การรักษามะเร็งหลอดอาหาร


หากกระตือรือร้นในการรักษามะเร็งหลอดอาหาร ก็จะได้รับผลการรักษาที่ดี แต่เนื่องจากอาการของมะเร็งหลอดอาหารในระยะแรกจะไม่ชัดเจน จึงมักถูกละเลยได้ง่าย เมื่อพบว่ามีอาการ เช่น กลืนอาหารลำบาก รู้สึกว่าในหลอดอาหารมีสิ่งผิดปกติชัดเจน เป็นต้น อาการของโรคก็มักจะพัฒนาไปถึงระยะกลางหรือระยะสุดท้ายแล้ว ดังนั้นการรักษาโดยการผ่าตัดแบบดั้งเดิมก็จะไม่เหมาะสมอย่างเห็นได้ชัด


การรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร

วิธีการรักษามะเร็งหลอดอาหารแบบดั้งเดิมมีอะไรบ้าง?

การรักษามะเร็งหลอดอาหารแบบดั้งเดิมหลักๆ ประกอบด้วย การผ่าตัด การฉายรังสีและเคมีบำบัด การรักษาโดยการผ่าตัดจะใช้แค่กับผู้ป่วยในระยะแรก จากอาการของโรคที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งได้เป็นการผ่าตัดแบบประคับประคองและการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน สำหรับผลการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารในระยะกลางและระยะสุดท้ายที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะที่ไกลออกไปนั้นจะไม่เป็นที่น่าพอใจนัก อัตราการกลับมาเป็นซ้ำจะค่อนข้างสูง การฉายรังสีจะใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดและมีอาการกลืนอาหารลำบากแบบไม่รุนแรง ส่วนเคมีบำบัดจะใช้ยับยั้งการพัฒนาของมะเร็งหลอดอาหารแบบทั้งร่างกาย เพื่อยกระดับผลการรักษาโดยการผ่าตัดและฉายรังสีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่เมื่อฉายรังสีและให้เคมีบำบัด ผู้ป่วยมักจะเกิดการตอบสนองที่ไม่ดี เช่น คลื่นไส้ ผมร่วง เกิดการยับยั้งการทำงานของไขกระดูก เป็นต้น จึงควรดูแลรักษาให้มากขึ้น

รูปแบบใหม่ของการรักษามะเร็งหลอดอาหาร

นอกจากวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมแล้ว โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวยังนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ในการต้านมะเร็งอันทันสมัยระดับสากลทั้งหมด 12 วิธี ช่วยให้คุณต้านมะเร็งได้ในทุกๆ ด้าน โดยแพทย์จะเลือกแผนการรักษาที่ดีที่สุดโดยดูจากสภาพอาการโดยรวมของคุณ เพื่อลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น และยกระดับผลการรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. การรักษาโดยการฝังแร่ไอโอดีน : การฝังแร่ไอโอดีน 125I มีข้อดีคือผลข้างเคียงน้อย สามารถใช้เป็นวิธีการรักษาแทนการผ่าตัดสำหรับมะเร็งหลอดอาหารในระยะแรกได้ แต่สำหรับในระยะกลางและระยะสุดท้าย จะเป็นแนวการรักษาแบบเยียวยาฟื้นฟู หากผู้ป่วยมีอาการกลืนอาหารลำบาก สามารถใช้การฝังแร่ไอโอดีนร่วมกับการใส่ท่อขยาย (stent) ซึ่งจะทำให้บรรลุประสิทธิภาพของการรักษาและแก้ปัญหาการกลืนอาหารลำบากไปพร้อมกัน

2. การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด : การรักษามะเร็งหลอดอาหารแบบเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดประกอบไปด้วย การอุดหลอดเลือดเฉพาะจุดและการให้คีโมเฉพาะจุด มีข้อดีคือ กำจัดเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำ ยกระดับผลการรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดผลข้างเคียง เป็นต้น ถ้าผู้ป่วยที่ผลการตรวจวินิจฉัยออกมาว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารระยะแรก สามารถใช้การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดได้ เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งโดยตรงหรือทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลง เพิ่มอัตราความสำเร็จในการผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารที่อยู่ในระยะกลางหรือระยะสุดท้ายและไม่สามารถผ่าตัดได้แล้ว ใช้การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด ก็จะสามารถยกระดับผลการรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยืดอายุของผู้ป่วยออกไปได้อีกด้วย

3. การรักษาโดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด : วิธีนี้สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ผู้ป่วย กำจัดเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ เซลล์มะเร็งขนาดเล็ก ยับยั้งการแพร่กระจายและการกลับมาเป็นซ้ำของเซลล์มะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยระยะแรกหรือเป็นผู้ป่วยระยะกลางและระยะสุดท้ายก็สามารถใช้ได้ สำหรับผู้ป่วยระยะกลางและระยะสุดท้าย รวมถึงผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และปรับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นวิธีการรักษาใดก็จะมีข้อจำกัดในระดับหนึ่ง การใช้วิธีการรักษาเพียงวิธีเดียวมักจะให้ประสิทธิภาพการรักษาที่ไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ไม่กี่ปีมานี้ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวใช้การรักษาแบบบูรณาการที่สมเหตุสมผลและมีแบบแผนสำหรับรักษามะเร็งหลอดอาหาร ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดบาดแผลขนาดใหญ่ ผลข้างเคียงชัดเจน ซึ่งเป็นข้อเสียที่มากับการรักษาแบบดั้งเดิมได้แล้ว ยังสามารถแก้ปัญหาการกลืนอาหารลำบากของผู้ป่วย และยกระดับผลการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อีกด้วย

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน