การรักษามะเร็งรังไข่

 ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งปอดของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวได้ชี้แนะว่า การรักษาโรคมะเร็งรังไข่มีวิธีการหลากหลาย เช่น การผ่าตัด การรักษาด้วยการฉายรังสี การรักษาแบบเคมีบำบัด การรักษาแผนจีนเป็นต้น การรักษาเชิงทดลองด้วยวิธีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดได้รับความสำเร็จ ซึ่งหมายความว่าเทคโนโลยีของการรักษาโรคมะเร็งรังไข่มีความสมบูรณ์ขึ้น

วิธีการรักษาโรคมะเร็งรังไข่

 การรักษามะเร็งรังไข่ด้วยวิธีการผ่าตัด

 โดยทั่วไปแล้ว การรักษามะเร็งรังไข่ด้วยวิธีการผ่าตัด ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม แต่วิธีนี้ไม่สามารถตัดทิ้งเนื้องอกของผู้ป่วยให้หมดได้ ฉะนั้น หลังการผ่าตัด ก็อาจมีอาการการกระจาย และกลับเป็นโรคซ้ำอีก

 การรักษามะเร็งรังไข่ด้วยการฉายรังสี

 เนื้องอกรังไข่ที่มีลักษณะโครงสร้างแตกต่างกัน มีความอ่อนไหวต่อรังสีก็ไม่เหมือนกัน เซลล์เนื้องอกแบบไร้เพมีความอ่อนไหวมากที่สุด เซลล์เม็ดมีความอ่อนไหวระดับกลาง และเซลล์ผิวหนังส่วนบนก็มีความอ่อนไหวเล็กน้อย หลังจากการผ่าตัด ควรรักษาช่องท้องหรือเชิงกรานด้วยรังสีโดยเฉพาะ หากผู้ป่วยไม่มีเนื้องอกเหลืออยู่ในช่องท้อง สามารถฉีดยาไอโซโทปรังสีหรือนิวไคลด์รังสีภายหลัง 7~14 ของการผ่าตัด

 การรักษาแบบเคมีบำบัด

 การรักษาแบบเคมีบำบัด เป็นวิธีรักษามะเร็งรังไข่แบบเสริม เพื่อลดความยากในการผ่าตัด ควรรับการรักษาแบบเคมีบำบัด 1~2 ช่วงมาก่อน สามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จในการผ่าตัด การรักษาแบบเคมีบำบัดป้องกันเนื้องอกฟื้นตัว ยืดชีวิตของผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่รองรับการผ่าตัดไม่ได้ วิธีการนี้สามารถทำให้เนื้องอกหดตัว เคลื่อนที่ เพื่อสร้างโอกาสให้ดำเนินการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง

 การรักษามะเร็งรังไข่แบบแพทย์แผนจีน

 การรักษามะเร็งรังไข่แบบแผนจีน เป็นวิธีการที่ถือภาพรวมของร่างกายเป็นหลัก ปรับปรุงระบบการคัดหลั่งภายใน ทำให้เลือดฟื้นตัวในร่างกาย สำหรับผู้หญิงสตรีนั้น เลือดเป็นสารพื้นฐานของระดู หากระบบการทำงานของอวัยวะผิดปกติ ก็ต้องเกิดผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนของเลือด และ “ทะเลเลือด” (จุดแทงเข็ม หรืออวัยวะตับ) จึงก่อให้เกิดโรคต่างๆ ของสตรีขึ้น

 การรักษามะเร็งรังไข่แบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

 การรักษามะเร็งรังไข่แบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นวิธีการพิเศษที่สรุปมาจากประสบการณ์ต่างๆ ด้านแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ถือระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เป็นพื้นฐาน และเซลล์ภูมิคุ้มกันที่นำมา สามารถบ่งชี้และต่อต้านเซลล์มะเร็งเป็นอย่างดี เซลล์ภูมิคุ้มกันพวกนี้ เป็นเหตุผลสำคัญที่เกิดผลในการรักษา ซึ่งอธิบายได้อีกว่า “เป็นวิธีที่นำเซลล์ของผู้ป่วย มารักษาโรคในตัวเอง”

 ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

 ๑ ทำลายเซลล์มะเร็ง ไม่มีอาการข้างเคียงจากยา และไม่ทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายคน

 ๒ มีความสามารถในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง การควบคุมให้เนื้องอกเล็กลง และการป้องกันโรคกลับเป็นซ้ำ และป้องกันการกระจาย

 ๓ ควบคุมเนื้องอกเฉพาะส่วน ปรับปรุงอาการที่เกิดขึ้น ลดควาททุกข์ของผู้ป่วย และยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

 ๔ เป็นวิธีการเสริมที่รวมกับวิธีการผ่าตัดและรังสีรักษา สามารถเพิ่มผลประสิทธิภาพ ลดการพิษจากยา และเหมาะสมกับผู้ป่วยในระยะหลังที่ไม่สามารถรองรับการผ่าตัดและรังสีรักษา

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน