การรักษามะเร็งตับอ่อน

 การรักษาโรคมะเร็งตับอ่อน

  ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว ได้ชี้แนะว่า ถ้าหากว่าวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อน อย่ากังวล และกลัวมากเกิน ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนควรต้องทำความเข้าใจสำหรับอาการของตัวเองที่มีอยู่ แล้ว

มะเร็งตับอ่อน

 การรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยวิธีศัลยกรรม

  การรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยการผ่าตัด เป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุด โดยผ่าตัดลำไส้เล็กส่วนต้น ผ่าตัดลำไส้เล็กส่วนต้นส่วนขยาย ผ่าตัดลำไส้เล็กแบบไว้กระเพาะส่วนปลาย และผ่าตัดตับอ่อนแบบสมบูรณ์เป็นต้น แต่เนื่องจากมะเร็งตับอ่อนมีการวินิจฉัยยากในระยะแรก อัตราส่วนการผ่าตัด และอัตราความเป็นอยู่ใน 5 ปีหลังการผ่าตัดต่ำ สำหรับมะเร็งตับอ่อนแบบโรคดีซ่านอุดตันที่รองรับผ่าตัดไม่ได้นั้น สามารถเลือกวิธีการเชื่อมถุงน้ำดี หรือหลอดถุงน้ำดีกับลำไส้ เพื่อลดอาการโรคดีซ่าน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งชั้นภายใต้การส่องกล้อง ลดอาการอุดตัน

 การรักษามะเร็งตับอ่อนแบบบรรเทา

  ๑. ลักษณะการรักษาด้วยศัลยกรรมแบบบรรเทา การรักษาแบบบรรเทาเป็นวิธีสำคัญต่อการรักษามะเร็งตับอ่อน เนื่องจาก 88% ของผู้ป่วยมีอาการเนื้องอกลาม และมีความยากที่จะผ่าตัดให้เรียบร้อย นายแพทย์ศัลยกรรมจึงเลือกวิธีการรักษานี้ เพื่อบรรเทาความอุดตันของถุงน้ำดีและลำไส้ส่วนต้น นอกจากนี้ ยังต้องแก้ไขโรคดีซ่าน อาการซูบผอม ระบบการทำงานของตับอ่อนไม่แข็งแรง ถูกระงับ และล้มเหลวด้วยการรวมอายุรแพทย์กับศัลยกรรม สำหรับกรณีการล้มเหลวทางการระบายหรือการตั้งชั้นภายในถุงน้ำดี และการอักเสบรอบท่อน้ำดีนั้น ก็ต้องแก้ไขด้วยวิธีศัลยกรรม

  ๑. วิธีการรักษาด้วยศัลยกรรมแบบบรรเทา สำหรับกรณีที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการผ่าตัด มักจะต้องแก้ไขความอุดตัดของโรคดีซ่านด้วยวิธีการเชื่อมถึงน้ำดีกับลำไส้ หรือลดดีซ่านด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้มีอาการเบาลงในระยะสั้น สามารถปรับปรุงสภาพร่างกาย

 การรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนแบบบูรณาการณ์

  เนื่องจากโรคมะเร็งตับอ่อนมีความร้ายแรงอย่างสูง อัตราการผ่าทิ้งน้อย และมีผลรักษาเลว ปัจจุบันนี้ วิธีการผ่าตัดยังถือเป็นวิธีหลักในการรักษา แต่เนื่องจากมะเร็งตับอ่อนมักจะถูกค้นพบล่าช้า เสียโอกาสในการรักษาอย่างสมบูรณ์ จึงต้องใช้วิธีการรักษาแบบบูรณาการณ์ ในสมัยปัจจุบัน การรักษามะเร็ง ซึ่งยังขาดวิธีการที่ชัดเจนและมีผลประสิทธิภาพสูงแบบบูรณาการณ์ ฉะนั้น วิธีการรักษาแบบบูรณาการณ์ยังถือการรักษาด้วยศัลยกรรมเป็นหลัก ถือรังสีรักษา และการรักษาแบบเคมีบำบัดเป็นรอง และกำลังพิจารณาวิธีแบบภูมิคุ้มกันและวิธีทางไบโอเป็นต้น

   วิธีการรักษาด้วยความเย็น+การฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสี125 เหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน

    สองวิธีควบคู่กันใช้เป็นแนวทางรักษามะเร็งตับอ่อนที่ใหม่ล่าสุด มีข้อได้เปรียบอย่างชัดแจน

    เปรียบเทียบกับการผ่าตัด เนื่องจากตับอ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ซับซ้อน และใกล้ๆกันอวัยวสำคัญอื่นๆ ทำให้การผ่าตัดยากยิ่งขึ้น หรือมีอาการรุกลามแล้ว ไม่สามารถผ่าตัดได้เรียบร้อย ไม่สามารถป้องกันมะเร็งเป็นซ้ำ วิธีการรักษาด้วยความเย็นกันการฝังแร่ไอโอดีนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเลิศ ความเย็นสามารถทำให้เนื้องอกตายภายในยี่สิบนาที และรักษาครั้งหนึ่งกำจัดเนื้องอกได้หลายก้อน ในขณะเดียวกันฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสีที่รอบๆเนื้องอกเพื่อป้องกันมะเร็งเป็นซ้ำ เมื่อกระบวนการรักษาโดยใช้เครื่องถ่ายภาพการแพทย์นำทาง รับรองได้รักษาที่ตำแหน่งเนื้องอกอย่างแม่นยำ สองวิธีก็เป็นวิธีการรักษาบุกรุกน้อย มีเลือดออกมาน้อย มีความเจ็บปวดน้อย ซึ่งมีความปลอดภายสูง ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายเร็ว

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน