่อมหมวกไตแบบดั้งเดิมหลักๆ จะประกอบไปด้วย การผ่าตัด การฉายรังสีและเคมีบำบัด แต่จากการพัฒนาของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ทำให้วิธีการรักษาที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นั้นได้รับความนิยมและความเชื่อมั่นจากผู้ป่วยจำนวนมาก


รักษาโรคมะเร็งต่อมหมวกไต

วิธีการรักษามะเร็งต่อมหมวกไตแบบดั้งเดิม

1. การรักษาโดยการผ่าตัด

มะเร็งต่อมหมวกไตชนิด Adrenalcortical carcinoma จะใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดเป็นหลัก สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้มีการลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ไกลออกไป การผ่าตัดเนื้องอกปฐมภูมิจะให้ประสิทธิภาพที่ดี อีกทั้งต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงก็จะถูกผ่าตัดออกไปพร้อมกัน และมีการตรวจทางพยาธิวิทยาทีละขั้นต่อไป หากมีการลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ไกลออกไป จุดที่เป็นมะเร็งปฐมภูมิอาจจะยังสามารถผ่าตัดออกได้ ส่วนเนื้องอกที่ลุกลามหากสามารถผ่าตัดได้ก็ควรผ่าตัด ซึ่งสามารถยกระดับประสิทธิภาพของยารักษาหรือการฉายรังสีเฉพาะส่วนได้ จะเห็นได้ว่ามะเร็งต่อมหมวกไตระยะแรกจะใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งจะทำให้ได้รับประสิทธิภาพการรักษาที่ดีมาก ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจึงเตือนว่า เมื่อปรากฏอาการที่คล้ายคลึงกับโรคมะเร็งต่อมหมวกไต ก็ควรรีบไปตรวจและทำการรักษาที่โรงพยาบาลทันที หากพบเร็ว จะได้ทำการรักษาโดยเร็ว

2. การรักษาโดยการฉายรังสี

เหมาะสำหรับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ต่อมหมวกไตและมะเร็งที่มีการลุกลามมายังต่อมหมวกไต เนื่องจากไวต่อการฉายรังสี โดยใช้การฉายรังสีร่วมพิกัดและการฉายรังสีสามมิติ ประสิทธิภาพผลการรักษาจะค่อนข้างดี

3. การรักษาโดยเคมีบำบัด

เคมีบำบัดสามารถใช้เป็นวิธีเสริมในการรักษามะเร็งต่อมหมวกไต แม้ว่าจะกำจัดเซลล์มะเร็งได้ แต่ก็จะทำลายเซลล์ปกติและเซลล์ภูมิคุ้มกันไปพร้อมๆ กันด้วย ทั้งยังนำผลข้างเคียงมาสู่ผู้ป่วย ดังนั้นจึงถูกผู้ป่วยมะเร็งต่อมหมวกไตจำนวนไม่น้อยปฏิเสธวิธีการรักษานี้

4. การรักษาแบบบาดแผลเล็ก

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมหมวกไตที่ก้อนเนื้องอกไม่สามารถทำการผ่าตัดออกได้หรือมีการกลับมาเป็นซ้ำและลุกลามหลังการผ่าตัด สามารถใช้วิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็กได้ เช่น การรักษาโดยใช้ความเย็น การรักษาโดยการฝังแร่ การใช้คลื่นความถี่สูง เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมแล้ว การรักษาแบบบาดแผลเล็กจะมีข้อดีคือ บาดแผลเล็ก ฟื้นตัวได้เร็ว เห็นผลเร็ว เป็นต้น จึงได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆ

5. การรักษาโดยแพทย์แผนจีน

ทำการรักษาโดยการให้รับประทานยาแผนจีนหรือฉีดยา เพื่อให้ยาแผนจีนไปกำจัดเซลล์มะเร็ง ปรับความสมดุลในร่างกาย ประคับประคองและกำจัดของเสีย ยกระดับภูมิคุ้มกัน ทำให้บรรลุประสิทธิภาพการรักษา สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมหมวกไตที่ร่างกายอ่อนแอ ไม่สามารถรับการฉายรังสีและเคมีบำบัดได้ การรักษาโดยบูรณาการกับแพทย์แผนจีน สามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของตนเอง และยกระดับประสิทธิภาพของผลการรักษาอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนว่า การใช้เทคโนโลยีการรักษาเพียงวิธีเดียวมารักษามะเร็งต่อมหมวกไตนั้น จะทำให้ได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีได้ยาก มีเพียงแต่การบูรณาการเทคโนโลยีการรักษาหลายประเภทร่วมกัน นำข้อดีมาทดแทนข้อด้อย ผลการรักษาจึงจะเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน