โรคกระดูกคอ

โรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมคือ

โรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมคือ กระดูกสันหลังหดตัวเปลี่ยนรูปร่างและเป็นบ่อเกิดทำให้ท่อกระดูกสันหลังคอ เปลี่ยนรูปร่าง แคบลง ทำให้เกิดการกระตุ้นและกดทับบริเวณ....เส้นประสาทจึงทำให้เกิดโรคขึ้น โรคกระดูกสันหลังคอมีอาการบ่งบอด คือ ปวดไหล่คอ มึนหัวปวดหัว แขนทั้งสองข้างชา เกร็งกล้ามเนื้อ ขาทั้งสองมีการกดทับและทำให้เดินไม่สะดวก รวมถึงแขนขาทั้งสี่มีอาการชา ปัสสาวะอุจจาระไม่เป็นปกติ ............

โรคกระดูกสันหลังคอมักพบในวัยกลางคนและผู้สูงอายุแต่เกิดขึ้นในบุคคลปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตและการขาดการดูแลป้องกัน บางครั้งตรวจพบเจ็บในวัยรุ่นและให้กลางคน และอัตราการพบโรคในเพศชายจะมากกว่าเพศหญิง

ประเภทของโรคกระดูกสันหลังคอมีอะไรบ้าง

โรคกระดูกสันหลังคอมีอาการบ่งบอกถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการถูกเยื่อกดทับและน้ำหนักการกดทับนั้นมีความแตกต่างกัน อาการโรคกระดูกสันหลังคอสามารถแบ่งออกเป็นเช่นชนิดกดทับรากเส้นเส้นประสาท ชนิดกดทับไขสันหลัง ชนิดกดทับเส้นประสาทสันหลัง และชนิดประสาทซิมพาเทติก ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคอสามารถพบลักษณะอาการตามประเภทและลักษณะแต่ละประเภทผสมกัน

โรคกระดูกสันหลังคอเสื่อม 1

โรคกระดูกสันหลังคอคืออะไร

1.อาการปวดเมื่อยเรื้อรัง: ศีรษะและลำคออยู่ในลักษณะท่าเดียวเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการต่อตัวของกระดูกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อเส้นประสาทและหลอดเลือดส่วนหนึ่ง ซึ่งบ่อเกิดโรคกระดูกสันหลังคอ

2.แผลบาดเจ็บ ก่อนได้รับแผลบาดเจ็บ หากมีระดับกระดูกสันหลังคอที่ผิดปกติ จะส่งผลทำให้แผลบาดเจ็บนั้น ชักนำอาการของโรคกระดูกสันหลังคอได้อย่างชัดเจน

3.ลักษณะท่าทางไม่ดี ก้มหัวทำงาน ดูโทรทัศน์บนที่นอน หรืออ่านหนังสือในลักษณะท่าทางไม่ดีเป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อคอมีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังซึ่งง่ายต่อการได้รับความบาดเจ็บที่สันคอ

4.โครงสร้างกระดูกสันหลังคอพัฒนาการไม่เต็มที่ ต้นกำเนิดกระดูกสันหลังตีบและมีการเปลี่ยนแปลงหดตัวเป็นอาการเริ่มต้นของโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อม ซึ่งผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมจากอาการนี้มากกว่าคนปกติประมาณหนึ่งเท่าตัว

อาการบ่งบอกโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อม

1.คอและไหล่มีอาการปวดร้าว และลามไปยังศีรษะ ลำคอและแขนช่วงบน

2.ตะแคงข้างมีอาการหนักหน่วง แขนไม่มีแรง นิ้วมือมีอาการชา

3.ผิวแขนขาเหี่ยว ไม่มีแรงกำมือ

4.ขาไม่มีแรง เดินไม่ปกติ เท้าทั้งสองข้างมีอาการชา

5.ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะอุจจาระได้ ระบบทำงานไม่เป็นปกติ รวมถึงแขนขาอาจเป็นอัมพาตได้

6.ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมบางรายมีอาการเวียนหัว อาการหนักก็อาเจียน

7.เมื่อผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมมีอาการหนัก กดทับเส้นประสาท จะพบอาการปวดหัว ตาทั้งสองข้างบวมและแห้ง สายตาพร่ามัวสองบวมหรือแห้งหูอื้อและใจสั่น รวมถึงอาการท้องอืดและอาการอื่น ๆเป็นต้น

โรคกระดูกสันหลังคอเสื่อม 2

วิธีวินิจฉัยโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมมีอะไรบ้าง

1.การตรวจกระดูกสันหลังคอด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์CT:สามารถตรวจการเจริญเติบโตกลายเป็นหินปูนที่บริเวณกระดูกสันหลังคอได้อย่างละเอียด สามารถวินิจฉัยได้ชัดเจนว่ามีกระดูกสันหลังตีบและ กระดูกสันหลังข้างหลังมีหินปูนเกาะ

2.การตรวจกระดูกสันหลังคอด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าMRI:จะสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนถึงหมอนรองและการบีบอัดของเส้นประสาทไขสันหลัง เป็นการตรวจก่อนการผ่าตัดดูจากภาพสามารถให้รายละเอียดชัดเจนในการตัดชิ้นเนื้อ

3.การตรวจเอกซเรย์กระดูก :เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคอที่เกล้ามเนื้อไม่มีแรง สามารถให้รายละเอียดชัดเจนในการวินิจฉัยจุดตำแหน่งประสาทกล้ามเนื้อและเส้นโลหิตด้านข้างตีบ ความเสื่อมทางระบบประสาทรวมถึงเป็นการระบุขั้นของโรคด้วย

วิธีการรักษาโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมมีวิธีอะไรบ้าง

1.การรักษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมที่อาการไม่รุนแรง รวมถึง การรักษาโดยการให้ยารับประทาน การรักษาด้วยกายภาพบำบัด

2.การรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาวิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมที่อาการค่อนข้างหนักหลังจาก การรักษาอย่างต่อเนื่องที่ไม่ได้ผล รวมถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลังคอด้านหน้าและการผ่าตัดกระดูกสันหลังคอข้างหลัง

3.การรักษาด้วยยาแพทย์แผนจีน ยาแพทย์แผนจีนค่อนข้างลึกซึ้ง ไม่ต้องทำการผ่าตัด และยังสามารถปรับความสมดุลและเพิ่มสภาพร่างกายให้ดีขึ้น

4.การรักษากระดูกแบบบุกรุกน้อย โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวใช้การรักษากระดูกแบบบุกรุกน้อยซึงเป็นการวิจัยโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษา โดยการใช้กล้องส่องด้านข้างกระดูกสันหลัง ด้านหลังกระดูกสันหลังและแทงทะลุผิวหนัง เพื่อทำการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังในการรักษาโรคกระดันสันหลังคอเสื่อม

โรคกระดูกสันหลังคอเสื่อม 3

วินิจฉัยโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมมีอะไรบ้าง

1.ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมหลังการผ่าตัด1-2 อาทิตย์ควรขยับนวดแขนขาทั้งสองข้างและข้อต่อ เช่น การกำมือ กำมือหลวมๆเป็นต้น

2.ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมหากลุกลงจากเตียงควรใส่เครื่องพยุงคอเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้คอถูกการกระทบกระเทือน

3.ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมควรใส่เครื่องพยุงคอประมาณ2-4 สัปดาห์ ไม่ต้องใส่เครื่องพยุงคอขณะพักผ่อนที่บนเตียง

4.ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมหลังจากผ่าตัดแล้วสามารถออกกำลังกายบริหารบริเวณคอ เช่น ยืดลำคอ เอนลำคอไปข้างหลัง ตะแคงซ้ายขวา เป็นต้น

5.ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมควรระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ

ได้รับการสนุบสนุนอะไรบ้าง

รับรองจากประสบการณ์จากการทำงานกันเป็นทีมในการวินิจฉัยโรคโดยมีแผนกศัลยแพทย์มะเร็ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รักษาและมะเร็งวิทยา แผนกพยาธิวิทยา แผนกรังสีวิทยา แพทย์วิสัญญีและพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะโรค สามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับแผนการรักษาที่เหมาสม การรักษาประสบผลสำเร็จ ค่าใช้จ่ายเหมาะสมและยังปรับประยุกต์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคอเสื่อมได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิผล

ศูนย์รวมของการบริการสุขภาพต่างๆประกอบด้วยการรวมตัวทุกแผนกของโรงพยาบาลโรคมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว สามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาในภาวะที่ไม่เพิ่มภาภาระต่อผู้ป่วย ทั้งให้บริการสุขภาพที่อบอุ่นอย่างสมบูรณ์แบบและได้เพิ่มประสิทธิภาพและระดับของทางการรักษา การประชาสัมพันธ์ของแพทย์กับผู้ป่วยมีหลายวิธี รวมทั้งการปรึกษาออนไลน์ ทางอีเมล ทางโทรศัพท์และการปรึกษาโดยตัวต่อตัวบริการสำหรับผู้ป่วยสามารถที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา เอาชนะโรคมะเร็งได้อย่างมีสำเร็จ มีทีมงานสำหรับไว้บริการ เช่นแพทย์ นางพยาบาล นักโภชนการและล่ามเป็นต้น สร้างความความพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยต่างชาติ เมื่อผู้ป่วยได้รับการบริการและเข้าใจองค์ประกอบโดยรวมของโรงพยาบาล ย่อมทำให้ผู้ป่วยมีความไว้ใจและพร้อมที่จะร่วมมือในการรักษา

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน