การรักษาโรคมะเร็งที่ลิ้น

ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวว่า วิธีการรักษาโรคมะเร็งลิ้นมีหลากหลายประเภท รวมทั้ง การรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาด้วยการฉายรังสี การรักษาด้วยเคมีบำบัด การรักษาด้วยการเพาะเลือด การรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนโบราณผสมผสานกันการแพทย์ตะวันตกและการรักษาเฉพาะจุดที่มีการบุกรุกน้อย ด้านล่างนี้จะการแยกแนะนำวีธีการรักษาโรคมะเร็งส่วนลิ้นสำหรับให้ท่าน

การรักษาโรคมะเร็งลิ้น

การรักษาโรคมะเร็งส่วนลิ้นด้วยการผ่าตัด

บริเวณลิ้นด้านหน้าของโรคมะเร็งสองในสาม มีความเหมาะสมในการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยรวม โรคมะเร็งลิ้นมีลักษณะการขยายกว้างในกล้ามเนื้อของลิ้น การแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองส่วนลำคออย่างรวดเร็ว อัตราการแพร่กระจายค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้น นอกจากตัวหย่างโรค T1 อย่างอื่นควรพิจารณาการรักษาโรคปฐมภูมิที่เป็นระยะเดียวและต่อมน้ำเหลืองชนิดสมรรถนะการเลือกโดยรวม รวมทั้ง การผ่าโรคปฐมภูมิ radical neck dissection สำหรับผู้สูงอายุอ่อนแอหรือผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนลิ้น T1、T2ที่ร่างกายมีโรคอย่างอื่นและไม่สามารถดำเนินการผ่าตัด ควรพิจราณาการเลือดรูปแบบการรักษาอื่น

การรักษาโรคมะเร็งลิ้นด้วยการฉายรังสี

สำหรับโรคมะเร็งลิ้นในช่วงระยะแรก T1~T2 การรักษาด้วยการฉายรังสีสามารถได้รับผลการรักษาที่ดี จุดเด่นของการฉายรังสีคือรูปร่างและสมาาถภาพส่วนลิ้นค่อนข้างดีในหลังการฉายรังสี

การรักษาโรคมะเร็งลิ้นด้วยเคมีบำบัด

โรคมะเร็งลิ้นที่เป็นhigh differentiationในระยะแรกด้วยการฉายรังสีมีผลการรักษาค่อนข้างดี ส่วนโรคมะเร็งระยะสุดท้ายควรใช้การรักษาโดยรวม โดยทั่วไปการเพิ่มการรักษาด้วยการเพาะเลือด การรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนโบราณผสมผสานกับการแพทย์ตะวันตกและการรักษาเฉพาะจุดที่มีการบุกรุกน้อย นอกจากเคมีบำบัด การรักษาด้วยการฉายรังสี การรักษาด้วยการผ่าตัด

การรักษาโรคมะเร็งลิ้นด้วยการเพาะเลือด

การรักษาด้วยการเพาะเลือดเป็นประเภทหนึ่งในชีวภาพบำบัดเนื้องอก คือการให้เซลล์ภูมิคมกันที่ป้องกันเนื้องอกเข้าไปร่างกายผู้ป่วยโรคมะเร็ง และต่อต้านมะเร็งหรือกระตุ้นร่างกายให้มีการตอบสนองการป้องกันมะเร็งโดยเร็ว มีจุดเด่นต่อไปนี้

1.สามารถเพิ่มสมรรถภาพของผู้ป่วย ในขณะเดียวกันเนื้องอกร้ายแรงส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพที่ป้องกันเนื้องอกร้ายแรงและป้องกันไวรัสด้วย

2.ในขณะเดียวกันการรักษาด้วยการผ่าตัด คีโมเฉพาะจุด Radio Frequency cryocare knifeเป็นต้นหรือในหลังการรักษาซึ่งการใช้การรักษาด้วยการเพาะเลือดจะได้มีผลการรักษาได้ดียิ่งขึ้น

3.ผู้ป่วยโรคมะเร็งเฉพาะส่วนที่ไม่เหมาะการทำผ่าตัด การทำคีโมเฉพาะจุดหรือการรักษาส่วนอื่นไม่ได้ในชั่วคราว สามารถดำเนินกาารักษาเซลล์NK เพื่อได้เพิ่มสมรรถภาพภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวเตือนว่า โรคมะเร็งส่วนลิ้นได้การคุกคามสุขภาพร่างกายของพวกเรา เมื่อวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งส่วนลิ้นควรรีบรักษาโดยทันที แต่รูปแบบการรักษามีหลายอย่าง ซึ่งต้องเลือกวิธิที่เป็นเหมาะสมตามพยาธิสภาพของตนเอง

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน