นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2014 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้เซ็นสัญญากับบริษัทให้คำปรึกษาเรื่องการรับรอง JCI ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเริ่มเข้าสู่ระบบมาตรฐานระดับสากล JCI ในทุกๆ ด้าน เพื่อยึดตามมาตรฐานของ JCI ในการจัดการด้านการบริการทางการแพทย์ อีกทั้งเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมากที่สุดในอนาคต

จากรายงานระบุว่า ระบบของ JCI มีมาตรฐานที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ในด้านความต้องการของระบบการจัดการบริการและระบบคุณภาพและความปลอดภัยมีความเข้มงวดอย่างมาก มาตรฐานของ JCI เป็นตัวแทนมาตรฐานระดับสูงทางด้านระบบการจัดการด้านการแพทย์และการบริการทางการแพทย์ เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และเป็นแบบอย่างการรับรองจากองค์การอนามัยโลกอีกด้วย

เนื่องด้วยคุณภาพชีวิตของคนเรานั้นมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ความต้องการของแต่ละบุคคลเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น คนเรามีความต้องการที่สูงขึ้นในด้านการบริการการแพทย์ และเนื่องด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจึงพยายามเข้าสู่มาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นหนทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการทางการแพทย์

“ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” เป็นแนวความคิดของระบบ JCI ที่ต้องการให้ทางโรงพยาบาลเน้นคนเป็นหลัก ไม่ว่าผู้ป่วยเป็นใคร มีระดับในสังคมอย่างไรหรืออยู่ในสภาพอย่างไร ทางโรงพยาบาลจะต้องรับรองได้ว่าจะให้การบริการทางด้านการแพทย์ในมาตรฐานระดับสูงกับผู้ป่วยทุกคน บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ และแพทย์จะต้องลดการตรวจที่ไม่จำเป็นให้กับผู้ป่วย เพื่อหลีกเลี่ยงการออกใบสั่งยาเกินความจำเป็นหรือสั่งยาที่แพงเกินไป สถานการณ์เหล่านี้ เป็นต้น

เป็นที่ทราบกันว่า หลังจากเข้าสู่ระบบ JCI แล้ว โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะต้องยกระดับมาตรฐานของการบริการด้านการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และให้บริการด้านต่างๆ ครบวงจรหรือตามแต่ละบุคคล รวมถึงกำหนดระบบมาตรฐานทางการแพทย์ และหลังจากยกระดับการบริการแล้วจะต้องนำมาซึ่งต้นทุนของโรงพยาบาลที่ต่ำลงแต่บริการด้านการแพทย์ที่สูงขึ้น ให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยในด้านเทคโนโลยีการรักษาได้อย่างแท้จริง

การรับรองคุณภาพของ JCI จะมีขึ้น 3 ปีครั้ง การนำโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบ JCI สามารถทำให้โรงพยาบาลมีความมั่นใจในด้านการบริหารการจัดการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวคุณหลินเส้าหัวจึงกล่าวว่า หลังจากที่นำโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบ JCI ทางโรงพยาบาลจะรับประกันในเรื่องผลประโยชน์ จะยกระดับผลการรักษา ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วย โดยยึดมาตรฐานของ JCI ที่เลือกสรรทรัพยากรทางการแพทย์ที่ดีที่สุด กำหนดขั้นตอนด้านคุณภาพทางการบริการการแพทย์ เพิ่มคุณภาพในการจัดการด้านการแพทย์ และมีประสิทธิภาพในการรับรองระบบคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการด้านการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น ลดภาระทางการแพทย์ของผู้ป่วย เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย

ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลระดับสากลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชีย โรงพยาบาลสมัยใหม่จึงพยายามให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดตามแต่ละบุคคลกับผู้ป่วยชาวต่างชาติและประชาชนเมืองกว่างโจวมาโดยตลอด ในปี 2014 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวที่เลื่อนขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลระดับสองของชาติจะปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสากล JCI อย่างเคร่งครัด ในช่วงที่ยกระดับระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้านการแพทย์นั้น ทางโรงพยาบาลยังคงมุ่งเน้นแนวคิดการบริการและการจัดการของโรงพยาบาล ดำเนินตามมาตรการและทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ และในท้ายที่สุดหลังจากที่บรรลุถึงเกณฑ์มาตรฐาน JCI ในทุกๆ ด้าน พยายามให้ได้การรับรองโรงพยาบาลภายในสองปี ยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่ที่ประสบความสำเร็จสามารถยกระดับมาตรฐานระดับสูงสู่ทั่วโลก

ความรู้เพิ่มเติม:

JCI เป็นสมาชิกร่วมในการรับรองคุณภาพระดับสากลกับองค์การอนามัยโลก (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations หรือเรียกสั้นๆ ว่า JCAHO) ใช้ในการรับรององค์กรภายใต้องค์กรทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา JCI เป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ทางด้านนโยบายสาธารณะ การจัดการ การพยาบาลและการแพทย์ พวกเขามาจากยุโรปตะวันตก ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา อเมริกากลาง เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ ยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออกและแอฟริกา ในปัจจุบัน JCI ได้อบรมและรับรององค์กรสาธารณสุขด้านการแพทย์ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะอีกทั้งรัฐบาลกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และสถาบันทางการแพทย์กว่า 78 องค์กรใน 13 ประเทศ (รวมประเทศจีน)ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จาก JCI เป็นที่เรียบร้อย

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน