ข้อบัญญัติและเงื่อนไข

 หากคุณต้องการเยี่ยมเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์สังกัดใดๆ ซึ่งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้ประกาศและให้บริการ คุณจำต้องเห็นด้วยและยอมรับข้อบัญญาติทั้งหมดในข้อสังเขปของคำชี้แจงทางกฎหมาย หากคุณไม่ยอมรับข้อบัญญาติดังกล่าว คุณจะถูกห้ามการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว

 บริษัทเราอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญาติในการใช้เว็บไซต์เวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่แน่นอน เพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์นี้ ควรอ่านหน้านี้พร้อมกันด้วย เมื่อใดคุณได้ใช้เว็บไซต์ของเราต่อ หลังบริษัทเราได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญาติแล้ว เมื่อนั้นจะถือว่า คุณเห็นด้วยและยอมรับข้อบัญญาติที่ได้แก้ไขใหม่

 ข้อบัญญาติดังกล่าวภายใต้บังคับของกฎหมายจีน และจะตีความตามกฎหมายจีน จะไม่ตีความตามบทบัญญาติแห่งกฎหมายที่มีความขัดแย้งกันกับข้อบัญญาติดังกล่าว

 กรรมสิทธิ

 บริการที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้นำเสนอจะประกอบด้วย ตัวอักษร ซอฟต์แวร์ เสียง รูปภาพ วีดีโอ ตารางเป็นต้น กรรมสิทธิ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สิทธิ์ประการใดประอื่นที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาดังกล่าวนั้นจะได้รับการป้องกันทางกฎหมาย ผู้ใดที่ไม่ได้รับการอนุญาตด้วยหนังสืออย่างทางการล่วงหน้า ผู้นั้นจะถูกห้ามมิให้โอน แจก ใช้เนื้อหาและข้อมูลของเว็บไซต์นี้โดยมิชอบ

 เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หากเป็นเนื้อหาที่รับโอนมาจากผู้อื่น กรรมสิทธิก็เป็นผู้เขียนดั้งเดิม หากผู้เขียนได้ระบุอย่างชัดแจ้ง หรือที่มาของเนื้อหานั้นได้ระบุอย่างชัดแจง กรรมสิทธิเป็นของใครต้องตามที่ระบุไว้ หน่วยงานหรือบุคคลใดคิดว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ละเมิดสิทธิของคุณ กรุณาติดต่อเรา เราจะลบเนื้อหาทีเกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว

 ข้อมูลต่างๆที่เว็บไซต์นี้ได้นำเสนอนั้น เป็นข้อมูลทีให้ดูประกอบเท่านั้น มันจะถือเป็นความคิดเห็นของหมอแพทย์ไม่ได้ และไม่ควรเอามาใช้ในการตรวจและรักษาโรค หากคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเรา

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาที่ขาดไปหรือผิดพลาดของเว็บไซต์นี้ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะไม่รับผิดชอบต่อการเสี่ยงที่คุณได้รับในการใช้เว็บไซต์นี้ วิธีรักษาอย่างละเอียด ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ทั้งหมดนั้นนำเสนอเพื่ออ่านประกอบเท่านั้น จะถือเป็นข้อเสนอหรือการรับรองจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวหาได้ไม่

 นโยบายรักษาสิทธิส่วนบุคคล

 การรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้เป็นนโยบายพื้นฐานของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

 เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนตัวจากคุณแล้ว เราจะเซฟข้อมูลเหล่านั้นไว้ในระบบ และเพียงพนักงานที่ได้รับการอบรมหรือได้รับการมอบหมายเท่านั้น สามารถอ่านข้อมูลดังกล่าวได้ หากไม่ได้รับความยืนยอมจากคุณ เรารับรองได้ว่า ฝ่ายโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว จะไม่เปิดเผยหรือเสนอข้อมูลของคุณให้ต่อบุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน