ก่ารรักษามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน

  โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนทางคลินิคได้พบป่อย ที่มาของเนื้อเยื่อของมะเร็งประเภทนี้ค่อนข้างซับซ้อน มีหลายประเภท แต่หลักการในการรักษาก็เกือบเหมือนกัน ต่อไปนี้จะอธิบายวิธีรักษาหลายวิธีให้ทุกท่านทราบ.

ก่ารรักษามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน

  การรักษาโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนด้วยการผ่าตัด

  การผ่าตัด:ตำแหน่งที่เนื้องอกดำรงอยู่และเนื้อเยื่อที่ติดกัน แม้เป็นเนื้อเยื่อที่เป็นปกติ ก็ต้องตัดออกไปทั้งหมด เพื่อรับรองเนื้องอกได้ถูกตัดออกอย่างสิ้นเชิง โดยปกติจำต้องติดเนื้อเยื่อ อวัยวะบางส่วน ผิวหนังและกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างเคียงและเป็นปกติออกไปด้วย2.cytoreduction surgery 3.เทคนิคตัดออกแขนขา

  รักษาด้วยรังสี

  การผ่าตัดจะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพในการทำงาน การตัดออกแขนขาหรือJoint amputation มีวิธีการรักษาอีกวิธีหนึ่งที่เลือกได้คือ รักษาแบบผ่าตัดกับฉายรังสีผสมกันรักษาด้วยรังสีหลังผ่าตัด ผลรักษาหลักๆคือ ระงับความเติบโตของมะเร็งที่เหลือเล็กน้อยจากการผ่าตัด แต่ไม่มีประโยชต่อการรักษาเนื้องอกที่เป็นก้อนเป็นตอน

  รักษาด้วยเคมีบำบัด

  1. รักษาด้วยเคมีบำบัดก่อนผ่าตัด :เนื้องอกเนื้อเยื่ออ่อนที่มีปริมาณค่อนข้างใหญ่และร้ายแรงควรรักษาด้วยยาเคมีก่อนผ่าตัด สามารถให้เนื้องอกลดน้อยลง เพิ่มอัตราความสำเร็จในการผ่าตัด หลี่เลี่ยงความทุกข์ของการผ่าตัดขา

  2. รักษาด้วยเคมีบำบัดหลังผ่าตัด:ผ่าตัดเสร็จแล้วใช้ยาเคมีรักษาเพิ่ม เป็นวิธีรักษาที่ได้ใช้อย่างกว้างในการรักษามะเร็งร้ายแรงทางคลินิ คในการรักษาเนื้องอกที่มีความเสี่ยงสูง ควรใช้ยาเคมีรักษาด้วยหลังผ่าตัดเสร็จอีกไม่นาน ซึ่งจะมีโอกาสควบคุมไม่ให้มะเร็งกระจายไปไกล เพิ่มอัตราของการอยู่รอด

  รักษาด้วยยีนบำบัด

  รักษาด้วยยีนบำบัด คือกำหนดยารักษาอย่างเฉพาะเจาะต่อจุดที่เกิดมะเร็งอย่างชัดเจน (จุดนี้อาจเป็นโมเลกุลของโปรตีนภายในเซลล์ก็ได้ เป็นตอนหนึ่งของ พันธุกรรมก็ได้) เมื่อยาเข้าไปยังร่างกายภายในจะมีความสามารถพิเศษเลือกจุดที่เป็นมะเร็งและสร้างผลรักษาต่อจุดนั้น ทำให้เซลล์มะเร็งตายไป และไม่กระทบต่อเซลล์ที่เป็นปกติ พูดง่ายๆก็คือ หาจุดมะเร็งให้ถูกต้อง——ยีนอันใดอันหนึ่ง แล้วกำจัดมันให้ตาย ยิงจุดเกิดมะเร็งสำคัญ(เช่น เอนไซม์ โปรตีน ตัวรับเป็นต้น) ฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยยินบำบัด

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน