ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
কিডনি ক্যান্সার নির্ণয়

 কিডনি ক্যান্সার একধরনের অতি পরিচিত ম্যালিগন্যান্ট ক্যান্সার যা ইউরিনিফেরাস টিউবল এর ইপিথেলিয়ামে শুরু হয় বা রেনাল প্যারেঙ্কিমা থেকে শুরু হয়। পুরুষ এবং মহিলাদের আক্রান্ত হবার অনুপাত ২:১ ।প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনি ক্যান্সারের তেমন কোন উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা যায়না। প্রস্রাবে সমস্যা, অকারণে জ্বর এ ধরনের উপসর্গ গুলোই হচ্ছে কিডনি ক্যান্সার প্রথম লক্ষণ। কিডনি ক্যান্সার ধরা পড়ার সাথে সাথেই অবিলম্বে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে।

কিডনি ক্যান্সার

 কিডনি ক্যান্সার নির্ণয়

 সাধারণ পরীক্ষা: যখন টিউমার শ্রোণীচক্র এবং কিডনি ক্যালিসিস আক্রমণ করে তখন প্রস্রাবের সাথে অস্বাভাবিক রক্ত যাওয়া শুরু হয়, রুটিন পরীক্ষার মাধ্যমে এটি পরীক্ষা করা যায়। অনেক সময় রুটিন পরীক্ষায় ফলাফল স্বাভাবিক আসলেও কিডনি ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বাদ দেওয়া উচিত নয়।

 এক্সরে পরীক্ষা: ক্যান্সার নির্ণয়ে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি । আজকাল প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে, তাই এক্সরে পরীক্ষা স্পষ্ট ও সঠিক ফলাফল দিতে সক্ষম হয়।

 KUB (কিডনি, মূত্রনালী এবং মূত্রাশয়): KUB এর মাধ্যমে কিডনির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, দাগ এবং১০% ভেতরের বা বাইরের অর্বুদ সনাক্ত করা যায়।

 পায়লোগ্রাফি: ইন্ট্রানার্ভস পায়লোগ্রাফি এবং রেক্ট্রোগ্রেড পায়লোগ্রাফি হচ্ছে কিডনি ক্যান্সার নির্ণয়ের মৌলিক পদ্ধতি।

 অ্যাবডোমিনাল অ্যারটো-রেনাল আর্টেরিওগ্রাফিঃ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি যা প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনি ক্যান্সার নির্ণয় ও তার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারে।

 ইনফেরিওর ভেনা ক্যাভোগ্রাফিঃ ৫% -১৫% কিডনি ক্যান্সার রোগীদের শিরা ধমনী রোধী টিউমার থাকে। রেডিত্তগ্রাফি মহাশিরা এবং কিডনি শিরা মধ্যে টিউমার এবং ধমনীরোধী রক্তপিণ্ড আছে কিনা তা নির্ণয় করতে পারে।

 সিটি পরীক্ষা:. সিটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রধানত কিডনির মধ্যকার ক্ষত নির্ণয় করা হয় এবং এর দ্বারা সিস্টিক এবং কঠিন টিউমার নির্ভুলতার সাথে চিহ্নিত করা যায়।

 এমআরআই পরীক্ষা: এটা পরিষ্কারভাবে কঠিন মেস এবং কিডনি সিস্ট এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।

 আলট্রাসাউন্ড: এটি কিডনি ক্যান্সার সনাক্ত করতে সক্ষম এবং লিভার এবং প্লীহা অথবা লসিকা গ্রন্থির কাছাকাছি ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে কিনা তাও নির্ণয় করতে পারে

 রেডিওনিউক্লিড পরীক্ষা: তেজস্ক্রিয় নিউক্লিড কিডনি ফাংশন পরীক্ষা করে। এদিকে, ইমেজিং পরীক্ষার মাধ্যমে কিডনির অবস্থার প্রকাশ করা হয় এবং কিডনি ঠিক মতো কাজ করছে কিনা তাও পরীক্ষা করা হয়।যে সকল রোগীর জন্য ইমেজিং পরীক্ষা করা সম্ভব না তাদের জন্য রেডিওনিউক্লিড পরীক্ষা উপযুক্ত।

 মডার্ণ ক্যান্সার হসপিটাল গুয়াংজৌ এর বিশেষজ্ঞরা বলেন যে,রোগীদের শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী তারা উপরোক্ত যে কোন পরীক্ষা পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনি ক্যান্সার কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ, নিয়মিত রুটিন পরীক্ষা করা হলে চিকিৎসার জন্য বিশেষ সহায়ক হয়।

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ