การวินิจฉัยมะเร็งช่องคลอด


มะเร็งช่องคลอดคือเนื้อร้ายที่เกิดตรงบริเวณช่องคลอด หากเป็นมะเร็งที่มีจุดกำเนิดตรงช่องคลอดเลยนั้นจะพบเห็นได้น้อยมาก แต่หากเป็นมะเร็งที่มีการลุกลามจะพบเห็นได้มากกว่า อาจจะลามมาจากมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่และมะเร็งคอริโอ คาร์ซิโนมาร์ นอกจากนี้แล้วยังมีเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ และลำไส้ตรงที่มักจะลามไปที่ช่องคลอด ดังนั้นแล้วผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแนะนำว่า ก่อนที่จะวิเคราะห์มะเร็งแบบปฐมภูมิควรที่จะคำนึงและกำจัดความเป็นไปได้ของมะเร็งช่องคลอดแบบทุติยภูมิ (มะเร็งช่องคลอดที่มีจุดต้นกำเนิดมาจากส่วนอื่น) ออกก่อน แล้ววิธีการวินิจฉัยของมะเร็งช่องคลอดนั้นมีอะไรบ้าง


การวินิจฉัยโรคมะเร็งช่องคลอด


วิธีการวินิจฉัยมะเร็งช่องคลอด

1. การตรวจแบบสูตินรีเวชทั่วไป : หากทำการตรวจแล้วพบว่ามีก้อนเล็กที่ผนังช่องคลอด มีก้อนเนื้อ แผลเน่าเปื่อย หรือความยืดหยุ่นหายไป ควรตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อความแน่ชัด แต่ถ้าความผิดปกติไม่เด่นชัด การตรวจด้วยแปปสเมียร์หรือการส่องกล้องช่องคลอดมีส่วนช่วยในการพบจุดกำเนิดโรค หากพบว่าช่องคลอดมีอาการเลือดออกผิดปกติ สามารถดำเนินการตรวจด้วยวิธีนี้ได้

2. การตรวจด้วยวิธีแปปสเมียร์ : นำเซลล์ในปริมาณเล็กน้อยจากปากมดลูกมาเป็นตัวอย่าง และนำไปวางบนแผ่นแก้ว แล้วส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ นี่เป็นวิธีพื้นฐานในการตรวจทั่วไป ในผู้หญิงหากเราตรวจด้วยวิธีการนี้ตามเวลาที่กำหนดก็จะสามารถป้องกันมะเร็งช่องคลอดได้ เพื่อที่จะรักษาได้ทันเวลาและหลีกเลี่ยงภัยร้ายที่รุนแรงกว่านี้ หากพบว่าช่องคลอดขับของเหลวออกมาผิดปกติสามารถทำการตรวจด้วยวิธีนี้ได้

3. การส่องกล้องช่องคลอด : สามารถตรวจปากมดลูก ส่วนของช่องคลอดได้ทุกส่วน ในบริเวณที่ผิดปกติควรทำการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา จุดกำเนิดของมะเร็งช่องคลอดนั้นมักจะอยู่แค่ชั้นเซลล์ผิวช่องคลอด เมื่อตรวจด้วยวิธีแปปสเมียร์หรือการส่องกล้องถึงจะพบความผิดปกติได้

4. การตรวจทางภาพถ่าย : การตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวด์ ซีทีหรือ เอ็มอาร์ไอนั้น มีส่วนช่วยให้รับทราบถึงตำแหน่ง ระยะของก้อนเนื้อ อีกทั้งกำหนดแนวทางการรักษาและประเมินผลการรักษาได้ การตรวจทั้งสามวิธีนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ การตรวจด้วยวิธีนี้มักจะใช้ในการตรวจมะเร็งระยะสุดท้าย เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด หรือการขับถ่ายลำบาก เป็นต้น

5. การตรวจโดยการตัดชิ้นเนื้อหรือการตรวจเซลล์ช่องคลอด : เมื่อที่ผนังช่องคลอดมีเซลล์ที่ผิดปกติ ก็ควรจะทำการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อความแน่ชัด สำหรับผู้ป่วยที่จุดกำเนิดโรคไม่ชัดเจน ควรตรวจเซลล์ในช่องคลอด

6. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ : การตรวจ CEA、CAl25 มีส่วนช่วยในการสังเกตและประเมินผลการรักษา

ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแนะนำว่า ถึงแม้ว่าอัตราการเป็นมะเร็งช่องคลอดจะต่ำ แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุจะมีอัตราการเป็นที่สูงกว่า หากพบว่าช่องคลอดมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปโรงพยาบาลดำเนินการตรวจ และหากการวินิจฉัยพบว่าเป็นมะเร็งช่องคลอด ควรจะรีบทำการรักษาเพื่อไม่ให้เสียช่วงเวลาการรักษาที่ดีไป


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน