การวินิจฉัยมะเร็งสมอง

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา โรคมะเร็งสมองเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ โรคมะเร็งสมองเป็นโรคที่ได้รับความทุกข์ทรมานและกังวลใจอย่างมากการตรวจสุขภาพเป็นระยะ ๆ สามารถช่วยให้ผู้คนตรวจพบมะเร็งสมอง และยังสามารถวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งสมองหรือไม่ รวมถึงส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการแพทย์อีกด้วย ต่อไปนี้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวจะแนะนำเทคนิคทางการแพทย์สำหรับโรคมะเร็งสมอง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

การวินิจฉัยโรคมะเร็งสมอง

เทคนิคทางการแพทย์สำหรับโรคมะเร็งสมองมีอะไรบ้าง?

1. การตรวจสอบใต้ตา

ตรวจสอบใต้ตาว่ามีขั้วประสาทตาบวมขั้วประสาทตาบวมแสดงว่ากะโหลกศรีษะมีการกดทับและ มีอาการปวดหัว อาเจียนรวมเรียกว่าสามหลักกะโหลกศรีษะกดทับ แต่มีเพียงหนึ่งในสี่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งสมองทีพบอาการเท่านั้น ดังนั้นไม่ควรสรุปจาการตรวจว่าผู้ป่วยเป็นหรือไม่เป็นโรคมะเร็งสมอง

2.เอกซเรย์กะโหลก

สามารถทราบการกดทับของเนื้อโพรงกะโหลกเพิ่มขึ้นหรือไม่ โพรงกะโหลกบางส่วนเสียหายหรือมีการเพิ่มมากขึ้น มีการขยายตัวต่อมใต้สมองหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมไพเนียลและสมองเนื้องอกที่เป็นแคลเซียม สามารถเป็นประโยนช์ในการวางตำแหน่งและการวินิจฉัย แต่.เอกซเรย์กะโหลกไม่สามารถตรวจสอบผู้ป่วยว่าเป็นหรือไม่เป็นโรคมะเร็งสมอง

3.การตรวจเอกซเรย์หัวใจ 

เป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยสามารถทราบความเจริญเติบโตและจุดตำแหน่งของเนื้องอกในซีกสมอง สามารถมองเห็นความกว้างเนื้องอกข้างสมองข้างๆ ลดลงและความถี่ที่ลดลง แต่มีประโยชน์ไม่มากสำหรับการวินิจฉัยเส้นกึ่งกลางเนื้องอกสมอง เนื้องอกในสมองที่อยู่ลึกและช่องทางใต้เทนทอเรียม

4.เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัว 

เป็นการตรวจสอบโรคมะเร็งสมองที่มีประสิทธิภาพถึง90% สามารถตรวจสอบขนาดของเนื้องอก ลักษณะจำนวน ตำแหน่งความหนาและ ประเภท ซึ่งเป็นการวิธีการตรวจที่นิยิมใช้ในปัจจุบัน

5.การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

สามารถแสดงเห็นเนื้องอกส่วนใหญ่และการบวมน้ำบริเวณรอบๆได้เด่นชัด เห็นตำแหน่งเนื้องอกและลักษณะขนาดได้ชัดเจน การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นวิธีหนึ่งของการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญทางโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวได้เตือนว่า หากทำการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นโรคมะเร็งสมองนั้น ควรรีบเข้าปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลเฉพาะทางโดยทันที

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน