การรักษามะเร็งเต้านม

  มะเร็งเต้านมเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดในสตรี มีอัตราการเกิดโรคเกือบ 10% ในบรรดามะเร็งทั้งสิ้น เป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของสตรีอย่างมาก การรุกลามของมะเร็งเต้านม ทำให้สตรีเสียความมั่นใจต่อทั้งชีวิตและการงาน ครอบครัวเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรค ไขว่คว้ามะเร็งเต้านมยังไง เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากผู้ป่วยและครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวชี้เห็นว่า หลังจากวิธีการรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดได้ประดิษฐ์ขึ้น ถือว่าได้นำความหวังและความสุขแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

การรักษามะเร็งเต้านม

 การรักษามะเร็งเต้านมแผนโบราณ

  การรักษามะเร็งเต้านมแผนโบราณมี วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัด รังสีรักษา และการรักษาแบบเคมีบำบัด สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแรก การผ่าตัดสามารถผ่าทิ้งเซลล์เนื้องอกออกไป เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการเบาลง แต่การผ่าตัดก็มีข้อบังคับจำกัด ข้อที่หนึ่ง เมื่อดำเนินการผ่าตัว นอกเหนือผ่าทิ้งเซลล์เนื้องอกไปแล้ว ยังต้องผ่าทิ้งอวัยวะบางส่วนอีกด้วย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยูในระยะหลังมักจะไม่สามารถรองรับได้ ข้อที่สอง การผ่าตัดไม่สามารถผ่าตัดส่วนที่เล็กน้อยอย่างละเอียด มีอัตราเนื้องอกการเป็นซ้ำและการลามอย่างสูง ฉะนั้น การรักษาเสริมหลังการผ่าตัด เป็นสิ่งที่ไม่ควรรละเลยไป

  รังสีรักษา เป็นวิธีการสำคัญในการรักษาเฉพาะส่วนของโรคมะเร็งเต้านม เมื่อเทียบกับวิธีการผ่าตัดแล้ว วิธีนี้ไม่มีข้อจำกัดทางสภาพร่างกายและปัญหากายวิภาคศาตร์เป็นต้น แต่เนื่องจากคลื่นX-ray มีผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง เกิดอาการข้างเคียงเป็นอย่างมาก ไม่สามารถฆ่าเซลล์เนื้องอกอย่างเรียบร้อย และมีผลรักษาเลวกว่าการผ่าตัด ดังนั้น ควรนำวิธี DC-CIK มาช่วยลดผลข้างเคียงอีกด้วย

  การรักษาแบบเคมีบำบัด เป็นวิธีการรักษารอบตัว มีผลข้างเคียงแรงเหมือนรังสีรักษา โดยระงับระบบการผลิตเลือดของไขกระดูก มีจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดลดลง จึงสามารถนำวิธี DC-CIK มาช่วยผู้ป่วยลดผลกระทบต่อระบบการผลิตเลือด

 การรักษามะเร็งเต้านมแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

  การรักษามะเร็งแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นวิธีล่าสุดที่ดีกว่าวิธีการผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบำบัด เป็นเทคโนโลยีไบโอที่ได้รับการประยุกย์ใช้อย่างแพร่หลาย สามารถฆ่าเซลล์เนื้องอกโดยตรง ป้องกันอาการลาม และเพิ่มพลังภูมิคุ้มกันและระดับคุณภาพชีวิตของคน การรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นวิธีโดยเพาะเลี้ยงเซลล์ภูมิคุ้มกันนอกร่างกาย แล้วนำกลับเข้ามาใช้ในร่างกายใหม่ เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างเป็นระบบ และป้องกันอาการลามของเนื้องอก

  ขณะเดียวกัน การรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นวิธีเสริมที่มีความช่วยเหลือต่อวิธีการผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบำบัด นอกจากสามารถฆ่าก้อนมะเร็งให้ละเอียดและป้องกันเนื้องอกลามแล้ว ยังสามารถฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วย

  ปัจจุบันนี้ การรักษาแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด โดยไม่เปิดแผล ไม่มีผลซับซ้อน และมีผลประสิทธิภาพสูง เป็นวิธีที่นิยมใช้กันของผู้ป่วย เป็นเครื่องมือที่มีชีวิตชีวา และมีอนาคตงาม สามารถช่วยดึงยืดชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน