การวินิจฉัยมะเร็งไต

มะเร็งไตเป็นมะเร็งร้ายในระบบทางเดินปัสสาวะที่พบเจอบ่อยที่สุด มักเกิดกับเพศชาย อัตราส่วนชายต่อหญิงอยู่ที่ 2:1 เนื้องอกดีในไตนั้นโดยมากจะไม่มีอาการใดใด แต่ถ้าเนื้องอกนั้นมีอาการส่วนใหญ่มักจะเป็นเนื้องอกร้าย อาการของมะเร็งไตจะไม่แน่นอน หากมีอาการที่ไม่ได้เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การมีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจน มักจะเป็นสัญญาณเตือนมะเร็งไตในระยะแรก จึงควรรีบไปโรงพยาบาลดำเนินการตรวจเพื่อหาสาเหตุ

肾癌的诊断

วิธีการวินิจฉัยมะเร็งไต

1.การตรวจทั่วไป : เมื่อก้อนเนื้อรุกรานไปในกรวยไตหรือแคลิกซ์ (calyx) ผลการตรวจปัสสาวะจะมีค่าเม็ดเลือดแดงที่แตกต่างกัน แต่ถึงแม้ว่าผลการตรวจปัสสาวะจะเป็นปกติ ก็ยังไม่สามารถมองข้ามโอกาสในการเป็นมะเร็งไตได้ ดังนั้นแล้วควรจะดำเนินการตรวจอีกขั้น

2.การเอกซเรย์ : เป็นขั้นตอนการวินิจฉัยมะเร็งไตที่สำคัญมาก โดยเฉพาะเนื่องด้วยเครื่องมือที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้ความแม่นยำในการเอกซเรย์ก็ยกระดับขึ้นอย่างเห็นชัด

(1) การตรวจทางรังสี x-ray เงาไตที่เรียกว่า KUB (Kidney, ureter, and bladder) : จากแผ่นฟิล์มจะสามารถเห็นตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงของอาการผู้ป่วยและเงาไตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นผิดปกติ เงาของกล้ามเนื้อบริเวณเอวไม่ชัดเจน และมี 10% ของก้อนเนื้อหรือรอบๆ ก้อนเนื้อที่กลายเป็นหินปูน

(2) การตรวจโดยถ่ายภาพกรวยไตทางรังสี : การฉีดสารทึบแสงเข้าทางหลอดเลือดดำ โดยการถ่ายภาพรังสีดูเป็นระยะๆ (Intravenous Pyelography - IVP) หรือการตรวจไตและส่วนประกอบโดยการฉีดสารทึบแสงเข้าไปทาง ureteric catheter แล้วถ่ายภาพรังสี (Retrograde pyelography – RP) เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดในการตรวจมะเร็งไต

(3) การตรวจโดยฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดแดงเอออร์ตา (Renal angiography or Aortography) : เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการวิเคราะห์หรือวินิจฉัยมะเร็งไตระยะแรก

(4) การถ่ายภาพทางรังสีหลอดเลือดดำ IVC : 5%-15% ของมะเร็งไตในหลอดเลือดดำจะมีก้อนลิ่มเลือดธรอมบัส (Thrombus) การถ่ายภาพจะทำให้เรารู้สภาวะของหลอดเลือดดำ IVC ว่ามีการกดทับจากก้อนเนื้อหรือมีการรุกรานหรือไม่ ภายในหลอดเลือดดำไตมีก้อนลิ่มเลือดหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นต้น

3. การตรวจซีที : โดยมากใช้วิธีนี้เพื่อยืนยันแยกแยะว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้าย ซึ่งมีความแม่นยำค่อนข้างสูง

4.การตรวจ MRI : เป็นการตรวจที่แยกแยะได้ชัดเจนระหว่างก้อนเนื้อที่ไตหรือถุงน้ำที่ไต หากคลำเจอก้อนเนื้อที่ไต ควรจะตรวจด้วยวิธีนี้

5.การตรวจอัลตราซาวด์ : สามารถแยกประเภทของก้อนเนื้อหรือถุงน้ำได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถแสดงขอบเขตของมะเร็ง มีการรุกรานไปที่อวัยวะอื่นหรือไม่ มีการลุกลามไปที่ตับกับม้ามหรือไม่ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยในการบ่งบอกระยะของมะเร็งไตได้ หากพบอาการผิดปกติทั้งร่างกายก็สามารถตรวจด้วยวิธีนี้ได้

6. การตรวจนิวไคลด์รังสี : การตรวจวิธีนี้สามารถทำให้รู้ถึงการทำงานของตับได้อย่างดี ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพแสดงการทำงานของตับและภาวะตับ เหมาะสำหรับผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถทำการเอกซเรย์ได้

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนว่า ผลการวินิจฉัยที่แม่นยำเป็นตัวช่วยให้แพทย์สามารถกำหนดแนวทางที่มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นแล้วพอมีอาการที่น่าสงสัยเกี่ยวกับมะเร็งไต ควรรีบไปโรงพยาบาลดำเนินการตรวจทันที

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน